Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

Rządy osobiste Ludwika XIV i Piotra I Wielkiego Po śmierci Mazariniego 9 marca 1661 r dwudziestotrzyletni Ludwik XIV postanowił osobiście ująć kierownictwo rządu: „Panie kanclerzu, poleciłem ci, abyś się zjawił z mymi ministrami i sekretarzami stanu, chcę bowiem oznajmić wam, że do chwili obecnej pozwalałem łaskawie zarządzać mymi sprawami świętej pamięci panu kardynałowi ; czas już abym zarządzał nimi sam; Dopomożecie mi swymi radami, kiedy o ...

Polityka zagraniczna Ludwika XIV

Ludwik zgodził się na pokój w 1668r. Ludwik z równą pasją pracował nad izolacją Zjednoczonych Prowincji, jak w okresie przed 1667r. Ludwik zaakceptował testament w imieniu wnuka.

Sztuka w czasach Ludwika XIV

Gdy w roku 1643 Ludwik XIV został koronowany na króla Francji, miał zaledwie cztery lata. Niezastąpiona muzyka Ludwik XIV był wielbicielem muzyki.

Ludwik XIV

WAŻNIEJSZE DATY 1643 Koronacja Ludwika XIV 1648 Koniec wojny trzydziestoletniej; początek Frondy 1659 Koniec wojny francusko-hiszpańskiej 1667-78 Wojna o Flandrię 1673-78 Wojna o Holandię 1681 Ludwik przenosi swój dwór do pałacu w Wersalu 1685 Odwołanie edyktu nantejskiego 1688 Inwazja francuska na Palatynat 1689-97 Wojny z Ligą Augsburską 1701-14 Hiszpańska wojna sukcesyjna 1715 Śmierć Ludwika XIV

Walka Ludwika XI o jedność Francji i o dziedzictwo burgundzkie

Ludwik musiał oddać bratu Normandię. pozostawił Ludwik XI Francję powiększoną terytorialnie i uwolnioną od groźby rozbicia.

Sytuacja wewnętrzna Francji za Ludwika XVI

Po burzliwym jawnym głosowaniu przewagą zaledwie kilku głosów Ludwik XVI został skazany na śmierć na gilotynie.

Ludwika Maria Gonzaga

Wtedy właśnie specjalnego znaczenia nabrała Ludwika Maria. W związku z tym, że przez cały okres swego panowania Ludwika Maria nie umiała zjednać sobie średniego ziemiaństwa w działaniach swych musiała opierać się na magnatach.

Napoleon III - Karol Ludwik Napoleon Bonaparte

Napoleon III - WAŻNIEJSZE DATY 1815 Klęska Napoleona I pod Waterloo; restauracja dynastii Burbonów 1830 Obalenie Karola X; Ludwik Filip zostaje królem 1848 Proklamowanie II Republiki; stłumienie powstania robotników paryskich, Ludwik Napoleon zostaje prezydentem 1851 Przewrót 2 grudnia 1852 Ludwik Napoleon koronuje się na cesarza - początek II Cesarstwa 1854-56 Wojna krymska 1859 Wojna francusko-austriacka we Włoszech ...

Unie Polski z Litwą - RZĄDY LUDWIKA ANDEGAWEŃSKIEGO (1370 - 82)

Zgodnie z odpowiednimi układami panem i dziedzicem korony królestwa polskiego został Ludwik Andegaweński - siostrzeniec króla Kazimierza ( Są na to odpowiednie układy pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Ludwikiem i zobowiązaniem Ludwika, że przyszły król nie naruszy istniejącego ustawodawstwa - przywilej w Budzie 1355 r.

Francja Ludwika IX

Ludwik IX mógł już sobie pozwolić na wydawanie ordonansów dla całej Francji. Ludwik IX, otoczony za życia aurą świętości, cieszył się ogromnym autorytetem moralnym, a po śmierci został kanonizowany.

LUDWIK XIV

Le Roi-Soleil, Ludwik XIV. Le grand monarąue, Ludwik XIV.

Ludwik XIV

Ludwik przeżył kryzys wywołany przez Frondę. Powiększono armię francuską i lepiej ją uzbrojono; w późnych latach swojego panowania Ludwik mógł wysłać w pole 300-400 tys.

LUDWIK II (1845 - 1886)

Jean Des Cars w książce Ludwik II Bawarski pisał: "Ludwik II zrozumiał, że chcą gozamknąć do końca życia, jak jego brata, że nigdy już nie odzyska wolności i żeodebrano mu nawet prawo do marzeń.

Ludwik Krzywicki – teoretyk rozwoju społecznego

Kiedy miał dwa lata, zmarł jego ojciec Tadeusz i od tej pory Ludwik wychowywał się w domu swojego dziadka Franciszka Iwanickiego. Ludwik Krzywicki zmarł 10 czerwca 1941 roku mając 82 lata. Ludwik Krzywicki „Człowiek i społeczeństwo” Wybór pism.

Hegemonia Ludwika XIV

Ludwik XIV kazał nuncjuszowi opuścić Paryż. Ludwik XIVuznał, że to postanowienie obejmuje wszystkie biskupstwa we Francji, rozciągnął więc je (1673) na dalszesześćdziesiąt.

Ludwik van Beethoven

Ludwik zmuszony był więc udać się na naukę do innych mistrzów. Trudno uwierzyć, że w ostatnim okresie swojego życia, zupełnie głuchy Ludwik van Beethoven skomponował utwory, które są uważane za najwybitniejsze w całej jego karierze.

Francja Ludwika XIV

Ludwik XIV wzniósł nieopodal Paryża Wersal, pałac do którego przeniósł się z całym dworem. Ludwik XIV, którego określano mianem „Król-Słońce” i jego dwór, stali się dla innych europejskich dworów panujących wzorem do naśladowania.

Francja w okresie rządów osobistych Ludwika XV

Ludwik zdecydował się sprawować rządy bez pierwszego ministra, lecz dowiódł, że był władcą słabym, który zmniejszył prestiż monarchy francuskiego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ludwik XV (1710 - 74)

Po śmierci kardynała w 1743 Ludwik zdecydował się sprawować rządy bez pomocy pierwszego ministra, lecz dowiódł, że był władcą słabym, który zmniejszył prestiż monarchy francuskiego zarówno w kraju, jak i za granicą.

WŁOSKA WOJNA LUDWIKA XII 1499-1503.

Ludwik przy wsparciu Fer­dynanda II Aragońskiego (Katolickiego) (1452-1516) zdobył w 1501 Neapol (w traktacie zawartym w Grenadzie w 1500 Ludwik i Ferdynand uzgodnili, że podzielą Królestwo Sycylii i Neapolu).