Liga Przyjaciół Żołnierza

Czytaj Dalej

„O ŻOŁNIERZU TUŁACZU”

Składa się z dwóch części. Jedna odwołuje się do przejścia armii francuskiej przez przełęcz Grimsel. Zaprezentowane treści historyczne, przypomina to podręcznik historii (elementy  topografii, wielkość i uzbrojenia armii). Część druga odnosi się do wydarzeń toczących się na terenie Polski. („Pan...

Których bogów greckich chetnie widzialbym jako swych przyjaciól, a których nie i dlaczego?

Trudne pytanie, ale postaram sie na nie odpowiedziec. Na poczatek chcialbym powiedziec o jednej waznej rzeczy. Bede rozpatrywal poszczególnych bogów jako ludzi o takim samym charakterze i sposobie zachowania, a nie jako bogów. Poniewaz wiadomo, ze prawie kazdy czlowiek chcialby miec boga za przyjaciela, nie...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa.

Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

, Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.

O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego

O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr. w „Głosie" 1896, przedr. w tomie Utwory powieściowe, Warszawa 1898. Powstanie utworu związane jest z pobytem Żeromskiego w Szwajcarii; składa się on z dwóch części. Pierwsza ukazuje walki toczone przez republ. armię franc. z wojskami...

PIEŚŃ O ŻOŁNIERZU TUŁACZU

PIEŚŃ O ŻOŁNIERZU TUŁACZU (inc. „Idzie żołnierz borem, lasem"), popularna pieśń żołnierska, złożona z parzyście rymowanych 8-zgłoskowców. Tekst niestabilny, zachowany w szeregu przekazów wariantowych (najstarsze z XVI w.), które od XIX w. tworzą cykl repertuarowy, zapoczątkowany omawianą...

Jana GROLIERA I PRZYJACIÓŁ

Łac. Io. Grolieri et amicorum, słynny superekslibris na książkach biblioteki francuskiego humanisty i bibliofila Jeana Groliera, 1479--1563, znanych ze swych niezwykłej piękności opraw, wykonywanych na jego zamówienie przez największych mistrzów paryskich swego czasu w „stylu Grolierowskim", wywodzącym...

IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM

Stara pieśń wojskowa, nazwana przez Mickiewicza „piosenką o żołnierzu tułaczu", której pierwsza zwrotka wg zapisu z'1830 brzmi:

Idzie żołnierz borem lasem,

Przymierając z głodu czasem,

Chleba, soli nie żałować,

Trzeba żołnierza ratować. '

W najdawniejszym zachowanym wariancie...

LIGA

La Ligue, Liga Katolicka, Święta Liga, stowarzyszenie kierowane przez Henryka, trzeciego księcia de Guise, założone w 1576 w Pikardii (Francja) dla obrony religii kat.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TWPN), Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TWPN), Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (od 30 IV 1808), ogólne towarzystwo nauk. w Warszawie 1800—32. Powstało w listopadzie 1800, wg tradycji z inicjatywy S. Sołtyka w jego salonie, w którym spotykała się elita...

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK POZNAŃSKIE (TPN Pozn.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN)

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK POZNAŃSKIE (TPN Pozn.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN), towarzystwo nauk. ogólne, powst. 1857 z inicjatywy K. Szulca i F. Malinowskiego. Czołowa instytucja nauk. i kult. w zaborze prus., a do chwili utworzenia AU (1871-73) najpoważniejsze towarzystwo nauk. na...

NA ONEJ GÓRZE JADĄ ŻOŁNIERZE

Popularna dialogowa piosenka lud.

Na onej górze jadą żołnierze.

Puk, puk, w okieneczko,

wstań, wstań, panieneczko,

koniom wody dać. 1-4. '

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU. Krotochwila w 3 aktach, farsa S. Dobrzańskiego

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU. Krotochwila w 3 aktach, farsa S. Dobrzańskiego, wyst. we Lwowie 1879, wyd. tamże 1886. Osią akcji, toczącej się w Warszawie, są przygody naiwnego mecenasa z Radomia, Mazurkiewicza, który zjawia się za kulisami teatru, by zapobiec romansowi syna zaprzyjaźnionej rodziny z...

ŻOŁNIERZ

Słowiańska pożyczka z nm. Sóldner 'żołnierz najemny, zaciężny' od Sold 'żołd'; zob, Idzie żołnierz... Grób Nieznanego Żołnierza zob. Grób. Każdy żołnierz francuski nosi w ładownicy buławę marszałka Francji przypisywane Napoleonowi I (zob,). Żołnierskie szczęście zob. Minna von Barnhelm...

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - LIGA LOMBARDZKA

 

Natomiast w Lombardii walka nie ustawała. Wprawdzie przewodzący opozycji antycesarskiej Mediolan musiał w marcu 1162 r. kapitulować, ale barbarzyńskie zburzenie tego miasta tytułem represji nie tylko nie doprowadziło do zakończenia działań wojennych, lecz je nawet zintensyfikowało. Ten stan rzeczy...

Liga Święta

Liga z 1511-13 była wymierzona przeciwko Francji wzmacniającej swoją przewagę we Włoszech.

Francuska Liga Święta z 1576 r.

  Liga Święta (lub Katolicka) z 1609 była sojuszem katolickich książąt Rzeszy niemieckiej, zawiązanym na początku wojny o sukcesję po śmierci ostatniego księcia Jülich-Klivi (1606-12).