Liga Zielonych

Liga Zielonych

Czytaj Dalej

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa.

Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

, Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.

Ropucha zielona

Tryb życia: głównie zmierzchowy i nocny; ropucha zielona doskonale się wspina. Na zimowanie ropucha zielona wyszukuje odpowiednie kryjówki pod większymi kamieniami lub w naturalnych zagłębieniach w ziemi.

Żółw jadalny, żółw zielony

Rodzina żółwie morskie (Cheloniidae)  

Wygląd: duży żółw morski z owalnym, bardzo masywnym karapaksem długości do 140 cm, z 4 parami tarcz żebrowych. Na głowie znajduje się tylko jedna para tarczek przedczołowych, po czym można bez obawy popełnienia omyłki odróżnić żółwia jadalnego od bardzo...

Jaszczurka zielona

Wrogowie: jeże, kuny i różne gatunki ptaków, jednak wpływ wrogów naturalnych na liczebność populacji jaszczurki zielonej jest niewielki.

Mięta zielona

Wadą mięty zielonej jest to, że się szybko rozplenia.

Pałątka zielona

Wygląd: długość 3,5 cm, rozpiętość skrzydeł do 5 cm. Ciało metalicznie ciemnobrązowozie-lone, boki i spód tułowia żółte, skrzydła przezroczyste, z dwubarwnym (z zewnątrz białym, od wewnątrz brunatnym) znamieniem skrzydłowym.

Środowisko: wody stojące z bujną nadbrzeżną...

Trzepla zielona

Żółto-zielona, mocno zbudowana ważka.

Pasikonik zielony

Wyróżnia się zarówno dzięki swoim rozmiarom, jak i opalizują-co zielonym barwom.

Skoczek zielony

Rozród: jak innych szarańczowatych Uwagi: poza skoczkiem zielonym w Polsce występują pospolicie jeszcze 2 pokrewne gatunki - s. zielonego oba te gatunki preferują suche środowiska otwarte, tak więc pomocną cechą przy oznaczaniu może być uwzględnienie charakteru środowiska.

Ochojnik świerkowy zielony

Wyrośla ochoj-nika świerkowego zielonego mają postać małych szyszek z wieloma komorami, w których znajdują się jaja, a później larwy pozostające tutaj aż do ostatniego linienia.

Szczerbatek zielony

Wygląd: długość 1 cm. Ciało barwy jasnozielonej. Oznaczenie trudne, ponieważ rodzina pi-larzowatych (Tenthredinidae) jest nadzwyczaj bogata w gatunki. Na świecie żyje około 4000, a w środkowej Europie kilkaset gatunków pila-rzowatych.

Środowisko: silnie zakrzaczone tereny, zróżnicowane gatunkowo lasy...

Krzyżak zielony

Opalizująco zielony z 4-5 rzędami ciemnych plam na odwłoku. Rozród: krzyżaka zielonego spotyka się w maju i czerwcu na krzewach i drzewach na skrajach lasów.

Zielone światło

Stosowano też lampy rtęciowe o skutecznościach 45 lumenów na wat dające zielonkawe światło, które nie było tak monochromatyczne. Ale wy­gląd człowieka i rzeczy w tym świetle był płaski i upiorny. W późnych latach 30. XX w. dodawano lumi­nofory fluorescencyjne, aby wytworzyć nieco czerwieni...

Czym była zielona rewolucja?

Wprowadzenie nowych rodzajów zbóż dało też nierzadko początek ostrym konfliktom społecznym, ponieważ właściciele wielkich gospodarstw rolnych czerpali z „zielonej rewolucji" olbrzymie zyski oraz wypierali z rynku tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na zakup niezbędnych nawozów oraz pestycydów.

Sekwoja wiecznie zielona

Znaczna część ich naturalnego obszaru występowania została wydzielona jako Park Narodowy Sekwoja i tym samym objęta ochroną, W Ameryce sekwoja wiecznie zielona jest nazywana „redwood".

Ciemiernik zielony

 

Wygląd: Dochodzi do 20-40 cm wysokości. Łodyga pojedyncza lub rozgałęziona. Liście przeważnie wyrastają od kłącza. Blaszka liściowa składa się z 7-13 lancetowatych, na całym brzegu ząbkowanych odcinków. Liście nie zimują. Kwiatostan rogałęzio-ny i ulistniony składa się przeważnie z 2 lub 3...