LIMES

Łac., w staroż. Rzymie granica między polami uprawnymi a. biegnąca wzdłuż granicy państwowej linia umocnień ziemnych, wałów, fos, dróg strategicznych, obozów legionów (castrum, castellum), wież strażniczych (burgus) i fortów, w Germanii, Brytanii, prowincjach naddunajskich, na...