Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo

Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo; grupuje wszelkie organizacje zajmujące się rozmaitymi formami pomocy i opieki nad upośledzonymi umysłowo.

LIGA KOBIET

LIGA KOBIET — organizacja zrzeszająca kobiety;powstała w 1945 r. Ponadto Liga Kobiet prowadzi sieć zespołówusługowych, które pomagają kobietomw wykonywaniu prac domowych.

LIGA OBRONY KRAJU

LIGA OBRONY KRAJU — organizacja społecznao charakterze obronnym; powstała 13.

Co należy zrobić, żeby sprawiedliwie ocenić i „wycenić” pracowników?

TEST DLA WSZYSTKICH OCENIANYCH

Odpowiedz na następujące pytania: „raczej tak” albo „raczej nie”:

1.    Czy Twój przełożony najpierw rozmawia z Tobą o Twojej pracy, a dopiero potem o Twoich cechach, wadach lub zaletach?

2.    Czy Twój przełożony, zanim Cię oceni, poprosi Cię o samoocenę?

3.    Czy Twój...

Liga i odsiecz Wiednia

Turcja weszła w tym okresie najpierw w konflikt zbrojny z Wenecją, pragnąc odebrać jej przewagę naMorzu Śródziemnym. Następnie podjęła wojnę z Austrią z powodu Siedmiogrodu. Papież Aleksander VIIorganizował ligę antyturecką, do której nie chciała przystąpić Francja. Gdy Turcy zagrozili (1664)...

TUGENDBUND (Liga Cnoty), tajny związek antynapoleoński, założony wiosną 1808 w Królewcu

Jego celem było krzewienie ducha prus. patriotyzmu i przeciwdziałanie postanowieniom upokarzającego traktatu pokojowego z Tylży. Związkiem kierował Komitet Sześciu. Napoleon, dowiedziawszy się o istnieniu związku, wymusił na Fryderyku Wilhelmie III jego rozwiązanie. T. odrodził się wiosną 1813 i...

Bark „Małej Ligi”

Choroba występuje u nastolatków z działającymi jeszcze chrząstkami wzrostowymi, intensywnie grających w tenisa lub ćwiczących rzuty - oszczep, piłka ręczna, rzut granatem, baseball, itp.

Przyczyną dolegliwości jest stan przedzłuszczeniowy - rozluźnienie i poszerzenie szpary chrząstki nasadowej...