Liga Mistrzów UEFA Kobiet

Liga Mistrzów UEFA Kobiet

Czytaj Dalej

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Myśl o śmierci zajmowała bardzo ważne miejsce w literackim dorobku średniowiecza. Już od XI w. pojawiały się teksty określane mianem contemptus mundi, w których ukazywana była marność rozkoszy i wspaniałości doczesnego świata wobec nieubłaganej śmierci, która dosięgnie każdego człowieka...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW

−  jest to powieść fantastyczna, miłosna, realistyczna

−  realizm podszyty jest groteską

−  służy również kompromitacji wielu cech

−  wszystkie sposoby wykorzystania groteski służą temu aby jeszcze bardziej uwidocznić wady

−  ilustruje zmiany systemu wartości, chaos

−  realizm powieści jest...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - KOMPOZYCJA

−  powieść złożona treściowo i kompozycyjnie

−  przedstawienie wielości problemów osiągnął Bułhakow dzięki niejednorodności narracji

−  narrator opowiada jednocześnie jakby o trzech różnych rzeczywistościach  

I - realistycznie, satyrycznie i groteskowo ukazana Moskwa i jej mieszkańcy  

II - ma...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - PROBLEMATYKA

1.  metafizyczna wynika ze złożoności świata przedstawionego. Bułhakow dowodzi, ze uzasadnieniem dla świata realnego jest istniejący poza nim porządek boski, który decyduje o uniwersalnym charakterze pewnych wartości (takich jak: wolność, odwaga, miłość). Odrzucenie tych wartości sprawia, ze świat...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - ARTYSTA I JEGO DZIEŁO

Bułhakow rozważa jakie miejsce w systemie totalitarnym zajmuje artysta i jaką pełni rolę. Artyści świadomie godzą się na ustępstwa, jak wszyscy poddani są presji cenzury. Dobrowolnie rezygnują z krytycyzmu i poszukiwania prawdy, o którą właśnie jako artyści powinni się upominać. Są zdolni...

Portrety kobiet w literaturze

W każdym wagonie jechało po sto kobiet, stojących ciasno jedna obok drugiej. Niemal wszystkie przedstawione tu sylwetki kobiet są pozytywne, gdyż takich kreacji jest o wiele więcej w literaturze.

On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

"Mistrz i Małgorzata" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W rzeczywistości nie pozwalała na wykroczenie poza siatkę zakazów, nakazów i obwarowań teorii socrealizmu. Skrajny dogmatyzm, tworzenie w...

Biblia i mitologia jako artystyczne tworzywo w "Mistrzu i Małgorzacie".

Biblia i mitologia pozwoliły Michałowi Bułhakowowi w "Mistrzu i Małgorzacie" na rozszerzenie wymowy utworu oraz na podjęcie wielu różnych tematów. a) Walka dobra i zła w wymiarze etycznym i filozoficznym. Terenem-sceną, która najbardziej eksponuje dyskusję na temat dobra i zła jest...

Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego).

poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej; jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności; pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie uzyskuje w tej poezji wyrazistego, cielesnego kształtu, to raczej opowieść o grze zmysłów mężczyzny złaknionego obcowania z kobietą; aby tę ...

Mistrz i Małgorzata

Efektem najścia jest podpalenie przez Behemota mieszkania, z którego – według świadków – wyfrunęły trzy sylwetki (naga kobieta i dwaj mężczyźni). Ten wcale nie jest zmartwiony stwierdza nawet, że wie o tym, a także o śmierci pewnej kobiety w Moskwie.

Czas i miejsce akcji ''Mistrz i Małgorzata''

Powieść Michała Bułhakowa nie poddaje się jednoznacznym interpretacjom. Jej ideowa wymowa pozostaje w związku ze złożonością formalną. Narracja prowadzona jest z pozycji świadka obserwującego zdarzenia rozgrywające się w Moskwie w ciągu kilku dni, innym razem nadawcą jest ktoś wtajemniczony w...

Mistrz i Małgorzata

Z powodu tej miłości staje się wiedźmą, zaprzedaje się diabłu, z uległej, kochającej, pięknej kobiety zmienia się w walczącą o swoje szczęście, zmysłową, energiczną i mściwą czarownicę, przedstawioną według ludowych wyobrażeń (lata na miotle, straszy, hałasuje).

Walka dobra ze zlem w "Mistrzu i Malgorzacie" Bulhakowa

Powiesc Bulhakowa "Mistrz i Malgorzata" rozgrywa sie w dwóch planach - realistycznym i metafizycznym. Zdarzenia obu tych planów rozgrywaja sie w Moskwie w latach trzydziestych tego wieku. Oba te plany scisle sie przenikaja. Postaci fantastyczne, Woland i jego pomocnicy, bardzo mocno ingeruja w moskiewska...

Mistrz i małgorzata

Michał Bułchakow to utwór wielowarstwowy, o bardzo złożonej problematyce. Można w nim odnaleść refleksję na różne tematy – uniwersalne jak odwieczny konflikt dobra i zła i aktualne obraz życia w Moskwie,. Powieść mówi wiele o systemie totalitaryzmu i jego wpływy na ludzkie dusze. Autor nie...

„Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”

  - utwór spisany w latach 1463-1465 przez nieznanego autora, pierwotna idea wzięta z łacińskiego tekstu „Dialogus magistri Polycarpi cum Morte” - najdłuższy polski wiersz średniowieczny - 498 wersów - forma dialogu jest bardzo charakterystyczna dla piśmiennictwa średniowiecza - satyryczny poemat moralno-dydaktyczny - mistrz Polikarp prosił Boga, aby dane mu było ujrzeć śmierć - pewnego dnia, gdy modlił się w kościele i wszyscy już wyszli,

Gatunki Średniowiecza ; mist., kaz. + , ,,Legenda o.‘’, ,,Rozmowa Mistrza Polikarpa ’’

W epoce średniowiecza tworzono w uniwersalnym  języku  Kościoła, łacinie, oraz w dopiero formujących  się  językach  narodowych, które mozolnie dopracowywały się  poziomu  odpowiedniego  do wyrażania rozmaitych, nieraz bardzo skomplikowanych treści. Formowanie się własnego języka umacniało poczucie...

Molier jako mistrz komedii

Komedia jest gatunkiem wywodzącym się ze starożytności. Twórcą komedii nowożytnej był francuski komediopisarz tworzący pod pseudonimem Molier. Ten syn zamożnego mieszczanina paryskiego zrezygnował z godności królewskiego tapicera, którą mu wyrobił ojciec, gdyż zakochawszy się w aktorce, wstąpił do...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawo kobiet

Zgromadzenie Ogólne proklamowało rok 1975 jako rok kobiet. Choć sytuacja kobiet uległa poprawie w ubiegłej dekadzie, to jednak równość między kobietami i mężczyznami w życiu publicznym i prywatnym nie została osiągnięta.

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...