DMTF (Desktop Management Task Force)

DMTF (Desktop Management Task Force) - konsorcjum producentów zajmujące się ustalaniem standardów dla serwerów zarządzania, urządzeń peryferyjnych (drukarki, pamięci masowe) oraz aplikacji uruchamianych w sieciach opartych na komputerach desktopowych. Konsorcjum, utworzone w 1992 r. przez DEC, HP, IBM...

IETF (Internet Engineering Task Force)

IETF (Internet Engineering Task Force) - organizacja zajmująca się rozwojem Internetu i standaryzacją aplikacji systemowych usprawniających jego funkcjonowanie.