„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

Jest więc wiele odmian miłości, a każda z nich jest inna, z czego innego się zrodziła i czemu innemu służy. ]   I wreszcie literatura okresu II wojny światowej i powojenna.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Także epizody z “Innego świata” są wstrząsające, szokują nawet mało wrażliwego człowieka. Niestety “bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd dla których brakuje nam słów” (Jan Paweł II).

Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany.

 "Inny świat" jest zarazem próbą ukazania sowieckiego obozu pracy, jak też wpływu łagrów na psychikę i kodeks etyczno-moralny osadzonych w nim więźniów.

"Dziady II" - streszczenie

W inscenizacjach z reguły wystawia się najpierw część II, później IV, na końcu zaś III - często traktowaną jako samodzielny utwór.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - II AWANGARDA (LUBELSKA)

II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach. stosowali stopę metryczną, inni - nie.

DZIADY – cz. II i IV

  Ludowość II części Dziadów   Pochodzenie obrzędu ku czci zmarłych   Rozwinięty w II części Dziadów obraz ludowego obrzędu praktykowanego w Dzień Zaduszny jest także wpisany w pozostałe części dramatu.

Problem winy, kary i odpowiedzialności człowieka ukazany w balladach, „Dziadach” cz. II i IV A. Mickiewicza i innych znanych Ci utworach.

Innym utworem podejmującym problem odpowiedzialności za czyny jest „Konrad Wallenrod”. Henryk jako człowiek i twórca jest indywidualistą, egoistą i egocentrykiem, żyjącym w oderwaniu od realnego życia.

Charakterystyka ludowośći romantycznej na podstawie ballad i II części "Dzadów" Mickiewicza

• związana ze światem ludzkim "Dziady II" - Podobnie jak w balladach odnajdujemy elementy ludowe (czyli romantyczne):  - ingerencja sił nadprzyrodzonych; postacie i zdarzenia "cudowne";   - ludowe widzenie świata; - wiara, że zło zostanie zawsze ukarane, a dobro wynagrodzone, motyw odprawiania obrządku dziadów.

W czym się wyraża ludowość ballad i II części Dziadów A. Mickiewicza

Być może naiwna wiara w ingerencję wyższych sił w losy ludzkie wyda się zabobonem i niemądrym przesądem, jednak właśnie bojaźń przed tajemniczą mocą przyrody kształtowała taką a nie inną moralność gminu.

Człowiek jako osoba (persona) - Jan Paweł II

Osoba to taki byt przedmiotowy, który jako określony podmiot kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób ze światem widzialnym, a przede wszystkim Bogiem.

„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga II

Ludzie najczęściej nazywają umiarkowanego inaczej niż jest w rzeczywistości, np.

Apologeci Wschodu (II n.e.)

Dusza nie jest boskiej natury, tylko łaska boska może sprawić, że duch znajdzie się w duszy (Ireneusz); gdyż nie należy do niej z natury, dusza jest tylko obrazem Boga, ale jest innej natury niż on -> brak boskości DUSZA A CIAŁO - Czy dusza jest cielesna?

WPŁYW OTOCZENIA TYPU I i II NA SYSTEM PRODUKCYJNY (i odwrotnie)

preferencje konsumentów (wypuszczając na rynek produkt o niespotykanych dotąd cechach, właściwościach, a mogący zastąpić inne już istniejące, możemy spowodować, że część potencjalnych klientów zrezygnuje z dotychczas kupowanych na rzecz naszego wyrobu).

CZYNNIKI OTOCZENIA STOPNIA II (zewnętrznego)

Inflacja w miesiącu marcu spadła o 0,1 punktu do 10,3% w skali rocznej. Przedstawiony ZOZ jest w o tyle korzystnej dla siebie sytuacji, iż w okręgu kilkudziesięciu kilometrów nie ma innego podobnego zakładu medycznego zarówno publicznego, jak i prywatnego.

Charakterystyka systemu Just in time

  System "Just in time" Powstanie systemu “Just in time” (JIT) związane było z dążeniem przedsiębiorstw do osiągnięcia jak największej elastyczności i szybkości w zaspakajaniu potrzeb potencjalnego klienta.

„Człowiek nie może żyć bez miłości” rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń

Jest więc wiele odmian miłości, a każda z nich jest inna, z czego innego się zrodziła i czemu innemu służy. ] I wreszcie literatura okresu II wojny światowej i powojenna.

Ludowość i prawdy moralne w II części "Dziadów" A. Mickiewicza

Aby całość była bardziej zrozumiała, na wstępie II części Mickiewicz umieścił balladę "Upiór", z treści której wynika, iż młodzieniec - samobójca z miłości, w ramach pokuty musi co roku pojawiać się na ziemi w postaci upiora, aby przeżyć kolejno wszystkie swe cierpienia, które doprowadziły go do odebrania sobie życia.

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Bojarski/, inni /T. ] a mnie przecież tak jak i innym ziemia rosła tęga - nie pusta.

Mieszczaństwo w oczach pisarzy polskich i obcych II poł XIX oraz XX wieku. Omów w sposób syntetyczny, odwołując się do wybranych utworów

Także Henryk Ibsen opisuje w swoim dramacie "Dzika kaczka" wady mieszczaństwa Z jednej strony pokazuje starego Werlego, oszukującego siebie i innych, że pomaga biednej rodzinie skazanego Egdala, z drugiej biednego Hjalmara, który będąc w trudnej sytuacji miast starć się z niej wydostać pogrąża się.