Life in future

Nobody knows what kind of future is going to be. Moreover, children will not be going to school, because everybody will have a computer bought and then pupils will studying by the Internet.

Quelles raisons a-t-on d’apprendre le franais aujourd’hui ?

Je suis convencu que dans l’avenir la langue fr.

Development and Operation of an IT-based Efficient Cut Slope Management System to Reduce Damages on Road Cut Slope

In the past, risky cut slopes have been dealt after they've been collapsed through post-management measures, KICT (Korea Institute of Construction Technology) and the government MOCT (Ministry of Construction and Transportation) have developed and operated CSMS (Cut slope management system) project in order to maintain the stability of cut slopes nationwide since Dec.

LF (LIFE FIELD)

Jedna z wielu koncepcji -> BIOPOLA zakładająca, żekażdy żywy organizm otoczony jest polem elektromagnetycznym stanowiącymogniwo łączące ciało z psychiką i kontrolującym wszystkie jego funkcje.

AO/DI (Always On-Line Dynamie ISDN)

Dynamiczna alokacja kanałów B do jednoczesnej obsługi aplikacji telefonicznych, telefaksowych czy internetowych pomniejsza lub eliminuje problem zajęcia łącza cyfrowego w kierunku sieci, a trwały kanał internetowy skraca czas zestawiania połączeń z dostawcą usług internetowych (ISP).

LCD (Liqnid Crystal Display)

Ich charakterystyczną cechą jest niewielki pobór mocy (zasilanie bateryjne), matrycowy układ sterowania i stosunkowo duża szybkość wyświetlania punktów matrycowych (pikseli).

OLAP (On-line Transaction Processing)

Wyróżnia się 4 klasy narzędzi przetwarzania analitycznego OLAP: relacyjny ROLAP - korzystający z danych posadowionych na bazie relacyjnej; wielowymiarowy MOLAP - używający baz wielowymiarowych; desktopowy DOLAP (Desktop OLAP) - operujący na plikach i bazach instalowanych na stacjach klienta (bez serwera) oraz hybrydowy HOLAP (Hybrid OLAP) - działający nie tylko na jednym typie bazy danych.

OLTP (On-line Transaction Processing)

OLTP (On-line Transaction Processing) - przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym, zwykle za pośrednictwem silnego komputera mainframe.

on-line (przyłączony)

on-line (przyłączony) - termin oznaczający możliwość podjęcia bezpośredniej i natychmiastowej współpracy między komputerami lub innymi urządzeniami komunikacyjnymi, znajdującymi się w stanie gotowości do pracy.

Telewizja interaktywna IVoD (lnteractive Video on Demand)

Kluczowym elementem telewizji interaktywnej są wideoserwery, a raczej farma wideoserwerów do jednoczesnej obsługi życzeń wielu klientów.

UPS true on-line

Najpierw napięcie przemienne jest zamie- niane na stałe przez układy prostownicze doładowujące przy okazji baterię akumulatorów, a następnie falownik generuje wyjściowe napięcie przemienne o dokładnie sterowanym przebiegu (wartości, częstotliwości i kształcie).

VOD (Video on Demand)

VOD (Video on Demand) - wideo na żądanie, klasa wideousług telekomunikacyjnych, będąca najbardziej zaawansowaną formą telewizji interaktywnej, w której odbiorca za pośrednictwem kanału zwrotnego sam decyduje zarówno o treści, jak i czasie odbioru poszukiwanego przez siebie przekazu telewizyjnego (filmu...