Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

1. RENESANS

a) Jan Kochanowski “Pieśń świętojańska o sobótce”

Kochanowski wykorzystuje tradycyjne święto ludowe - Sobótka - obchodzone najczęściej w noc letniego przesilenia (z 23 na 24.VI), podczas którego są palone ognie...

LUD

Czarny lud ruchowa gra dziecięca; na hasło: „Boicie się czarnego luda?", i na odzew: „Nie!", grupa dzieci biegnie ku zbliżającemu się „czarnemu ludowi" i usiłuje nie dać mu się schwytać. Dobro ludu (winno być) najwyższym prawem (rządzących), łac. salus populi suprema lex, z dzieła O prawach, 3,3,8...

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

a) Jan Kochanowski “Pieśń świętojańska o sobótce”

Kochanowski wykorzystuje tradycyjne święto ludowe - Sobótka - obchodzone najczęściej w noc letniego przesilenia (z 23 na 24.VI), podczas którego są palone ognie, dziewczęta puszczają wianki na wodę. Autor pochwala też życie ludzi na wsi, ukazuje w...

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w litaraturze polskiej.

1. RENESANS

a) Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska o sobótce”

Kochanowski wykorzystuje tradycyjne święto ludowe - Sobótka - obchodzone najczęściej w noc letniego przesilenia (z 23 na 24.VI), podczas którego są palone ognie, dziewczęta puszczają wianki na wodę. Autor pochwala też życie ludzi na...

Pierwotne ludy koczownicze

Nie w samej tylko Mezopotamii i dolinie Nilowej osiadali ludzie celem uprawy roli i zakładania miast w okresie między 6000 a 3000 przed Chr. Wszędzie tam, gdzie istniały możliwości irygacji i całoroczny dostatek pożywienia, ludzie zamieniali niepewność i trud  łowów i wędrówek na spokój  życia...

W jaki sposób Wyspiański przedstawił w "Weselu" inteligencję i lud?

W dramacie Wyspiańskiego weselna rozśpiewana chata urasta do symbolu Polski. Dokonuje się w tej chacie przymierze narodowe, ma spełnić się wizja romantycznego poety Zygmunta Krasińskiego, który w "Psalmach przyszłości" propagował doskonalenie się, cierpienie, sojusz szlachty z ludem oparty na zasadach...

GROMADY LUDU POLSKIEGO

Organizacja rewolucyjno-demokratyczna emigrantów pol. w Anglii, o własnymradykalnym i chrzęść, programie społ.; za jej początek uważasię wydanie 1835 Manifestu Gromady Grudziąż.

Trzon organizacji stanowili emigranci z Portsmouth - żołnierzepowstania listopadowego, więzieni przedtem przezwładze prus...

Scenariusz lekcji historii III klasa LO- Wiosna Ludów w Europie

Scenariusz lekcji historii w klasie III LO Temat: Europa w okresie Wiosny Ludów Główne zagadnienia: Uczeń poznaje przebieg wydarzeń Wiosny Ludów we Francji, Niemczech, państwach włoskich, monarchii Habsburgów. Cele lekcji: Po lekcji uczeń powinien umieć :  pracować w grupie  przekazywać innym zdobytą wiedzę  selekcjonować informacje  omówić przebieg Wiosny Ludów w Niemczech  omówić przebieg Wiosny Ludów we Włoszech  omówić przebieg ...

APOSTOLAT LUDU BOŻEGO

Uczestnictwo w posłannictwie zbawczym Chrystusa, wynikające ze wspólnego kapłaństwa wszystkich członków Kościoła, —> hierarchii i —> laikatu.

A. W NAUCE KOŚCIOŁA — W Kościele pierwotnym istniało żywe przeświadczenie, że cały nowy Lud Boży jest kontynuatorem misji Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie...

Wiosna Ludów - narodów 1848 - 1849 r.

Wiosna Ludów - narodów 1848-1849r. Wyróżniamy 3 nurty w Wiośnie Ludów:

a)nurt rewolucji ustrojowej.

b)nurt społeczny chłopstwa i proletariatu.

c)nurt narodowy.

Ruchy rewolucyjne objęły całą Europę prócz Rosji, Płw. Iberyjskiego, W. Brytanii. Przyczyny napięć we Francji i w Niemczech:...

PRZYJACIEL LUDU ŁECKI, czasopismo wyd. w Ełku

PRZYJACIEL LUDU ŁECKI, czasopismo wyd. w Ełku 1842-45, z inicjatywy mazur. pastorów i nauczycieli; planowane jako mies., potem dwumies., ukazywało się nieregularnie z powodu trudności finansowych. Oficjalny red. W. Menzel, gł. rolę odgrywał —» G. Gizewiusz, doradcą lit. był —» K.C. Mrongowiusz. Jedno...

TRYBUNA LUDÓW, właśc. „La Tribune des Peuples", franc. dziennik polit.

TRYBUNA LUDÓW, właśc. „La Tribune des Peuples", franc. dziennik polit., wyd. w Paryżu 15 III-13 VI i 1 IX-10 XI 1849, zał. i red. przez A. Mickiewicza. Zespół redakcyjny tworzyło grono lewicowych działaczy i publicystów o zróżnicowanych poglądach (gł. socjaliści utopijni różnych odcieni), Francuzów i...

Udział Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów

Pod koniec pierwszej połowy XIX stulecia, na terenie Starego Kontynentu miały miejsce rewolucyjne wydarzenia, wyraźnie rysujące się na tle historycznym. Określamy je wspólnym mianem Wiosny Ludów. Wydarzenia te w znacznym stopniu zdeterminowały dalsze losy, zarówno całej Europy, jak i poszczególnych jej...

DANIELEWSKI IGNACY, pseud. Ignacy Dołęga, Majster od "Przyjaciela Ludu"

DANIELEWSKI IGNACY, pseud. Ignacy Dołęga, Majster od"Przyjaciela Ludu", ur. 29 VII (wg in. źródeł XI) 1829 w Borkupoć Krotoszynem, zm. 23 XII 1907 w Toruniu, ojciec Cyryla,wydawca, pisarz lud., działacz nar. i oświat, na Pomorzu.Początkowo nauczyciel, od 1855 w Chełmnie, przejął 1862drukarnię J...

PRZYJACIEL LUDU, pierwsze pol. polityczne pismo lud.

PRZYJACIEL LUDU, pierwsze pol. polityczne pismo lud., ukazujące się we Lwowie 1889-1902, w Krakowie 1903-14 i 1919-33 oraz w Warszawie 1946-47. Dwutygodnik do 1900 (3 razy w miesiącu 1896-99), nast. tygodnik. Wydawcą i początkowo red. był B. Wysłouch, od 1902 J. Stapiński - czołowi działacze ruchu...

Pierwsze ludy żeglarskie

Pierwsze łodzie i statki musiały wejść w użycie jakieś 25 lub 30 tysięcy lat temu. Najpóźniej już w początkach okresu neolitycznego człowiek wiosłował po wodzie w wydrążonym pniu drzewa lub na wypełnionej powietrzem skórze. Łódź z plecionki, pokryta skórą i zapuszczona smołą, była używana w...

DOKTRYNA SUWERENNOŚCI CIAŁA ZBIOROWEGO (LUDU LUB NARODU) I JEJ USTROJOWE KONSEKWENCJE

Zrodziła się u schyłku średniowiecza, jej celem nie było upodmiotowienie społeczeństwa tylko uzasadnienie niezależności państwowej od potęg uniwersalistycznych funkcjonujących w Europie. Chodzi o ochronę państw mniejszych przed roszczeniami potęg funkcjonujących w danym miejscu i czasie. W ostatnich...

Stosunek ludów pierwotnych do natury

Na temat wierzeń i praktyk religijnych z czasów prehistorycznych wiemy bardzo niewiele. Naszą wiedzę opieramy na nielicznych śladach pocho­dzących z tego najstarszego okresu historii. Na pod­stawie namalowanych na ścianach jaskiń scen z polowań możemy wyrobić sobie pogląd na temat stosunku naszych...

DZWONEK, Pismo dla ludu

DZWONEK, Pismo dla ludu, czasopismo wyd. we Lwowie 1859-74 (3 razy w mies.) niemal przez cały czas nakł. E. Winiarza. Redaktorzy: B. Bielawski (1859-60), J. Starkel (od 1860) przy współpracy Walerego Łozińskiego, B. Kalicki (od 1862), Władysław Łoziński (od 1866), S. Nowiński (od 1870), nast. K. Okaz...

PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.-oświat. i polit.

PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.-oświat. i polit. dla czytelnika lud., wydawany w Chełmnie 1861-80 (1860 jako dod. do —» „Nadwiślanina") początkowo przez J. Gółkowskiego, 1863-70 przez I. Danielewskiego, nast. przez J.F. Tomaszewskiego. Do zasłużonych redaktorów należeli: 1861-72 Danielewski (pseud...