Life Force

Czytaj Dalej

BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

Wojska brytyjskie skierowane w 1939 r. do wsparcia sojuszniczych wojsk francuskich i belgijskich. Pierwsze oddziały przybyły do Fran­cj i 4 września 1939 r. (dowódca gen. lord *Gort) i zajęły stanowiska wzdłuż granicy belgijskiej, między 1 i 7 armią francuską. Początkowo liczyły 152 tys. żołnierzy...

FORCE H - eskadra

Eskadra brytyjskiej marynarki wojennej, utworzona w czerwcu 1940 r. (dowódca adm. John *Somerville), miała chronić linie żeglugowe na Morzu Śródziemnym łączące Wielką Brytanię z jej ko­loniami na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz dopilnować, aby okręty floty francuskiej nie przeszły w ręce niemieckie...

FORCE J - eskadra

Brytyjski zespół jednostek desan­towych, bazujący na wyspie Wight, po raz pierwszy wziął udział w operacji desantowej na *Dieppe w sierpniu 1942 r. Większość jed­nostek uczestniczyła w lądowaniu w Afryce Północnej, w listopadzie 1942 r. (operacja *Torch), a na­stępnie w inwazji na kontynent 6 czerwca...

FORCE K - eskadra

Brytyjska eskadra morska sformo­wana w październiku 1941 r., na *Malcie z zadaniem atakowania włoskich konwojów na Morzu Śród­ziemnym. Do grudnia 1941 r., gdy 3 krążowniki i niszczyciel zostały uszkodzone na minach w rejonie Tripolisu, okręty Force K zniszczy­ły dwa włoskie konwoje. Eskadrę odtworzono w...

FORCE Z - eskadra

Trzon brytyjskiej eskadry (dowódca adm. Tom Philips) tworzyły pancer­niki *Repidse i *Prince of Wales, które weszły do portu w * Singa­purze 2 grudnia 1941 r. z zadaniem odparcia spodziewanego ataku ja­pońskiego. Adm. Philips, dowie­dziawszy się o japońskich desan­tach na wybrzeżu Malajów, posta­nowił...

RAF (Royal Air Force) - brytyjskie siły powietrzne

Brytyjskie siły powietrzne jako nieza­leżny rodzaj sił zbrojnych powstały 1kwietnia 1918 r. z połączenia Królew­skiego Korpusu Lotniczego (RoyalFlying Coips) i Lotniczej SłużbyKrólewskiej Marynarki Wojennej(Royal Navy Air Service). Najwyż­szym organem dowódczym była Ra­da Lotnictwa (Air Council)...

SHAEF - (Supremę Headquarters Allied Expeditionary Force - Naczelne Dowództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych)

Dowództwo wojsk przeznaczonych do inwazji na kontynentalną Europę powołano w lutym 1944 r. i od mar­ca ten organ dowódczy miał siedzi­bę w Bushy Park na przedmieściach Londynu. Głównodowodzącym (od grudnia 1943 r.) był gen. Dwight D.*Eisenhower. Stanowisko szefa sztabu zajął gen. Walter Bedell *Smith, a...

TASK FORCE 57 - zespół operacyjny

Zespół operacyjny pod dowódz­twem adm. Bruce'a Frasera, w którego skład weszły okręty z brytyjskiej Floty Pacyfiku (Task Force 112 i Fleet Train - zespołu na­prawczego i zaopatrzeniowego, oraz Task Force 113), działał na wodach Oceanu Spokojnego od marca do sierpnia 1945 r. jako część amery­kańskiej V...

TASK FORCE 58 - zespół operacyjny

Główny amerykański zespół uderze­niowy dowodzony przez kontradm. Marca *Mitschera (nazwany TF 38 po przemianowaniu V floty na III flotę pod dowództwem wiceadm. Williama *Halseya), utworzony w marcu 1943 r. W styczniu 1944 r. składał się z 4 grup operacyjnych (task groups), których trzon stano­wiło 12...

TASK FORCE 58 - zespół operacyjny

Główny amerykański zespół uderze­niowy dowodzony przez kontradm. Marca *Mitschera (nazwany TF 38 po przemianowaniu V floty na III flotę pod dowództwem wiceadm. Williama *Halseya), utworzony w marcu 1943 r. W styczniu 1944 r. składał się z 4 grup operacyjnych (task groups), których trzon stano­wiło 12...

Buddha and his life – speech

I would like to tell interesting story about Buddha, the founder of Buddhism, and his life. He was born in the Lumbini park near Kapilavastu. The name Gautama Buddha by which the historical Buddha is known is a combination of his family name Gautama (his first name was Sidharta) and the epithet Buddha, meaning...

Differences between urban and rural life

Topic: drawing from either Sunrise or It Happened One Night, please discuss the film's presentation of the differences between urban and rural life.

The vast majority of the most original, most remembered silent American movies were made by Europeans, who came to Hollywood being already famous in their own...

Englishman's everyday life (speech)

I'd like to tell you something about an Englishman's everyday life. I'll try to bring you closer their habits on the example of an English family, whom I spent my last year holiday with. Their life was nearly the same as ours, but there were some differences. This family consists of 4 people - my hostmother Maria...

Is life on earth in danger?

Human is quite a strange creature. Although as a species he had appeared on earth not long ago, he was just a step to complete destruction of himself and his planet.

He claims to be the most intelligent amongst animals. But what animal attempts to destroy its own environment.

Within the last 200 years man was...

Life in year 2050

How you think life will have changed by the year 2050?

I think life would be a much easier. The machines will be doing most of dangerous, and hard work. Our life would be full of pleasures e.g. the free genetically engineered, but healthy food for everyone.

The work wouldn't be the style of life because of if...

Money makes our life difficult

For ages money has been a significant factor showing the amount of success in human's life and his position in society. The more money one has the higher on the social ladder he is situated. Many have devoted their lifes to gain as much as they only can, but has it brought happiness in their lifes?

This topic...

My concept of successful life

Life that we live is the most important gift we have ever received. It is vital to spend it in harmony with our conscience and people we share our life with. Everyone has his own concept of life and aims he tries to reach.

Nowadays, not only does the social position or degree of education indicate the range of...

"My Life Closed Twice Before Its Close" - poem and thoughts on

Emily Dickinson

"My life closed twice before its close"

My life closed twice before its close

It yet remains to see

If immortality unveil

A third event to me

So huge, so hopeless to conceive

As these that twice befell

Parting is all we know of heaven

And all we need of hell

Thoughts on

"My...

THE INFLUENCE OF MUSIC ON OUR LIFE

The influence of the music on the society. It is a problem discussed in many ways. The most important matter is the impact that music everybody can listen.

We have many kind of music. From the clasic music to the hard rock and metal. Almost everybody like to hear some music. I think that music is very important...

The role of television in your life

The television matters a lot in my life. I spend many hours in front of my TV. I know that it isn't healthy activity, but I am addicted. I watch everything what is worth seeing, but sometimes I only change the channels all the time-

I like watching news. Especially "Fakty", "Wiadomości" i "Teleexpress". Every...