Liga Duchowych Odkryć

Czytaj Dalej

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Gdybym miał wskazać, która postać naszego końca wieku stanowi duchowy pomost łączący nas z następną epoką kultury i cywilizacji, wskazałbym na Jana Pawła II.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

To przeznaczenie duchowe od którego kochankowie nie uwolnią się nigdy, gdyż ich dusze połączone zostały nie rozerwalnym łańcuchem. Niemożność ocalenia życia czyniła człowieka duchowo silniejszym.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym.

Gdybym miał wskazać, która postać naszego końca wieku stanowi duchowy pomost łączący nas z następną epoką kultury i cywilizacji, wskazałbym na Jana Pawła II.

Odkrycia naukowe i wynalazki

Przez cały wiek XVII i XVIII i przez pierwsze lata XtX wieku, kiedy rozgrywały się owe zatargi mocarstw i książąt europejskich, kiedy łatanina traktatu westfalskiego (1648) zmieniała się jak w kalejdoskopie na  łataninę kongresu wiedeńskiego (1815) i kiedy  żaglowce rozszerzały wpływ Europy na cały...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - III FAZA – PONOWNE ODKRYCIE SIŁY MEDIÓW

- lata 60-70 XX w.

- przekonanie, że przekazy medialne mają wpływ na świadomość społeczną, a nie na jednostkę

- media wywołują długoterminowe skutki

- koncentracja na wpływie kontekstu, motywacji, ideologii, wzorów kulturowych

Teoria odpowiedzialności społecznej

Media mają zobowiązania...

Historia odkrycia niektórych pierwiastków

Symbol:Cl

Nazwa polska: Chlor

Nazwa łacińska: Chlorum

Grupa: VII A (17) - fluorowce

Okres: 3

Liczba atomowa: 17

Masa atomowa: 35.4527

Stan skupienia (20°C, 1 atm.): gaz

Kolor: żółto-zielony

Zapach: drażniący, charakterystyczny

Właściwości chemiczne: Chlor jest bardzo aktywny chemicznie...

Kosmos - Jakie nowe odkrycia umożliwił teleskop?

W ciągu kilkudziesięciu lat po śmierci Galileusza ulepszenia, których dokonano w jego dwóch podstawowych przyrządach naukowych- teleskopie i zegarze wahadłowym- bardzo rozszerzyły zapoczątkowaną przez niego rewolucje. Teleskop Galileusza powiększał 32 razu. Okoła polowy XVII w. astronomowie mieli już...

Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne

Morza i oceany budziły zainteresowanie ludzi od zarania ich dziejów. Świadczą o tym pozostawione ślady kulturowe w wielu znaleziskach archeologicznych, jakie odnajduje się coraz to licznej niemal na całym globie. Najcenniejsze są jednak dokumenty pisane, te dotyczą znacznie mniej odległej przeszłości...

Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

Dzięki wyprawom morskim, zmieniło się diametralnie, życie duchowe oraz kulturalne Europy.

Konsekwencje odkryć geograficznych dla europy i świata

W wyniku odkryć geograficznych powstały ogromne kolonialne imperia Hiszpanii i Portugalii. Hiszpanie opanowali całą Amerykę Środkową i Południową z wyjątkiem Brazylii. Portugalia opanowała Brazylię i wiele punktów na wybrzeżach Afryki, także Płw. Arabskiego oraz Indii. Hiszpanie początkowo rabowali...

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

Odkrycia geograficzne – DATY

Portugalia

Gil Eanes 1434 przyl. Bojador

Dinis Dias 1446 przyl. Zielony

Bartolomeo Diaz 1488 Przyl. Dob. Nadz.

Vasco da Gama 1497-1504 Droga do Indii

wybrzeża Brazylii 1500

Przekroczenie równika (u wybrz. Af.)1471

Ceuta 1415 Madera 1418-1422

Azory ok.1430 Arguin po 1445

Wys. św Tomasza 1480...

Odkrycia geograficzne - Informacje Ogólne

Przyczyny:

*przeludnienie w Europie- wyprawy w poszukiwaniu nowych lądów dawały możliwość znalezienia pracy i sławy

*dalekie żeglowanie - umożliwiało postęp w dziedzinie żeglugi; budowano większe i pojemniejsze statki; zastosowano przedmiotów technicznych

*rycerstwu dawały możliwość walki z...

PRZYCZYNY I SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

Przyczyny

1. Polityczne

- Ambicje poszczególnych państw i ich mieszkańców do zdobycia nowych terenów

- Współzawodnictwo panujących w odkrywaniu nowych lądów

2. Gospodarcze

- Niedobór drogocennego kruszcu w Europie

- Trudności handlu z Indiami po opanowaniu Bliskiego Wschodu przez Turków

- Kryzys...

Stosunek władzy świeckiej i duchowej w świetle wypowiedzi cesarzy i papieży

Zarówno cesarstwo i papiestwo miało ambicję by przejąć panowanie nad światem co doprowadzało ich do licznych sporów. Papiestwo wierzyło, iż biskup Rzymu jest następcą św. Piotra (najważniejszego wśród apostołów, któremu Chrystus powierzył kierowanie swym kościołem na ziemi). Fakt ten miał być...

Wielkie odkrycia geograficzne - droga do nowego świata i nowej europy

Do początku XV w. Europejczycy rzadko wypływali poza basen M.Śródziemnego, czasem wypływali poza, ale ograniczali się tylko do żeglugi przybrzeżnej po O. Atlantyckim. Handel z krajami Orientu odbywał się drogą lądową , którą znali dobrze tylko Arabscy kupcy. Prawdopodobnie właśnie to pchnęło...

Wielkie odkrycia geograficzne - Przyczyny odkryć geograficznych

a) Około 1430 r. Portugalczycy opanowali żeglugę na Wyspy Azorskie. Był to punkt zwrotny w docieraniu drogą morską do zachodnich wybrzeży Afryki. Płynięcie bowiem wzdłuż jej brzegów było możliwe tylko na południe, w kierunku równika, gdyż prądy morskie i wiatry uniemożliwiały statkom żaglowym...

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

a) Krzysztof Kolumb - włoski żeglarz, podróżnik, znany jako odkrywca Ameryki. W latach 1492-1493 (będąc w służbie króla Hiszpanii) zorganizował pierwszą wyprawę w poszukiwaniu nowej, krótszej drogi morskiej do Indii. Wypłynął 3 VIII z Palos. 12 X statki Kolumba: Santa Maria, Nińa i Pinta dopłynęły...