Lift Off

Lift Off

Czytaj Dalej

SKLEPY OFF-PRICE

Wyróżnia się trzy podstawowe typy sklepów off-price: firmowe (fabryczne). Niezależne sklepy off-price należą do pojedynczych przedsiębiorców lub są częścią większych firm handlowych.

Spin-off

W ujęciu outsourcingu jako formy współpracy można natomiast uznać spin - off rozwiązanie poprzedzające zastosowanie outsourcingu kapitałowego.

Lift (a lifting?)

1 Pojęcie Liftu i Liftingu Cytując za Słownikiem Wyrazów Obcych; lifting oznacza zabieg chirurgiczno-kosmetyczny polegający na naciąganiu skóry twarzy i szyi w celu zlikwidowania zmarszczek .

off-line (odłączony)

off-line (odłączony) - sytuacja, w której dowolne zewnętrzne urządzenie techniczne dołączone do sieci teleinformatycznej lub systemu komputerowego znajduje się stanie nieaktywnym (brak gotowości działania) i nie może podjąć natychmiastowej współpracy.

UPS off-line (z bierną rezerwą)

Podczas normalnej pracy sieciowej zasilaczy typu off-line/stand by energia jest podawana na wyjście zasilaczy UPS - i dalej do odbiorników energii - praktycznie bezpośrednio z sieci. Zasilacze off-line zwykle nie chronią przed innymi zakłóceniami występującymi w typowej sieci elektrycznej.