Lubelskie

Czytaj Dalej

Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

Wyżyna lubelska dzieli się na 9 mezoregionów: Małopolski Przełom Wisły, Płaskowyż Nałęczowski, Równinę Bełżecką, Kotlinę Chodelską, Wzniesienia Urzędowskie, Płaskowyż Świdnicki, Wyniosłość Giełczewska, Działy Grabowskie i Padu Zamojskie. Jedynym miastem jest Opole Lubelskie z przemysłem spożywczym (cukrownia, mleczarnia i inne).

Losy Polski i Litwy nie połączonych Unią Lubelską

Zamiast podawać ogólnodostępne fakty, mam zamiar puścić wodze fantazji i przyjrzeć się historii Polski i Litwy, biorąc pod uwagę, że Unia Lubelska nie miała miejsca, a dokument Unii Lubelskiej nigdy nie został podpisany.

WYDAWNICTWO LUBELSKIE

Lubelska Biblioteka Poetycka, Lubelska Biblioteka Ludowa (w której została wydana 6-tomowa antologia Wieś tworząca 1962-80), Biblioteka Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Województwo Lubelskie

Ważnymi zabytkami są XVI-wieczne założenia urbanistyczne najstarszych miast regionu: Hrubie­szowa, Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Piask, Bychawy, Lubartowa, Włodawy oraz kościoły renesansu lubelskiego w Lublinie, Końskowoli, Kazimierzu Dolnym, Zamościu, Turobinie, Uchaniach, a także barokowe kościoły o charakterystycznym centralno-po-dłużnym rzucie znajdujące się w Lubartowie, Chełmie i Włodawie.

WYŻYNA LUBELSKA

Wzdłuż północno-wschodniej granicy Wyżyny Lubelskiej ciągnie się Lubelskie Zagłębie Węglowe.

Unia lubelska (1569 r.)

Przebieg Sejmu lubelskiego. Postanowienia Unii lubelskiej. Postanowienia Unii lubelskiej. Postanowienia Unii lubelskiej.

Unia lubelska

Skutki Unii Lubelskiej Unia Lubelska spotkała się z wieloma rozbieżnymi ocenami w literaturze historycznej, zarówno polskiej, jak i obcej.

Wyżyna Lubelska

Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie, a ku południu w wał Roztocza. należy do województwa lubelskiego. Na Wyżynie lubelskiej znajdują się rezerwaty przyrody "leśne" oraz "pozostałe roślinne".

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

1921-34 przez -» Katolicki Uniwersytet Lubelski do chwilizałożenia -> Towarzystwa Naukowego KUL; reprezentowałazakres nauk wykładanych na Uniwersytecie (przeglądy, monografie,podręczniki uniw.

Geneza, charakter i skutki unii lubelskiej (1569)

Na genezę Unii Lubelskiej złożyły się: działanie obozu egzekucyjnego, który dążył do ściślejszego zespolenia wszystkich ziem, w jakikolwiek sposób połączonych z Polską. doczodzi do podpisania uniirealnej, Unii Lubelskiej polsko - litewskiej.

UNIA LUBELSKA - Informacje Ogólne

Unia lubelska Polski z Litwą była największym i trwałym sukcesem ruchu egzekucyjnego. Podczas sejmu lubelskiego 1569 r.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL), do 1928 p. Uniwersytet Lubelski, prywatna szkoła wyższa zał.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - II AWANGARDA (LUBELSKA)

II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach.

Unia lubelska z 1569 roku i jej konsekwencje

Historycy dostrzegają różnorakie konsekwencje unii lubelskiej tak dla Polski, jak i Litwy.

Unie Polski z Litwą - UNIA LUBELSKA

Zmusiło to możnych litewskich do ponownego przybycia na sejm lubelski wraz z posłami ziemskimi i podjęcia rokowań z Polakami w sytuacji już mniej korzystnej.

Kaplica Trójcy Św. na zamku Lubelskim

Wstęp Nad lubelskim wzgórzem zamkowym od wieków góruje smukła sylwetka gotyckiej świątyni.

Muzeum Wsi Lubelskiej

Utwo­rzony w 1976 skansen gromadzi obiekty architektury drewnianej z Wyżyny Lubel­skiej, Roztocza, Polesia Lubelskiego, Podlasia, Powiśla.

Tomaszów Lubelski

We wrześniu 1939 w okolicach Tomaszowa Lubelskiego zacięte walki, kapitulowały tu przed Niemcami duże jednostki WP.

Polska w latach 1944 – 1945 - USTRÓJ POLSKI LUBELSKIEJ

a) najwyższym organem państwowym była - Krajowa Rada Narodowa:

- liczba posłów (zgodnie z konstytucją marcową) do KRN nie mogła przekroczyć 444,

- szerokie uprawnienia otrzymał przewodniczący KRN, Bolesław Bierut (łączył w swych rękach dawne uprawnienia marszałka sejmu i prezydenta), był...

Polska w latach 1944 – 1945 - ŻYCIE POLITYCZNE POLSKI LUBELSKIEJ

Pracami Komitetu Centralnego PPR kierował od listopada 1943 roku Władysław Gomułka. Większość członków PPR stanowili robotnicy, jedynie na Lubelszczyźnie większą rolę odgrywali chłopi, stanowiący 80% członków partii w tym regionie. Powstałe przed wojną Stronnictwo Demokratyczne uległo w czasie...