Liga Kobiet

Czytaj Dalej

LIGA KOBIET

Ponadto Liga Kobiet prowadzi sieć zespołówusługowych, które pomagają kobietomw wykonywaniu prac domowych.

Portrety kobiet w literaturze

W każdym wagonie jechało po sto kobiet, stojących ciasno jedna obok drugiej. Niemal wszystkie przedstawione tu sylwetki kobiet są pozytywne, gdyż takich kreacji jest o wiele więcej w literaturze.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawo kobiet

Zgromadzenie Ogólne proklamowało rok 1975 jako rok kobiet. Choć sytuacja kobiet uległa poprawie w ubiegłej dekadzie, to jednak równość między kobietami i mężczyznami w życiu publicznym i prywatnym nie została osiągnięta.

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Ochrona pracy kobiet

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych. Kobietę w ciąży nie można zatrudnić w okresie nocnym jak i w godzinach nadliczbowych.

Wyjaśnij różnice w stopniu homeorezy kobiet i mężczyzn

Obie płcie różnią się stopniem homeorezy, a mianowicie: 1) obserwuje się większą u kobiet niż u mężczyzn odporność na „wytrącenie w dół”; 2) większą u płci żeńskiej odporność na „wytrącenie wzwyż”.

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego

Zakaz wypowiadania umowy o pracę kobiecie w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego dotyczy zarówno wypowiadania umowy o pracę kobiecie będącej w ciąży, jak i rozwiązywania umowy o pracę z kobietą, która w okresie doręczenia jej wypowiedzenia nie była w ciąży lub o fakcie ciąży nie wiedziała, natomiast w okresie rozwiązania umowy była w ciąży.

Rozumienie równości pracowników i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym

141 traktatu Wspólnoty Europejskiej, odnoszący się szczególnie do równych szans i równości traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodu.

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa.

Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

, Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.

Jakie są przyczyny niepłodności kobiet?

Choroby, takie jak ostre zapalenie wyrostka, gruźlica, obecność cysty czy nieprawidłowego rozrostu tkanki, często bywają przyczynami niepłodności u kobiet. U niektórych kobiet system immunologiczny traktuje plemniki jak atakujące mikroby.

Obowiązki kobiet i mężczyzn w różnych społeczeństwach

Najbardziej jednak spektakularnym znakiem czasów jest akcep­tacja kobiet w polityce. ■ W czasie drugiej wojny światowej 800 tysięcy kobiet znalazło zatrudnienie w prze­myśle, głównie przy produkcji amunicji.

BLUSZCZ. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet

Śmigielskiej--Dobieszewskiej), pielęgnowania tradycji, propagował pracęi praktyczne kształcenie kobiet. Ogłaszał artykuły z zakresupsychologii, pedagogiki, życiorysy wybitnych kobiet, zagr.

DOM KOBIET. Sztuka w 3 aktach

DOM KOBIET. Rodzina kobiet owdowiałych l u b opuszczonych przeżywa rozpaczj e d n e j z nich, Joanny, która świeżo s t r a c i ł a męża, Krzysztofa.

LIGA

La Ligue, Liga Katolicka, Święta Liga, stowarzyszenie kierowane przez Henryka, trzeciego księcia de Guise, założone w 1576 w Pikardii (Francja) dla obrony religii kat.

ŚWIT, ilustr. tygodnik dla kobiet

pracy kobiet. Zwalczane przez konserwatystów za śmiałe koncepcje równouprawnienia kobiet, upadło z powodów finansowych.

TYGODNIK MÓD I POWIEŚCI, ilustr. magazyn kult. i beletrystyczny dla kobiet

i beletrystyczny dla kobiet, wyd. Wiele uwagi poświęcano zawsze roli i sytuacji kobiet.