Lodowiec szelfowy Shackletona

Czytaj Dalej

Rzezbotwórcza działalność lodowców i wód pochodzących z ich topnienia

Części składowe lodowca górskiego: jęzor lodowca, czoło lodowca, brama lodowca, potok, szczeliny podłużne, żleb, stożek usypiskowy, lodospad ze szczelinami poprzecznymi, lawina śnieżna, pola firnowe.

Warunki powstawanie lodowców

Proces zamiany śniegu w lód, dający początek lodowcom, przebiega według następujących etapów; 1.

Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich

morena denna - lekko faliste wzniesienie zbudowane z okruchów skalnych różnej wielkości wtopionych w dno lodowca i osadzonych na dnie doliny.

Działalność lodowców

- w lodowcach górskich może pochodzić z niszczenia podłoża lub obrywów ze ścian otaczających lodowiec - w lądolodach z niszczenia podłoża i nunataków Materiał niesiony przez lodowce to moreny.

Niszcząca działalność lodowców

Materiał gliniasto-gruzowy transportowany na powierzchni lodowca stanowi morenę powierzchniową. Ze wszystkich osadów transportowanych przez lodowiec powstają u jego czoła pagóry lub wzgórza moreny czołowej.

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przez działalność lodowców górskich

a) U - kształtne doliny - doliny, które swoim przekrojem przypominają literę U, są dość głębokie i strome.

b) kocioł lodowcowy - (cyrk lodowcowy, kar), półkuliste lub wydłużone obniżenie otoczone z trzech stron stromymi ścianami skalnymi, opadające ku dolinie lodowcowej progiem skalnym. Powstaje w...

Procesy egzogeniczne - Powstawanie Lodowców

Proces gromadzenia się mas śniegu i lodu następuje gdy: - dostarczane są świeże masy śniegu z opadu atmosferycznego - zsuwają się na powierzchnię lodowca lawiny śnieżne - obrywają się i spadają na powierzchnię lodowca lodowe bryły z lodowców zawieszonych powyżej.

Lodowiec

Nury czarnoszyi i rdzawoszyi są znacznie mniejsze od lodowca i nura białodziobego (długość ciała 60 cm tych pierwszych w porównaniu z 70-80 cm tych ostatnich). Nury białodzioby i rdzawoszyi mają dzioby lekko wygięte ku górze, lodowiec i nur czarnoszyi - proste.

Co to są moreny naniesione przez lodowiec?

Gdy czoło lodowca pozostaje w miejscu przez dłuż­szy czas, usypuje się przed nim wał moreny czo­łowej. Cofający się lodowiec pozostawia wyto­piony z siebie materiał moreny dennej.

Wulkany, lodowce, skały osadowe, znaczenie lodowcow

W zależności od ukształtowania powierzchni terenu oraz ilości opadów śniegu, lodowce przybierają różne formy: · lodowiec alpejski - składa się z 1 pola firnowego i 1 jęzora, · lodowiec himalajski - ma liczne, długie jęzory, które łączą się ze sobą jak dopływy rzek w rzekę główną, · lodowiec skandynawski, tieldowy - na płaskich grzbietach górskich powstały lodowce w postaci czapy z krótkimi jęzorami.