KOSZTY IN TEMPORA

Podobnie jak w przypadku innych kategorii kosztów niedecyzyjnych, ewidencja kosztów bieżących powinna się charakteryzować częstotliwością i zakresem, dostosowanymi do przepisów prawa bilansowego oraz potrzeb użytkowników informacji, aktualnością wynikającą ze stanu źródeł informacji księgowych (księgi rachunkowe, dokumenty księgowe), kompletnością wyrażającą się dostarczaniem użytkownikom pełnej wiedzy na ...

Nerw wzrokowy (II)

Jego aksony zbiegaja się ku tarczy nerwu wzrokowego, gdzie przechodzą do czaszki drogą kanału wzrokowego. Włókna tworzą skrzyżowanie wzrokowe, potem przechodzi w jednoimienne pasma, kończące się w ciałach kolankowatym bocznym. Odpowiada za przekazywanie i przetwarzanie wrażeń wzrokowych.

Prowadzenie porodu w II okresie

Prowadzenie porodu w II okresie wymaga jeszcze baczniejszej uwagi ze strony prowadzącego poród, gdyż po odpłynięciu wód płodowych w następstwie częstszych skurczów płód jest bardziej narażony na niedotlenienie.

Okres wydalania (II okres porodu)

Nam wydaje się opanowanie techniki parcia jako zupełnie wystarczające, ponieważ w okresie wydalania (II okres porodu) wtedy, kiedy uczucie parcia występuje niezależnie od woli rodzącej, będzie mogła być w sposób należyty wykorzystana.

Zespół polimetaboliczny I cukrzyca typu II

nie zmniejsza się wydzielanie insuliny, lecz zaburzone jcsl jej oddziaływanie na komórki organizmu. Dlatego głównym zaleceniem w leczeniu cukrzycy typu II jesl redukcja masy ciała.

Niemowlę w II kwartale życia

Dziecko 4-miesięczne leży już stabilnie na plecach, zaczyna chwytać celowo. Chwyt jest izolowany, łokciowy bez towarzyszącego ruchu całego ciała i bez współtowarzyszących odruchów (chwytny rąk zanika i pojawia się otwarcie dłoni). Dziecko „chwyta wzrokiem", gdy fiksuje wzrok. Odbywa się także...

Denver II

Zasadnicze różnice i uzupełnienia testu DenverII w stosunku do DDST to: (1) o 86% zwiększenieliczby prób werbalizowanych; (2) dwie próbydotyczące sprawności artykulacyjnej; (3) nowaskala wieku, (4) nowy sposób interpretacji danychumożliwiający identyfikację opóźnień stopniaumiarkowanego; (5) skala stopniowania zachowańi (6) nowe materiały szkoleniowe [17].