Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

Wzrost liczby połączeń i linii lotniczych wykonujących rejsy z Warszawy były jednym z powodów oddania do użytku dodatkowego terminala, przeznaczonego według władz portu dla tanich linii, choć jak wiadomo jednoznaczna definicja taniej linii nie istnieje.

Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

Schlech i inni autorzy zaproponowali niektóre sposoby ograniczenia konfliktów między linią i sztabem: - wyraźnie określić obowiązki linii i sztabu; członkowie linii powinni zachować odpowiedzialność za operacyjne decyzje organizacji; członkowie sztabu powinni móc udzielać rad wtedy kiedy uważają je za potrzebne, a nie jedynie wówczas gdy kierownicy liniowi o nie proszą.

Linia ograniczenia budżetowego

Wyznaczenie linii ograniczenia budżetowego Równanie linii ograniczenia budżetowego <math>P_X*Q_X+P_Y*Q_Y=I\!

Linia budżetowa

Charakterystyka Linia budżetowa to linia obrazująca maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr, które przy danych cenach może nabyć konsument dysponujący danym dochodem.

Linia jednakowego budżetu a problem wyboru koszyka

Wreszcie założyliśmy ,że postępuj racjonalnie ,co oznacza, że będzie porównywał i wybierze spośród leżących na linii jednakowego budżetu kombinację ,która przyniesie mu w danych warunkach rynkowych największe w jego przekonaniu korzyść.

Linia działania siły mięśnia

Linia działania mięśnia często w ogóle nie znajduje się w obrębie brzu-śca mięśnia, lecz w obrębie ścięgna końcowego, nieraz znacznie oddalona od brzuśca. Każda z nich ma swą odrębną linię działania mięśnia; określa ją linia prosta między środkami tych bloczków położonych między obu stawami.

Linia przejścia blaszki ściennej w blaszkę trzewną

Na żyłach płucnych linia przejścia blaszki trzewnej w blaszkę ścienną przebiega zawile; na ogół biegnie tu ona na obwodach bocznych, a poza rym na żyłach płucnych górnych na obwodzie górnym (nie na dolnym), na żyłach płucnych dolnych na obwodzie dolnym (nie na górnym).

W jaki sposób Jan Carlzon wprowadzał marketing w Skandynawskich Liniach Lotniczych?

Carlzon uważał pracowników liniowych, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami, za najważniejszych ludzi w przedsiębiorstwie. Zadaniem kierowników była pomoc pracownikom liniowym w ich pracy.

Czym charakteryzuje się pokrewieństwo w linii prostej?

Ojciec i syn są spokrewnieni w I stopniu linii prostej (liczy się tylko urodzenie syna). Pradziadek z prawnukiem są spokrewnieni w III stopniu linii prostej (cztery pokolenia odjąć jeden).

Uwypuklenie jednego elementu linii

Czasem firma stwierdza, że jeden koniec linii sprzedaje się dobrze, a drugi żle. Firma może próbować ożywić popyt na rym końcu linii, zwłaszcza gdy zapełnia on puste moce przerobowe.

Czym charakteryzuje się pokrewieństwo w linii bocznej?

Wuj i bratanek to pokrewieństwo III stopnia w linii bocznej. Pokrewieństwo w linii bocznej w obrębie tego samego pokolenia jest zawsze parzyste (2, 4, 6 itd. ); nie istnieje w linii bocznej pokrewieństwo pierwszego stopnia.

GOTÓW LINIA (Goten-Stellung) - umocnienia

Niemiecka linia umocnień obron­nych o długości ok. Plan przełamania tej linii opracował gen. Walki o przełamanie linii trwały w sierpniu i wrześniu 1944 r.

MAGINOTA LINIA - umocnienia

W całym pasie linii Maginota wybudowano 5800 schronów, w tym 246 tradyto-rów międzypola, 52 tradytory arty­leryjskie, ok.

PRODUKCJA (LINIA) POTOKOWA – ODMIANY

Różnica z niepotokowymi formami: *wymaga wielkiej sprawności *w linii potokowej straty szybko przenoszą się na całą komórkę. wg stopnia uzbrojenia *linie ręczne *zmechanizowane  

Jak zmienia się linia brzegowa mórz i oceanów?

Na kształt linii brzegowej ma również wpływ ruch płyt tektonicznych tworzących dno oceanu, na których spoczywają kontynen­ty. Tak wyraźne zmiany linii brzegowej prze­biegają bardzo wolno, w ciągu milionów lat; można je stwierdzić jedynie podczas badań geologicznych.

Decyzje dotyczące linii produktów

Każda linia produktów znajduje sie 7. W dziale wyposażenia domowego General Electric spotykamy dyrektorów linii lodówek, kuchenek, pralek i innych urządzeń.

Przerzedzanie linii

RCA zredukował swoją linie telewizorów z 69 do 44 modeli, a pewna finna chemiczna zmniejszyła ilość produktów z 21"* do 93 tych, które wykazywały najwyższe obroty, marże zysku i potencjał wzrostu. Zwykle firmy skracają swoje linie w okresach w zmożonego popytu i przedłużają w okresach jego spadku.

Styropian - linia technologiczna

Urządzenia zawarte w linii technologicznej do produkcji styropianu: m Forma do produkcji bloków styropianowych F-6 Forma do produkcji bloków styropianowych F-6 (napęd hydrauliczny) przeznaczona jest do formowania bloków styropianowych o wymiarach 3060 x 1235 x 520 mm i gęstości od 10 kg/m3 do 30 kg/m3 z wstępnie ekspandowanego granulatu styropianowego z dodatkiem zmielonego i odpylonego kruszywa z odpadów styropianowych.

LINIA

Sztuki należące do poszczególnychlinii odznaczają się większym wyrównaniem,a przy używaniu ich do rozrodu jest większa gwarancjaotrzymania potomstwa o określonych cechachniż przy kojarzeniu sztuk nie należącychdo żadnej linii.

ZYGFRYFA LINIA - umocnienia

Linia Zygfryda miała ok. W skład linii (od 1944 r. Linia Zygfryfa została na jednym odcinku przełamana przez wojska amerykańskie w październiku 1944 r.