Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo

Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo; grupuje wszelkie organizacje zajmujące się rozmaitymi formami pomocy i opieki nad upośledzonymi umysłowo.

ETACS (Extended Total Access Communication System)

ETACS (Extended Total Access Communication System) - system ruchowej, analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG) o dwukrotnie zwiększonej liczbie kanałów radiowych w porównaniu z pierwowzorem TACS, zastosowanym po raz pierwszy (1983 r.

LIGA KOBIET

LIGA KOBIET — organizacja zrzeszająca kobiety;powstała w 1945 r. Ponadto Liga Kobiet prowadzi sieć zespołówusługowych, które pomagają kobietomw wykonywaniu prac domowych.

LIGA OBRONY KRAJU

LIGA OBRONY KRAJU — organizacja społecznao charakterze obronnym; powstała 13.

TACS (Total Access Communication System)

TACS (Total Access Communication System) - zmodyfikowana wersja systemu analogowego AMPS dla warunków europejskich, działająca w paśmie 890-950 MHz, co odpowiada 600 dwukierunkowym kanałom radiowymo szerokości 25 kHz.

Liga i odsiecz Wiednia

1683) i wysłał do cesarza Leopolda I deklarację wojny (totalnej), żądającpoddania się Austrii bez żadnych warunków, gdyż inaczej ona i kraje sojusznicze zostaną zniszczoneogniem i mieczem, bez żadnej litości, a sam cesarz i król polski oraz ich zwolennicy, w ogóle każdy giaur, to najnędzniejsze z wszystkich Bożych stworzeń, będą wytępieni jak robactwo, wpierw jednak wszyscy,wielcy i mali, zostaną poddani torturom i zginą Śmiercią haniebną.

TUGENDBUND (Liga Cnoty), tajny związek antynapoleoński, założony wiosną 1808 w Królewcu

Jego celem było krzewienie ducha prus. patriotyzmu i przeciwdziałanie postanowieniom upokarzającego traktatu pokojowego z Tylży. Związkiem kierował Komitet Sześciu. Napoleon, dowiedziawszy się o istnieniu związku, wymusił na Fryderyku Wilhelmie III jego rozwiązanie. T. odrodził się wiosną 1813 i...

Bark „Małej Ligi”

Choroba występuje u nastolatków z działającymi jeszcze chrząstkami wzrostowymi, intensywnie grających w tenisa lub ćwiczących rzuty - oszczep, piłka ręczna, rzut granatem, baseball, itp.

Przyczyną dolegliwości jest stan przedzłuszczeniowy - rozluźnienie i poszerzenie szpary chrząstki nasadowej...