Liga Chorwackich Komunistów

Czytaj Dalej

Komuniści w Polsce i ich stosunek do państwa polskiego do 1939 r.

Początki polskiego komunizmu wywodzą się Z ruchu socjalistycznego, który wykazywał dwie tendencje:

l. Socjalizm narodowy na czele z Limanowskim

Ruch internacjonalistyczny z Waryńskim na czele. To z niego wyłoniły się partie komunistyczne.

W 1882 r. powstał I Proletariat z Waryńskim na czele...

Polityka komunistów polskich w latach wojny i po objęciu władzy w Polsce w stosunku do opozycji

Po agresji niemieckiej na Polskę różne obozy zastanawiały się nad przyczyną klęski wrześniowej. Komuniści zarzucali winę obozowi rządzącemu przed 1939, obozowi piłsudczykowsko sanacyjnemu. Był to najczęstszy argument wysuwany przez komunistów, zwłaszcza po utworzeniu polskiej Partii Robotniczej w...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

Proces przejmowania władzy przez komunistów w latach 1943 / 1944 do 1945

Po pakcie Ribbentrop-Mołotow komuniści znaleźli się w całkowitym impasie, nie wiedzieli jak się zachować, ale nie protestowali a na terenie okupacji sowieckiej współpracowali jawnie z okupantami i służyli pomocą sowieckiej policji. Współpraca ta trwała nadal także i wówczas gdy okazało się, ze...

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa.

Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

, Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.

Jaszczurka chorwacka

Tryb życia: jaszczurka chorwacka przebywa poza swoją kryjówką również przy stosunkowo niskich temperaturach (w słońcu przy 15CC, | w cieniu przy 12°C).

Jelec chorwacki

Wygląd: wydłużone, zależnie od miejsca przebywania mniej lub bardziej wygrzbiecone, bocznie spłaszczone ciało o długiej głowie z tępym pyskiem i półdolnym otworem gębowym. Duże łuski koliste (cykloidalne), 52-55 wzdłuż linii bocznej. Płetwa grzbietowa z 10, odbytowa z 11-12 promieniami; dolna...

LIGA

La Ligue, Liga Katolicka, Święta Liga, stowarzyszenie kierowane przez Henryka, trzeciego księcia de Guise, założone w 1576 w Pikardii (Francja) dla obrony religii kat.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - LIGA LOMBARDZKA

 

Natomiast w Lombardii walka nie ustawała. Wprawdzie przewodzący opozycji antycesarskiej Mediolan musiał w marcu 1162 r. kapitulować, ale barbarzyńskie zburzenie tego miasta tytułem represji nie tylko nie doprowadziło do zakończenia działań wojennych, lecz je nawet zintensyfikowało. Ten stan rzeczy...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Wietnam Pd., Kambodża i Laos pod panowaniem komunistów

 

Wycofanie Amerykanów (pozostał w Wietnamie Pd. tylko korpus doradców) zmieniło układ sił. Oddziały sajgońskie ulegały stopniowej demoralizacji. W La­osie oddziały Patet Lao zajęły prawie całe terytorium kraju, inwazja amerykańska z terenu Wietnamu Pd. została odparta. W grudniu 1975 r. wojska Patet...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Rozpad Jugosławii. Wojna serbsko - chorwacka i serbsko - bośniacka

Po krwawych, wyniszczających walkach (bitwa o Osijek, obrona i rzeź chorwackich obrońców Vukovaru) doszło zimą do podpisania rozejmu, w wyni­ku którego walczące strony zostały rozdzielone przez siły rozjemcze ONZ.

Liga Święta

Liga z 1511-13 była wymierzona przeciwko Francji wzmacniającej swoją przewagę we Włoszech.

Francuska Liga Święta z 1576 r.

  Liga Święta (lub Katolicka) z 1609 była sojuszem katolickich książąt Rzeszy niemieckiej, zawiązanym na początku wojny o sukcesję po śmierci ostatniego księcia Jülich-Klivi (1606-12).

AUGSBBURSKIEJ LIGI WOJNA 1688-1697

Opanowywanie przez króla Francji Ludwika XIV (1638-1715) przygranicznych terenów Nie­miec, po HOLENDERSKIEJ WOJNIE przyczyniło się do powstania obronnego przymierza, które zawiązały Zjednoczone Prowincje (Holandia), habsburska Austria, Szwecja, część książąt niemieckich. Przy­mierze zwano Ligą...

LIGI LOMBARDZKIEJ WOJNY 1167-1183.

W 1183 Liga rozpadła się na rywalizujące ze sobą ugrupowania; wskrzeszono ją w 1226 w obliczu niebezpieczeństwa grożącego ze strony cesarza Świętego Cesarstwa Rzym­skiego Fryderyka II (1194-1250), który znowu zgłosił swoje prawa do Lombardii.

LIGI Z CAMBRAI WOJNA 1508-1510

Jednak doszło wkrótce do roz-dźwięków między członkami Ligi; wkrótce Liga się rozpadła.

ŚWIĘTEJ LIGI WOJNA 1510-1514

Do maja 1512 Liga wyparła Francuzów z Mediolanu i in­nych miast.