Liście odziomkowe

Liście odziomkowe

Czytaj Dalej

EPISTOLOGRAFIA BAROKOWA - CECHY - „LISTY JANA III I MARYSIEŃKI”

Jan zwraca się do niej: serca mego królewno, najdroższa moja. Używa wielu zdrobnień aby ukazać swą czułość. Zwroty takie dowodziły miłości Jana II i jego skłonności do przesady. Listy te są stylizowane na utwory literackie (romanse).

Idealizował on w nich swoją żonę. Wyznania do Marysieńki...

Jak pisać listy półoficjalne i prywatne

 

Najczęściej za pomocą listów półoficjalnych i prywatnych składa się życzenia z różnych okazji, kondolencje, podziękowania za okazaną życzliwość, itp. Poza sprawami o charakterze osobistym bywają one też wykorzystywane w celu załatwienia jakiejś sprawy urzędowej.

W prowadzeniu korespondencji...

WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Kontekst listy

(reprezentacja listy) – uczenie się list może być postrzegane jako uczenie się par skojarzeń, w którym badani tworzą asocjacje pomiędzy słowami i jakąś reprezentacją kontekstu eksperymentalnego

Osiągnięcia w teście odtwarzania są słabe z powodu masowej interferencji

W pamięci list test...

Banki hipoteczne i listy zastawne

1. Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń...

LISTY OGÓLNOPAŃSTWOWE

Głosowanie: na numery list, drukiem urzędowym nie była lista lecz koperta – wyborca przychodził do lokalu z numerem listy i otrzymywał kopertę ostemplowaną do niej wkładał nr listy i wrzucał do urny wyborczej. Takie głosowanie w Polsce jest niemożliwe, bo istnieje instytucja głosu spersonalizowanego...

Jak jest zorganizowana struktura danych zwana listą?

Lista to struktura składająca się z wielu odpowiednio ze sobą połączonych ze sobą elementów. Każdy element jest identyczny jak pozostałe i składa się z odpowiedniej ilości pól kluczowych, dodatkowych i wskaźnikowych (lista jednokierunkowa 1 pole wskaźnikowe, dwukierunkowa 2 pola wskaźnikowe). Pola...

Opisz schemat działania algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej. Jaką ten algorytm ma złożoność?

Działanie algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej rozpoczyna się od porównania ze wzorcem poszukiwanego elementu, elementu znajdującego się w samym środku listy. Jeżeli nie trafiono w poszukiwany element wiadomo już, w której połowie listy mamy go szukać (bo lista jest uporządkowana)...

Liście

Liście mają rozmaite kształty i są różnej wielkości. Niektóre prze­kształciły się w pułapki na owady, wykształciły ochronne kolce i wrażliwe wąsy, które szybko owijają się dookoła podpory. Chociaż ich podstawową barwą jest zielony, to jednak są i takie, które mają bajeczne kolory i...

Jaka jest lista cech występujących u kierowników skutecznie stosujących władzę wg. Kottera

 

Lista cech występujących u kierowników skutecznie stosujących władzę według Johna Kottera:

- Wrażliwość na źródło swojej władzy i troska o to, by ich działania były zgodne z oczekiwaniami innych;

- Skuteczność;

- Wiedza fachowa pozwalająca sprawnie działać w różnych sytuacjach i w...

KLASYCY I ROMANTYCY POLSCY. W dwóch listach wierszem

KLASYCY I ROMANTYCY POLSCY. W dwóch listach wierszem, listy poetyckie F. Morawskiego: Do klasyków (powst. 1825) i Do romantyków (powst. nie przed 1827), krążące w odpisach w warsz. środowisku lit, wyd. w Warszawie 1829 z obszernymi przypisami autora. Dedykowane J. U. Niemcewiczowi, „bezstronnemu sędziemu...

LEJBE I SIORA, czyli Listy dwóch kochanków

LEJBE I SIORA, czyli Listy dwóch kochanków, powieść J.U. Niemcewicza, wyd. w Warszawie 1821, t. 1-2. Ujęty w formę powieściową głos w dyskusji współcz. nad kwestią żyd., propaguje program włączenia Żydów, przy zachowaniu pewnych odrębności rel. i nar., w społeczeństwo pol. przez uwolnienie ich...

LISTY ANONIMA, właśc. Do Stanisława Małachowskiego

LISTY ANONIMA, właśc. Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacji generalnej, Anonima listów kilka (w cz. 1: ...koronnego, o przyszłym sejmie...), traktat polit. H. Kołłątaja w formie listów dat. 1-24 VIII, 7 X-7 XI i 11 XI-10 XII 1788, krążący w odpisach...

LISTY ELŻBIETY RZECZYCKIEJ do przyjaciółki swojej Urszuli***

LISTY ELŻBIETY RZECZYCKIEJ do przyjaciółki swojej Urszuli*** za panowania Augusta III pisane, pierwsza oryginalna powieść pol. dla młodzieży i jedna z pierwszych powieści obycz., pióra K. Tańskiej (Hoffmanowej), prwdr. w „Rozrywkach dla Dzieci" 1824, wersja zmień, w t. 2 Wyboru pism, Wrocław 1833, wyd...

LISTY O GUŚCIE, CZYLI SMAKU

LISTY O GUŚCIE, CZYLI SMAKU, dwie rozprawki J. Szymanowskiego, ogł. jako część zbiór. Listów krytycznych w różnych literatury rodzajach w prwdr. —> Kawy A. K. Czartoryskiego, Warszawa 1779. Wykorzystując XVIII-wieczne franc. teorie (m. in. Ch.de Montesquieugo, J. d'Alemberta, Woltera), autor definiuje w...

LISTY PATRIOTYCZNE do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego

LISTY PATRIOTYCZNE do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego, pisane, utwór publicyst. J. Wybickiego, w formie cyklu 14 listów (list I-VI datowane 24 XII 1776-28 V 1777, pozostałe nie datowane), kolportowany (prócz listów XIII-XIV) w gazetkach pisanych (niektóre listy czytano też...

LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. Kremera

LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. Kremera, wyd. t.1 w Krakowie 1843, t. 1-3 w Wilnie 1855. Pierwszy w Polsce systematyczny wykład estetyki filoz., ujęty w popularną lit. formę, zawiera w cz. 1 wykład ogólnych zasad estetyki, w cz. 2 dzieje fantazji artyst. (planowana cz. 3 miała być rozbiorem poszczególnych...

LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca

LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca, prwdr. w „Kronice Rodzinnej" 1867-78 (z przerwami), wyd. os. w Warszawie 1875-78, t. 1-4, ujęte w formę listów pisanych rzekomo w czasie podróży z Mickiewiczem po Europie od lipca 1829 do października 1830, adresowanych do l. Chodźki i J. Korsaka. Pomyślane...

LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza

LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza, obejmujący relacje z podróży po Ameryce (od lutego 1876 do grudnia 1877), ogł. w „Gazecie Pol." 1876-78 pod pseud. Litwos, wyd. w t. 2 Pism, Warszawa 1880; wyd. łącznie ze zbliżonymi gatunkowo szkicami o tematyce amer. (z okresu tejże podróży), jak Listy...

NIEROZSĄDNE ŚLUBY. Listy dwojga kochanków na brzegach Wisły mieszkających przez F. B. zebrane

NIEROZSĄDNE ŚLUBY. Listy dwojga kochanków na brzegach Wisły mieszkających przez F. B. zebrane, romans listowny F. Bernatowicza, wyd. w Warszawie 1820, t. 1-2. Fabułę stanowią dzieje namiętnej, a „występnej" w rozumieniu świata miłości, najeżone przeszkodami (różnice stanowe, majątkowe i wyznaniowe...