Liga bałkańska

Czytaj Dalej

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - I WOJNA BAŁKAŃSKA

Włochy już od dawna planowały zabór Trypolitanii i Cyrenajki. W tajnym porozumieniu z Francją uzyskały uznanie zależności między kwestią marokańską a trypolitańską. Wielka Brytania, której też zależało na osłabieniu więzi Włoch z Trójprzymierzem, dała do zrozumienia, że nie będzie sprzeciwiać...

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II WOJNA BAŁKAŃSKA

Sprzymierzeńcy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii podziału Macedonii. Bułgarzy byli przekonani że ponieśli największe ofiary, a dostali najmniej.

29/30 VI 1913 → atak Bułgarów na Serbów i Greków

Bułgarzy przeliczyli się z siłami bo siły greckie i serbskie stawiły opór mocniejszy niż się...

Imperializm - BAŁKAŃSKIE WOJNY (1912 - 1913)

Były dwa konflikty zbrojne między pastwami płw. Bałkańskiego. Wykorzystując osłabienie Turcji, Bułgaria i Serbia zawarły w 1912r. tajny układ sojuszniczy. Zakładał on atak na Turcję i odebranie jej Macedonii. W tym samym roku do tego sojuszu przystąpiła także Czarnogóra i Grecja. 9X 1912r...

Kwestia wschodnia - historia tzw. "bałkańskiego kotła"

Bałkański problem, ważny element tzw. "kwestii wschodniej", czyli walki o spadek po imperium ottomańskim. na widownię dziejową wkroczył w XIX i XX w. w związku z walką narodów bałkańskich o wyzwolenie spod panowania tureckiego. działania te spotkały się, w zależności od własnych celów, z...

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa.

Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

, Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.

Żółtopuzik bałkański

Rodzina padalcowate (Anguidae)

Wygląd: duża, silna, beznoga jaszczurka o wyglądzie węża, mająca dużą, ostro-pyską głowę, wyraźnie widoczne otwory uszne i pełne wyrazu oczy o ruchomych powiekach i okrągłej źrenicy. Na bokach okrytego grubą łuską tułowia znajduje się wyraźna bruzda ciągnąca...

Brzana bałkańska

Wygląd: silnie wydłużone, smukłe ciało o niemal prostej linii brzucha i umiarkowanie wypukłym grzbiecie. Ryjkowato wyciągnięty pysk z dolnym otworem gębowym, otoczonym grubymi, mięsistymi wargami; na brzegu szczęki górnej 4 wąsiki. Średniej wielkości łuski koliste (cykloidalne); 58-77 wzdłuż linii...

LIGA

La Ligue, Liga Katolicka, Święta Liga, stowarzyszenie kierowane przez Henryka, trzeciego księcia de Guise, założone w 1576 w Pikardii (Francja) dla obrony religii kat.

Opanowanie Półwyspu Bałkańskiego przez Słowian

 

W 582 r. Awarowie zdobyli Sirmium, twierdzę rzymską broniącą granicy Dunaju. Słowianie podążając za nimi, a przenikając w te rejony już dawniej, uderzyli potężną falą, opanowując Grecję i Trację.

Bizancjum, zagrożone ze strony Persji, nie mogło podjąć żadnej kontrofensywy...

Bizancjum na Płw. Bałkańskim za rządów dynastii macedońskiej

 

Bazyli I narzucił zwierzchnictwo Słowianom na znacznych terenach Grecji, podporządkował sobie żupanów Serbii i książąt Chorwacji.

Zwycięski pochód Symeona zniweczył te podboje.

Za sukces uznano układ pokojowy Romana I Lakapenosa z następcą Symeona, Piotrem, pomimo że...

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - RUCHY ETNICZNE NA POGRANICZU BAŁKAŃSKIM

 

Polityka rewindykacji terytorialnych pochłaniała olbrzymie środki materialne i zmuszała do zaniedbywania bezpieczeństwa Cesarstwa na innych odcinkach. Poważnie przedstawiała się zwłaszcza sytuacja na granicy Dunaju.

Oto nad dolnym biegiem tej rzeki uaktywniły się w tym czasie plemiona słowiańskie...

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - LIGA LOMBARDZKA

 

Natomiast w Lombardii walka nie ustawała. Wprawdzie przewodzący opozycji antycesarskiej Mediolan musiał w marcu 1162 r. kapitulować, ale barbarzyńskie zburzenie tego miasta tytułem represji nie tylko nie doprowadziło do zakończenia działań wojennych, lecz je nawet zintensyfikowało. Ten stan rzeczy...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Jugosławia 1945 - 1948. Plan federacji bałkańskiej

 

Wyzwolenie Jugosławii dokonało się głównie własnymi siłami. Belgrad zdo­byty został we wrześniu 1944 r. przez Armię Radziecką i oddziały gen. Peko Dapcevicia.

Później wojska radzieckie, rumuńskie i bułgarskie prowadziły działania w peryferyjnych regionach kraju. Do końca wojny trwały walki z...

Ruchy rewolucyjne 1848 roku w Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Półwyspie Bałkańskim

 

Ruchy rewolucyjne w Portugalii: + od 1842 trwały rządy dyktatorskie Antoniego Costa-Cabrala + 1846 – wybucha powstanie, Costa-Cabral musi uciekać rządy obejmują liberałowie + 1847 – powstanie przeciwko rządom liberałów, ale upada ono na wskutek pomocy Wielkiej Brytanii dla rządu.

Ruch rewolucyjny w...

Państwa i narody Półwyspu Bałkańskiego w latach 1855 - 1870

 

Po wojnie krymskiej sułtan był zmuszony wydać deklarację praw ludności chrześcijańskiej, która otrzymała równe prawa z ludnością muzułmańską, jednakże nigdy takiego równouprawnienia nie wcielono w życie.

Traktat paryski z 1856 postanowił, że w Księstwach Naddunajskich zostaną zwołane...

Liga Święta

Liga z 1511-13 była wymierzona przeciwko Francji wzmacniającej swoją przewagę we Włoszech.