Liga Włoska (1454)

Liga Włoska (1454)

Czytaj Dalej

REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

Włoskie siły powietrzne utworzone 23 marca 1923 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej posiadały 3296 samolotów, z których w gotowości bojowej było 1796 (783 bombowe, 594 myśliwskie, 248 obserwacyj­nych, 151 rozpoznawczych). Ich wartość bojowa nie była wysoka, gdyż prawie połowę samolotów...

REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

W chwili przystąpienia Włoch do wojny 10 czerwca 1940 r. flota wo­jenna tego państwa dysponowała 274 okrętami bojowymi, w tym: 4 pancernikami (oraz 2 w budowie), 22 krążownikami (8 ciężkich, 14 lekkich), 127 niszczycielami, 121 okrętami podwodnymi. Po­chopna decyzja Mussoliniego o roz­poczęciu wojny...

WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

W chwili przystąpienia do wojny 10 czerwca 1941 r. liczyły 1 678 tys. żołnierzy w 72 dywizjach (w tym m.in. 43 piechoty, 5 górskich, 3 pan­cerne, 3 szybkie), z których poważną część miała niepełną wartość bojową; stany dywizji były niepełne, żołnierze w większości źle wyszkoleni, brako­wało...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Charakterystyka konstytucji Republiki Włoskiej

22 XII 1947 r. – uchwalenie konstytucji 

- jest podzielona na 2 części: pierwsza jest poświęcona prawom i obowiązkom obywatelskim, druga reguluje ustrój republiki

- konstytucja przyjęła różne formy udziału społeczeństwa w życiu politycznym w postaci: inicjatywy ludowej, referendum ratyfikacyjnego i...

Rząd włoski i rola w nim premiera

- składa się z premiera i ministrów 

- rząd działa pod kontrolą izb i odpowiada politycznie za swoje zadania

- zadania rządu:

• kierowanie ogólną polityką państwa

• przygotowywanie i przedkładanie parlamentowi programu politycznego oraz jego realizacja

• występowanie z inicjatywą ustawodawczą

•...

Mussolini (faszyzm włoski)

Faszyzm to nie tylko doktryna polityczna, to sposób bycia, system etniczny, idea czynu. Jest dla niego światopoglądem antypozytywistycznym. Faszyzm to doktryna spirytualistyczna. Świat materialny nie jest dla niego prawdziwym światem. Faszyzm jest antykomunistyczny, antyliberalny, określony jako filozofia...

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

Machiavelli - życie i twórczość na tle włoskiego odrodzenia

W mojej pracy zajmę się osobą Niccolo Machiavellego, którego życie przypadło na okres radykalnych zmian, a być może tylko nowych trendów, jakie pojawiły się w licznych państewkach włoskich u schyłku średniowiecza.. Mam tu na myśli renesans, czyli odrodzenie antycznych ideałów życia ludzkiego...

Polacy w kampanii włoskiej

Już od roku 1940 marynarze polscy oswajali się z akwenami Morza Śródziemnego. Działały tu bazujące w Gibraltarze kutry służby specjalnej, przewożąc z okupowanych przez wroga wybrzeży rozbitków wojskowych z kampanii francuskiej, ochotników, polityków, agentów wywiadu. W eskorcie wielkiego konwoju...

Wojna Trzynastoletnia (1454 - 1486) - Informacje Ogólne

Po wielkiej wojnie w państwie krzyżackim zaostrzyły się konflikty wewnętrzne. Koszt prowadzonych wojen powodował zwiększenie podatków, miasta pomorskie cierpiały z powodu polityki celnej, a szlachta pruska z zazdrością patrzyła na wzrastające uprzywilejowanie szlachty polskiej.

W 1440r. Powstał...

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa.

Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

, Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.

Traszka włoska

Rodzina salamandro-wate (Salamandridae)

Wygląd: bardzo mała, brązowawa traszka o krótkiej głowie z charakterystycznie ubarwionymi bokami. Strona grzbietu z nieregularnie rozmiesz-plamami. Boki żółtawe wa brązowawa z czonymi, ciemnymi z oliwkowymi plamami połyskiem. Podgardle i lekkim metalicznym brzuch...

Żaba włoska

Rodzina żabowate (Ranidae)

Wygląd: nieco mniejsza od ż. dalmatyń-skiej; osiąga długość ciała do 7 cm. Pysk jeszcze bardziej spiczasty. Plama skroniowa ciemna, sierpowata i z dobrze widoczną, stosunkowo małą błoną bębenkową. Gruczołowe fałdy grzbietowe są od siebie oddalone. Ubarwienie strony...

Fenkuł (koper) włoski

Wygląd: Bylina dwuletnia lub trwała, u nasady często drewniejąca, do 2,0 (2,5) m wysokości, naga, morskozielona, ku górze niebieskawo oszroniona, o przyjemnym korzennym zapachu. Korzeń wrzecionowaty, białawy. Łodygi prosto wzniesione, bujnie rozgałęzione, obłe, delikatnie że-berkowane, starsze wewnątrz...

Orzech włoski

Wygląd: Drzewo do 25 m wysokości, z szarą, później podłużnie spękaną korą i kulistą koroną. Liście pierzaste, z 7-9 odwrotnie jajowatymi lub eliptycznymi calobrzegimi odcinkami, które mogą osiągać długość do 15 cm; pod spodem owłosione tylko w kątach nerwów. Kwiaty męskie, ukazujące się wraz...

Skorpion włoski

Wygląd: długość prawie 4 cm. Pajęczak o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Znajdujący się na końcu biczowatego „ogona", a właściwie zaodwłoka, pęcherzykowato rozszerzony ostatni człon jest zaopatrzony w kolec jadowy.

Zagrożony skorpion broni się nim - zagina ku przodowi ogon nad grzbietem i...

Tarantula włoska

Wygląd: długość prawie 3 cm, ale dzięki długim, mocnym nogom wydaje się większa. Tarantula włoska należy do bardzo bogatej w gatunki rodziny pogońcowatych (Lycosidae), goniących swoje ofiary lub polujących z zasadzki. Tarantule kopią w luźnej glebie norki, w których czatują na zdobycz bądź...