Lotnictwo

Lotnictwo

Czytaj Dalej

CONINGHAM ARTHUR (1895-1948) - marszałek lotnictwa

Po wy­buchu II wojny światowej mianowa­no go dowódcą 4 grupy lotnictwa bombowego (4 Group Bomber Command). dowodził lotnictwem tak­tycznym 2 Tactical Air Force walczącym na szlaku bojowym od Normandii do Berlina.

Lotnictwo polsie podczas II Wojny Światowej

W lotnictwie bombowym pozostał jedynie Dywizjon 300, od 1944r. Miało być ,,zdobywanie doświadczeń taktycznych w użyciu lotnictwa''.

Awf Kraków i Park Lotnictwa

300 metrów od ulicy- zlokalizowane jest Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Agrolotnictwo, lotnictwo rolnicze

Lotnictwo świadczące usługi roln.