Liryka inwokacyjna

Czytaj Dalej

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego.

LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - TEMATYKA WIERSZY TYRTEUSZA (LIRYKA TYRTEŃSKA)

Tworzył w VII w.p.n.e. Pisał patriotyczne elegie. Od imienia poety wywodzi się termin tyrteizm. Poezja tyrtejska - patriotyczna, nawiązująca do walki. Porzucenie ziemi ojczystej uważał za rzecz niegodną.

Napisał pięć ksiąg zawierających pieśni wojskowe, marszowe i elegie o charakterze politycznym...

ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „LIRYKI LOZAŃSKIE”

Od 1839r. Mickiewicz przebywał w Lozannie. Powstał wówczas szereg drobnych wierszy, odzwierciedlających uczucia i emocje poety. Na smutek, nostalgię, przygnębienie wpływają:

−  sytuacja polityczna we współczesnej Europie

−  brak jednomyślności emigracji

−  ciągła tęsknota za utraconym krajem

− ...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „COŚ TY ATENOM ZROBIŁ, SOKRATESIE...”

Norwid Odwołuje się do konkretnych postaci: Sokratesa, Dantego, Kolumba, Camoensa, Kościuszki, Napoleona, Mickiewicza. Łączy ich to, że nie byli doceniani za życia, wygnani, skazani na śmierć, zdobywali uznanie dużo później.

Znakiem tego uznania był drugi grób, wspaniały pogrzeb. Zwrotka poświęcona...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „W WERONIE”

Wierz zawiera aluzję do tragedii Romea i Julii i opisuje co po nich pozostało: gruzy domów, „rozwalone bramy” i groby pod strażą cyprysów. Ponad nimi niebo „spłukane deszczem, poruszone gromem”, księżyc - „łagodne oko błękitu” i spadająca gwiazda. Takie zestawienie przedmiotów i zjawisk skłania do...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „JĘZYK OJCZYSTY”

Główną myślą jest to co ważniejsze, myśli czy czyny. Zawarte są dwie opinie na ten temat:

1.   najpierw myśl, potem czyny

2.  walka

Poeci też mogą walczyć czynem. Twórczość ich ma być gromem, a nie tylko słowem. Norwid mówi, że trzeba działać. Pozornie sprzeczne opinie mogą stanowić...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „SŁOWA NIE TYLKO NAS WYRAŻAJĄ ALE I SĄDZĄ”

Wiersz ten mówi o samotności Norwida jako twórcy i człowieka. Przez współczesnych mu, uznany jest za trudno rozumianego. Adresatem jest przyszłe, odległe pokolenie. Poprzez współczesność pisze do przyszłości. Twórczość to nie tylko wyrażanie tego co się myśli. Poglądy poety i jego twórczość...

Różnorodność tematyczna liryki greckiej

Za jednego z najstarszych liryków greckich uchodzi żyjący w VII w.

Echa różnych filozofii w liryce Młodej Polski.

Echa filozofii w liryce: - Leopold Staff "Sonet szalony" - argumentem aprobaty życia jest poczucie nieograniczonej ludzkiej wolności, swobody.

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce młodopolskiej.

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu lirykach młodopolskich.

Tematy i idee liryki młodopolskiej

W liryce młodopolskiej można dostrzec uwielbienie dla tężyzny i mocy silnych indywidualności. Stał się Janosik tematem liryków Tetmajera: "Jak Janosik tańczył z cesarzową", "Pieśń o Janosiku zbójniku".

Charakterystyczne cechy liryki wybranego poety współczesnego - Zbigniew Herbert

Cechy liryki: tworzywo literackie - poezja Herberta odwołuje się do szeroko pojętej tradycji kulturowej. liryka roli) wiersze z reguły posiadają tytuł.

Echa róznych filozofii w liryce Mlodej Polski

Echa filozofii w liryce: - Leopold Staff "Sonet szalony" - argumentem aprobaty zycia jest poczucie nieograniczonej ludzkiej wolnosci, swobody.

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce mlodopolskiej

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia mozemy dostrzec w wielu lirykach mlodopolskich.

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

"Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII. Z powstaniem "Bogurodzicy" w X wieku wiąże się legenda...

Poezja awangardowa - Tylko liryka

Przyboś nie akceptował łączenia liryki z epiką. Liryk to twórca, który przemawia językiem spotęgowanych napięć między praw-dą autobiografii twórcy a prawdą ludzkości (jej kultury, historii, antropologii, metafizyki).

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Ratunek w liryce roli

Ciążenie neoklasyków ku liryce roli potwierdziło się w czasach drugiejwojny światowej (cykl Głosy biednych ludzi Czesława Miłosza), a zwłaszcza po drugiej woj-nie światowej, gdy pojawiły się arcydzieła klasycyzmu: Tren Fortynbrasa, Powrót prokonsulaoraz monologi Pana Cogito Zbigniewa Herberta.

Poezja filozoficzna - Liryka i etyka

Inaczej w liryce osobistej.

Poezja wobec religii - Liryka zwątpienia

Zwątpienie wkrada się także do świadomości podmiotu jego liryków, które sytuująsię  n a  g r a n i c y  z w ą t p i e n i a  i  p r a g n i e n i a  B o g a.