Literatura przedmiotu

Czytaj Dalej

„Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można było by wykorzystać współcześnie w wychowaniu dzieci i młodzieży

Po zapoznaniu się z dość obszerną literaturą przedmiotu odnalazłam wiele koncepcji wychowawczych, których przywrócenie, (choć po części) mogłoby zaowocować poprawą sytuacji wychowawczej w Polsce. Literatura: • Ł.

Jak w polskiej literaturze przedmiotu dzieli się dyslalię?

W literaturze przedmiotu spotyka się różne taksonomie dyslalii. W polskiej literaturze przedmiotu termin dyslalia stosuje się więc w odniesieniu do zaburzeń artykulacji o różnej etiologii.

Pojęcie strategii w literaturze przedmiotu

Strategia w ujęciu literatury przedmiotu Mówiąc o strategii przedsiębiorstwa nie sposób nie sięgnąć do etymologii tego słowa. Rozmaitość i płynność treściowa tego pojęcia jest widoczna zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej.

Jakie sposoby ujęcia terminu afazja dziecięca spotyka się w literaturze przedmiotu?

Występującew literaturze przedmiotu bogactwo terminów, brak konsekwencji w ich stosowaniui nadawanie tym samym terminom różnych znaczeń je s t jak ju ż po d kreślanoprzyczyną wielu nieporozumień.

Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości, nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można by było wykorzystać współcześnie w procesie wychowania dzieci i mło

Według niego ma ona trzy zasadnicze cechy: -jej przedmiot tworzony był przez układ informacji i kwalifikacji wypracowanych w przeszłości –głównym zadaniem szkół było przekazywanie ich młodemu pokoleniu, -kształcenie moralne polegało na kształtowaniu sposobów postępowania wobec rozwiniętych w przeszłości standardów, -ogólny wzór organizacji szkolnictwa tworzył ze szkół placówki ostro odgraniczone od instytucji społecznych jak również od rodziny.

Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można byłoby wykorzystać współcześnie w procesie wychowania dzieci i młodzi

Proces wychowania dzieci i młodzieży to trudne zadanie któremu muszą sprostać rodzice bądź opiekunowie. Żyjemy w czasach, które przesycone są licznymi poglądami i koncepcjami pedagogicznymi. Niejednokrotnie rodzice którzy stają przed poważnym wyzwaniem jakim jest kształtowanie i ukierunkowanie swojej pociechy, zastanawiają się jaki sposób wychowywania obrać, jakie metody wychowawcze zastosować by wychowanek wyrósł na człowieka odpowiedzialnego, dojrzałego i sumiennego,

Słówka(przedmioty, kolory), zdania

PRZEDMIOTY: derRadiergummi-gumka, dasWörterbüch/dieWörterbücher-słownik/i, derBleistift/dieBleistifte-ołówek/ołówki, derKuli/dieKulis-długopis/y, derKalender/dieKalender-kalendarz/e, dasLineal/dieLineale-linijka/linijki, dieSchere/n-nożyczki, dasBüch/dieBücher-książka, dieBrille/n-okulary, derWalkman-walkman, dasHandy/dieHandys-komórka/i, dasHeft/ ...

Słówka - przedmioty i nie tylko

Der Bus – autobus

Der Kaffee - kawa

Der Zug – pociąg

Der Freund – przyjaciel

Der Komputer- komputer

Der Brief – list

Der Radiergummi – gumka

Der Bleistift – ołówek

Der Kuli – długopis

Der Kalender – kalendarz

Der Walkman-walkman

Der Spiegel – lusterko

Der Lippenstift - pomatka

Der...

Definicje - irracjonalizm, ludowość w literaturze, orientalizm

  Ludowość w literaturze, program estetyczny głoszący potrzebę nawiązania w kulturze do literatury ludowej, źródło narodowej odrębności; w szerokim rozumieniu ludowość ma charakter słowiański, pogański, rodzimy, swojski.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Człowiek w konfrontacji z losem- główny problem literatury XXw.   WSTĘP: Człowiek w konfrontacji z losem to główny problem literatury wszechczasów.

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

W literaturze polskiej do tego kręgu tematycznego zaliczyć można moralizatorski poemat dydaktyczno-satyryczny Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W literaturze polskiej postać tę poznajemy z utworów J.

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

W literaturze polskiej do tego kręgu tematycznego zaliczyć można moralizatorski poemat dydaktyczno-satyryczny Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W literaturze polskiej postać tę poznajemy z utworów J.

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Literatura ta petni funkcje publicystyczne. Literaturę oświecenia uratowało to, że cele doraźne jej twórcy realizowali przy użyciu znakomitych środków artystycznych, iż w służbę bieżących spraw umieli wprzęgnąć śmiech, humor, ironię, parodię, komizm itd.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Stosunek do powstań narodowych Jak Już było wspomniane, literaturę romantyczną przenika duch tyrteizmu. W literaturze pozytywizmu przechowana jest natomiast pieczołowicie pamięć powstań i narodowych bohaterów (B.

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

WNIOSKI: Z omówienia kolejnych utworów literackich jasno wynika, że głównym zagadnieniem poruszanym w literaturze XX w. Oto problemy współczesnej literatury.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

W literaturze staropolskiej powstaje piękne wyobrażenie ojczyzny -matki, której trzeba służyć, kochać ją, wspierać.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica, który narzeka na lenistwo i złą pracę pańszczyźnianych chłopów.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Świat współczesny coraz bardziej zbliża się do stanu chaosu, nawet hierarchie wartości nie są stałe i niewzruszone, dlatego bohater tragiczny w literaturze współczesnej przede wszystkim broni poniżanej ludzkiej godności i szuka wartości, racji, których mógłby bronić.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Świat współczesny coraz bardziej zbliża się do stanu chaosu, nawet hierarchie wartości nie są stałe i niewzruszone, dlatego bohater tragiczny w literaturze współczesnej przede wszystkim broni poniżanej ludzkiej godności i szuka wartości, racji, których mógłby bronić.

Jakie tradycje literatury staropolskiej uważasz za szczególnie cenne ?

Kochanowskiego: niedościgniona forma i mądra treść - gatunek wciąż obecny w literaturze polskiej, b) bajki I.