Liga Sprawiedliwych: Kryzys na dwóch Ziemiach

Czytaj Dalej

Kiedy istoty małpopodobne stanęły na dwóch nogach?

Cztery miliony lat temu pierwsze istoty małpopodobne stanęły na dwóch nogach, rozpoczyna­jąc w ten sposób powolny proces zmierzający do wykształcenia się pierwszej istoty ludzkiej. Na to jednak trzeba było czekać kolejne 2 miliony lat.

W jaki sposób efekt cieplarniany wpływa na klimat Ziemi?

Taka zmiana będzie miała kolosalny wpływ na życie na Ziemi. Wprawdzie szacuje się, że dwutlenek węgla w dwóch trzecich odpowiada za wzrost temperatury na kuli ziemskiej w dwudziestym wieku, nie można jednak pominąć wpływu innych substancji chemicznych.

Jak gazy CFC wpływają na klimat Ziemi?

Delikatna warstwa ozonowa chroni kulę ziemską przed groźnym z ultrafioletowym promieniowaniem słonecznym. Zniszczenie warstwy ozonowej nie tylko prowa­dzi do ocieplenia klimatu, lecz również wystawia bezbronne formy życia na Ziemi na niebezpieczne działanie promieni ultrafioletowych.

Program (w c++) wykonuje operacje matematyczne na dwoch wektorach a i b w przestrzeni 3d

/*Program wykonuje operacje matematyczne na dwoch wektorach a i b w przestrzeni 3d. Prosi uzytkownika o podanie wspolrzednych punktow ktore sa poczatkiem i koncem tych wektorow. Program oblicza: wspolrzedne wektorow, wartosci wektorow, wspolrzedne wektorow bedacych suma, roznica, iloczynem wektorowym oraz wartosci tych wekorow. Na koncu podawana jest wartosc iloczynu skalarnego wektorow a i b*/ #include "stdafx.h" #include /*Dolaczamy plik naglowkowy iostream(strumień ...

Powierzchnia Ziemi

WYWIERZYSKO-wypływ na obszarze krasowym podziemnego potoku,strumienia&rzeki na powierzchnię ziemi.

Na,przy, w.... - słówka

in-w,

an-przy,

auf-na,

neben-obok,

zwischen-po-między,

vor-przed,

hunter-za,

über-nad,

unter-pod,

geger-übur-naprzeciwko,

sich befinden-znajdować się,

sein-być,

stehen-stać,

liegen-leżeć,

hängen-wisieć.

dasFenster-okno,

dasFensterbrett-parapet,

dasPoster-plakat,

dieWand-ściana...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

ZIEMNIAKI:Skład chemiczny ziemniaków:sktobia(15-18%),substancje białkowe(1,2%),skł. Bataty-słodkie ziemniki.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

: szlachcic-ziemianin w księgarni (A. Nalkowska Granica - Zupełnie inaczej potoczyły się losy Zenona Ziembiewi-cza.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Utrzymanie polskiej ziemi w polskich rękach, pracę nad rozwojem ekonomicznym kraju oraz zachowanie tożsamości i ocalenie kultury narodowej uważa za swój obowiązek patriotyczny.

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

, ukazując kryzys idei powstańczych, załamanie się nadziei na niepodległość oraz problemy gospodarcze ziemiaństwa polskiego, wskazuje też sposób na egzystowanie w tej trudnej sytuacji.

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

I.

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów...

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

" - Jest to pieśń chóru z Odprawy posłów greckich, skierowana do rządzących państwem, celem poety jest uświadomienie im odpowiedzialności, jaka na nich ciąży, bowiem zajęli miejsce Boże na ziemi i mają dbać nie o swoje sprawy, a o dobro ogółu.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Reymont Chłopi - Epopeja chłopska zawiera obraz rozwarstwienia wsi, pisarz ukazuje ciężką, wyniszczającą pracę chłopów, wyzyskiwanie komorników, parobków, złe traktowanie starców, bezlitosną walkę rodziców i dzieci o gospodarstwo i ziemię.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Druga część utworu zawiera szeroki obraz pokojowego życia ziemiańskiego i obyczajów szlacheckich.

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Romantyzm epoką dążeń niepodległościowych: a) myślenie o wolności u wielu poetów łączyło się z tęsknotą za krajem ojczystym, w którym nie było im dane żyć i tworzyć: - “Sonety krymskie” odzwierciedleniem uczuć samotnego podróżnika, który musiał opuścić ojczyznę i zniechęcony do życia i świata znalazł się na obcej ziemi.

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Romantyzm epoką dążeń niepodległościowych: a) myślenie o wolności u wielu poetów łączyło się z tęsknotą za krajem ojczystym, w którym nie było im dane żyć i tworzyć: - “Sonety krymskie” odzwierciedleniem uczuć samotnego podróżnika, który musiał opuścić ojczyznę i zniechęcony do życia i świata znalazł się na obcej ziemi.

Świat OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH i łagrów sowieckich na podstawie poznanych utworów.

Podobnie ironiczny napis widniał na bramie jednego z obozów sowieckich znajdujących się na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym „Ziemi wskażemy nową drogę, władcą świata będzie praca”.

„SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

„SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

 

Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok, którzy nie byli rozumiani przez otoczenie, bardzo często doświadczali u–czucia samotności. Myślę, że takiej samotności...

„Powołał mnie Pan na BUNT.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

„Powołał mnie Pan na BUNT.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

 

Temat buntu to odwieczny motyw literacki, ponieważ towarzyszy on człowiekowi od zawsze. Różne są zarówno formy buntu, jak i „obiekty”, przeciwko którym człowiek występował.

Bunt przeciwko zastanej...