Liga Obrony Kraju

Liga Obrony Kraju

Czytaj Dalej

LIGA OBRONY KRAJU

LIGA OBRONY KRAJU — organizacja społecznao charakterze obronnym; powstała 13. na IV Krajowym Zjeździe Ligi PrzyjaciółŻołnierza; realizuje program Frontu JednościNarodu w zakresie mobilizowania obywateli dospołecznego umacniania obronności k raju ; utrzymujestałą więź społeczeństwa z Wojskiem Polskim.

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Wydaje mi się bowiem, że nie może być dziełem ironii kraj, który zawsze zwycięsko wy–chodzi z opresji i jak mityczny Feniks podnosi się z popiołów.

BATAAN - obrona 1942 r .

Po ataku na *Pearl Harbor Japoń­czycy dokonali inwazji na *Luzon, główną wyspę Archipelagu Filipiń­skiego. Na niewielkim półwyspie Bataan (40 km długości i 32 km sze­rokości w podstawie), schroniło się 67 500 żołnierzy filipińskich, 12 500 żołnierzy amerykańskich (dowódca gen. Douglas *MacArthur) i...

LENINGRAD - obrona 1941-44

wojska niemiec­kie podjęły działania rozpoznawcze, aby znaleźć najsłabsze miejsca ra­dzieckiej obrony. kosztem ogromnych strat wyparły Niemców z wąskiego pasa biegnącego wzdłuż południo­wego brzegu jeziora Ładoga; utwo­rzono korytarz o szerokości 8-15 km i miasto uzyskało połączenie z re­sztą kraju.

PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

"Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju".

Wacław Potocki naszkicował bohaterską obronę Chocimia i ofiarność polskich żołnierzy w "Wojnie chocimskiej". Nawołuje ustami wodza Chodkiewicza do obrony kraju przed Turkami.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI - SYTUACJA KRAJU

Młodzież z Galicji widziała biedę kraju.

„Polska stwór nie do życia”. „Polska kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Wydaje mi się bowiem, że nie może być dziełem ironii kraj, który zawsze zwycięsko wychodzi z opresji i jak mityczny Feniks podnosi się z popiołów.

Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

Arystokraci, którzy ze względu na zajmowaną w społeczeństwie pozycję powinni interesować się losami państwa i całego społeczeństwa, okazali się grupą niezdolną do wzięcia odpowiedzialności za kraj.

Motywy tesknoty za krajem w literaturze romantycznej.

Jest ona wyrazem jego tesknoty za wolnym i czystym krajem. Sporo porózowal, co jedynie potegowalo poczucie oddalenia od kraju ojczystego.

Podstawowe grupy krajów we współczesnej gospodarce światowej

Subprime Za wschodzącą superpotęgę gospodarczą należy uznać Chiny – jeśli wysokie tempo wzrostu gospodarczego tego kraju utrzyma się to wkrótce Chiny mogą zostać największym światowy eksporterem ( obecnie są na drugim miejscu) Warto zwrócić uwagę na wyodrębnioną grupę krajów BRIC ( Brytania – Rosja –Indie- Chiny) , które obecnie decydują o ponad połowie światowego przyrostu PKB

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

Analogicznie import do Polski towarów ze wszystkich krajów przed 1 maja 2004 roku był traktowany jednakowo.

Kwestia zjednoczenia Korei - Korea – kraj podzielony

Korea jest małym, strategicznie ważnym i politycznie podzielonym półwyspem w Azji Wsch. Posiada długoletnią historię jako pomost kulturowy przekazujący chińskie zdobycze do Japonii oraz japońskie wpływy na kontynent azjatycki. Nazwa wywodzi się od dynastii Koryo sprawującej rządy od 913 – 1392r.

Po...

Ruch krajów niezaangażowanych. Charakter, uczestnicy, działalność

Pancza Szila to: - wzajemne poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności - wzajemna nie- agresja - nieingerencja w sprawy wewnętrzne drugiego kraju - równość i wzajemne korzyści pokojowe współistnienie W 1957 powołano na konferencji w Kairze Organizację Solidarności Afroazjatyckiej.

Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania

45-50 krajów III świata to kraje najsłabiej rozwinięte (głównie afrykańskie i niektóre azjatyckie (14): Bangladesz, Nepal, Nikaragua), gdzie dochody-wynoszą poniżej 600$/os.