Life in Slow Motion

Czytaj Dalej

Life in year 2050

I think the life in the future will be safe, easy, and boring because of work is it what powers us. I don't want to life in 2050 even if it's possible.

Is it important to divide duties on set rules concerning everyday life in the family?

If it is like this everything is faster and there aren’t conflicts in family. But thanks to divided duties, we learn how to work in a group. In my family are duties divide and I’m happy about this.

Life in Poland after the European Union accession

Since joining the European Union, many workers have left to work in other EU the countries (particularly Ireland and the UK) because of high unemployment, which was the second-highest in the EU (14.

My Life in Ten Years

In this month I am going to visit my parents in Poland, where I will relax and enjoy time with my family. In my opinion, it is a very interesting and good job ?

Life in future

As the technology and medicine are passing on, I think that in the world we will have had a lot of interesting changes. In the future, researches will have shown us better way to have energy for heating our houses, moving cars and this kind of energy won’t have been polluting the air no more.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Na przykładzie tych dwu okresów bardzo wyraźnie widać, że „ każda epoka ma swe własne cele", choć cytat ma sens uniwersalny, ważny w każdej epoce, bo każda jest inna, wyrasta na innym podłożu, są w niej aktualne inne zadania i inne drogi ich osiągnięcia.

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Interesowało go to, co się działo na terenach Polski, był sumieniem narodu prowadząc go i wskazując mu drogę. in.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Granica stawia zasadnicze pytania – gdzie kończy się błąd popełniany przez człowieka, a rozpoczyna czynienie zła innym? Ma poczucie odpowiedzialności za innych i stara się czynić dobro w tym „morzu” zła, jakie go otacza.

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

Słowa motta do utworu "Medaliony" są wstrząsającym ukazaniem rzeczywistości, jaka rządzi światem, bo przecież nikt inny, lecz właśnie sami ludzie przyczynili się do tego wszystkiego, co długo jeszcze pozostanie w pamięci wielu milionów mieszkańców Ziemi.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Broni się przed utratą człowieczeństwa, pomagając innym, a potem skazuje się na dobrowolne męczeństwo, wsuwając co trzy dni rękę w ogień. Także epizody z “Innego świata” są wstrząsające, szokują nawet mało wrażliwego człowieka.

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

W każdym sonecie pokazuje inną chatę chłopską, inną rodzinę, inny problem: "Miała rolę, sprzedali jej rolę - Były czasy gradu i posuchy, Kubę dawno zamknął grób już głuchy, A skąd płacić, gdy pustki w stodole?

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

Przeszłość ożyła więc w jego czynach i inspirowała jego wszystkie poczynania. Interesują się wyłącznie własnym życiem osobistym, nie odnajdują w nim jednak szczęścia.

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

Czyżby dopiero gdzieś w innym świecie istniała prawdziwa Itaka? Każdy człowiek jest indywidualnością, inaczej odbiera poezję, ma swój cel w życiu.

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „SŁOWA NIE TYLKO NAS WYRAŻAJĄ ALE I SĄDZĄ”

Wiersz ten mówi o samotności Norwida jako twórcy i człowieka. Przez współczesnych mu, uznany jest za trudno rozumianego. Adresatem jest przyszłe, odległe pokolenie. Poprzez współczesność pisze do przyszłości. Twórczość to nie tylko wyrażanie tego co się myśli. Poglądy poety i jego twórczość...

„Nie tak daleko do Czarnolasu z Nagłowic – A jednak jak daleko, mowo polska, powiedz!” – zestawiając twórczość J. Kochanowskiego i M. Reja, wykaż słuszność powyższych słów

Jego psalmy bogactwem formy przewyższają inne przekłady, Treny zaś były utworem w tym rodzaju jedynym, żaden bowiem poeta w okresie odrodzenia nie wyraził swoich uczuć osobistych w sposób tak głęboki, bezpośredni i artystycznie doskonały.

Czytanie umożliwia spotkanie z prawdą. Do których spośród twoich lektur mógłbyś odnieść te słowa? Uzasadnij odpowiedź.

Czytając te inne lektury możemy wzbogacić naszą wiedzę o realiach życia, religii, obyczajach, tradycji, rozrywkach, wydarzeniach w odległych i bliższych nam epokach historyczno-literackich.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Broni się przed utratą człowieczeństwa, pomagając innym, a potem skazuje się na dobrowolne męczeństwo, wsuwając co trzy dni rękę w ogień. Także epizody z “Innego świata” są wstrząsające, szokują nawet mało wrażliwego człowieka.

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

Czyżby dopiero gdzieś w innym świecie istniała prawdziwa Itaka?   Każdy człowiek jest indywidualnością, inaczej odbiera poezję, ma swój cel w życiu.

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

W każdym sonecie pokazuje inną chatę chłopską, inną rodzinę, inny problem: "Miała rolę, sprzedali jej rolę -Były czasy gradu i posuchy,Kubę dawno zamknął grób już głuchy,A skąd płacić, gdy pustki w stodole?