Budowa i rola liścia

Liść jest organem wegetatywnym rośliny, będącym częścią pędu. Jego funkcje są bardzo ważne dla życia rośliny:

- asymilująca (asymiluje CO2)

- fotosyntetyzująca (syntetyzuje węglowodany)

- prowadzi wymianę gazową w procesie oddychania

- transpiruje

- niekiedy służy także do...

Budowa organów roślin okrytonasiennych w związku z funkcją - Liść

ŽLiść jest organem służącym do asymilacji, oddychania i transpiracji. Jego morfologia i budowa wewnętrzna jest ściśle związana z tymi czynnościami i do nich dostosowana.

ŽW niektórych przypadkach liścia pełnią rolę organów spichrzowych, np. łuski cebuli, liście główki kapusty.

ŽU roślin...

Opadzina liści azalii

Opadzina liści azalii — choroba grzybowaazalii. O b j a w y : na liściach, poczynającod starszych, na środku blaszki, przy jej brzegachlub wierzchołku powstają plamki, które bardzo siępowiększają, choć czasem bywają ograniczoneprzez nerwy i przybierają wtedy zarys kanciasty;na powierzchni silnie...

Dziurkowatość liści

Dziurkowatość liści —choroba grzybowa wyżlinu (lwiej paszczy), któramoże spowodować duże szkody w latach wilgotnych.O b j a w y : na liściach występują plamy0 średnicy do 6 mm, najpierw wodniste zielone,później, w miarę wysychania środkowej częłci,białawe, czasem otoczone wyraźną...

Opadanie liści u azalii

Opadanie liści u azalii— choroba grzybowa lubfizjologiczna azalii. Ob j awy : mogą być różnew zależności od przyczyny; 1) liście, z dużymimartwicowymi plamami brunatnymi i szarymi,pokrytymi ciemniejszymi pęcherzykowa tym iwzniesieniami skórki, opadają; podobne plamytowarzyszą zasychaniu wierzchołków...

Jaki obiekt w drzewie nazywany jest liściem a jaki korzeniem?

Korzeń – jest to wierzchołek drzewa (w grafie zazwyczaj umieszczany na górze) - nie posiadający rodzica. W korzeniu mają początek wszystkie procesy algorytmiczne oparte na strukturze danych tego typu.

Liść – wierzchołek końcowy drzewa (w grafie umieszczony zazwyczaj na dole) - nie posiadający potomstwa...

Liść

Ogólnie symbol królestwa roślin, rozpowszechniony w ornamentyce kultur chłopskich. W Azji Wsch. symbol szczęścia i dobrobytu, gałąź z liśćmi symbolizuje współdziałanie jednostki w ramach całości.

W chrześcijaństwie trójlistek (koniczyna) symbolizuje Trójcę Św., czworoliść zaś krzyż, cztery...

Liść flagowy

Najwyżej położony liść u zbóż.Razem z l. podflagowym odgrywają dużą rolęw procesie fotosyntezy. W zależności od rodzajuzboża dostarczają rozwijającemu sięziarniakowi od 46,3 (żyto) do 69% (pszenica) asymilatów.

Wskaźnik pokrycia liściowego, współczynnik powierzchni liści, (LAI)

W. produktywności łanu obliczony ze stosunku pow. asymilacyjnej przypadającej na jednostkę pow. gleby.Np. w.p.l.= 3,5 oznacza, że całkowita pow.liści jest 3,5 raza większa od pow. gleby zasłanianej przez tę roślinę. Maksymalne plonowanie roślin uzyskuje się wtedy, gdy w.p.l. wynosiok. 4-5.

Budowa liści rośliny okrytozalążkowej

Odgałęzienia korzeni niektórych roślin podzwrotnikowych służą jako organy do pobierania tlenu. Występują u drzew rosnących na terenach bagnistych lub pokrytych wodą. Korzenie oddechowe wyrastają wokół pni pionowo ponad powierzchnię gruntu.

Ponieważ epiderma łodygi i innych organów naziemnych ma...

Przystosowania liści rośliny okrytozalążkowej usprawniające wymianę gazową

Odgałęzienia korzeni niektórych roślin podzwrotnikowych służą jako organy do pobierania tlenu. Występują u drzew rosnących na terenach bagnistych lub pokrytych wodą. Korzenie oddechowe wyrastają wokół pni pionowo ponad powierzchnię gruntu.

Ponieważ epiderma łodygi i innych organów naziemnych ma...