Life (piosenka Haddawaya)

Czytaj Dalej

Piosenka o końcu świata (z tomu Ocalenie 1945)

Pozornie nie przystający do tematu wiersza tytuł jest wyrazem nie­wiary autora w porządek świata. Oksymoroniczne przeciwstawienie formy „piosenki” z zapowiedzią spełniającej się apokalipsy wynika z przeświadczenia poety o stałej nieadekwatności naszych wyobrażeń o świecie – z rzeczywistością...

Piosenka o porcelanie (z tomu Światło dzienne 1953)

Wiersz toniczny, trójzestrojowy (wersy ośmiozgłoskowe: dwa am­fibrachy i trochej lub siedmiozgłoskowe: amfibrach i dwa trocheje), urzeka kunsztowną, regularną strukturą i wyrazistą rytmizacją, nawią­zującą do wiersza klasycznego. Refreniczne powtórzenie zamykające każdą z trzech strof (Niczego mi...

Buddha and his life – speech

I would like to tell interesting story about Buddha, the founder of Buddhism, and his life. He was born in the Lumbini park near Kapilavastu. The name Gautama Buddha by which the historical Buddha is known is a combination of his family name Gautama (his first name was Sidharta) and the epithet Buddha, meaning...

Differences between urban and rural life

Topic: drawing from either Sunrise or It Happened One Night, please discuss the film's presentation of the differences between urban and rural life.

The vast majority of the most original, most remembered silent American movies were made by Europeans, who came to Hollywood being already famous in their own...

Englishman's everyday life (speech)

I'd like to tell you something about an Englishman's everyday life. I'll try to bring you closer their habits on the example of an English family, whom I spent my last year holiday with. Their life was nearly the same as ours, but there were some differences. This family consists of 4 people - my hostmother Maria...

Is life on earth in danger?

Human is quite a strange creature. Although as a species he had appeared on earth not long ago, he was just a step to complete destruction of himself and his planet.

He claims to be the most intelligent amongst animals. But what animal attempts to destroy its own environment.

Within the last 200 years man was...

Life in year 2050

How you think life will have changed by the year 2050?

I think life would be a much easier. The machines will be doing most of dangerous, and hard work. Our life would be full of pleasures e.g. the free genetically engineered, but healthy food for everyone.

The work wouldn't be the style of life because of if...

Money makes our life difficult

For ages money has been a significant factor showing the amount of success in human's life and his position in society. The more money one has the higher on the social ladder he is situated. Many have devoted their lifes to gain as much as they only can, but has it brought happiness in their lifes?

This topic...

My concept of successful life

Life that we live is the most important gift we have ever received. It is vital to spend it in harmony with our conscience and people we share our life with. Everyone has his own concept of life and aims he tries to reach.

Nowadays, not only does the social position or degree of education indicate the range of...

"My Life Closed Twice Before Its Close" - poem and thoughts on

Emily Dickinson

"My life closed twice before its close"

My life closed twice before its close

It yet remains to see

If immortality unveil

A third event to me

So huge, so hopeless to conceive

As these that twice befell

Parting is all we know of heaven

And all we need of hell

Thoughts on

"My...

THE INFLUENCE OF MUSIC ON OUR LIFE

The influence of the music on the society. It is a problem discussed in many ways. The most important matter is the impact that music everybody can listen.

We have many kind of music. From the clasic music to the hard rock and metal. Almost everybody like to hear some music. I think that music is very important...

The role of television in your life

The television matters a lot in my life. I spend many hours in front of my TV. I know that it isn't healthy activity, but I am addicted. I watch everything what is worth seeing, but sometimes I only change the channels all the time-

I like watching news. Especially "Fakty", "Wiadomości" i "Teleexpress". Every...

Jobs and life styles

All people have their own jobs and life styles. Some of them are workmen, a lot of people work as clerks, others are directors and managers. Some jobs require great effort from us like working in a mine or on the oil platform. Many people, who work as, for example, tour guides or managers have to go abroad and...

Music in my life

>

>

>

>

>

>

rebel against – buntują się przeciwko

fashion - moda

amusement - rozrywka

conviction - przekonanie

habit - zwyczaj

willingly - chętnie

youth - młodość

irritate - denerwować

mood - humor

depends on - zależy od

benefits – korzyści

wonder – zastanawiać się

Career or a family life

When people are very young and have good qualifications, ambitions, they often want to be successful in their jobs, they want to earn much money and get promoted more frequently. A lot of them don’t have enough time to meet someone special and to meet his/her family. They often don’t remember about mothers and...

Is it important to divide duties on set rules concerning everyday life in the family?

I think that is very important to divide duties. When only one person cleans all house is more tired and it takes more time. It’s cause conflicts in family. So it is more fear. For example: Woman cooks and washes. Man does the vacuuming and cleans a car, sometimes he also repairs broken things at home. Children...

The trip of my life

The trip of my life was the one to the Tatras. It was my first trip to the mountains. I was there in July with my friends – we went by train and by bus. We have lived in Murzasichle at small wooden home. We were there two weeks. Everyday we went rock climbing. The new were breathtaking. We had a lovely time.

>

HUMAN LIFE INTERNATIONAL (HLI), Międzynarodowa Obrona Życia

Organizacja walcząca w obronie dziecinienarodzonych, zat. 1981 w Stanach Zjedn., posiadająca filiew 30 krajach, m.in. w Polsce.

Ruch obrony życia nienarodzonych wobec współcz. zagrożeńzainicjował Paul Marx OSB, socjolog amer., który od1959 odwiedził ok. 80 krajów świata (m.in. 1987 Polskę)...

BTLS (Basic Trauma Life Suport)

BTLS (z ang. Basic Trauma Life Suport), to w prostym tłumaczeniu szybkie badanie urazowe. Czynności zawarte w tym elastycznym szkielecie postępowania mają na celu szybkie wykrycie urazów zagrażających życiu poszkodowanej osoby. Sformułowanie elastycznym szkielecie ma na celu uzmysłowienie, że nie jest to badanie, które należy przeprowadzić punk po punkcie, kiedy na pierwszy rzut oka widoczne są priorytetowe urazy, które wymagają natychmiastowego, pierwszorzędowego ...

Life in Poland after the European Union accession

Poland has been a member of the European Union since May 2004. Both President Kwaśniewski and the government supported this cause. The only party opposed to EU entry was the populist right-wing League of Polish Families. Poles wanted to be in European Union and during the Referendum Outcome majority of Poles went to the polls and voted ?yes?. In our country there was a discussion about advantages and disadvantages of our accession to the EU. In my opinion there is more merits than defects ...