Liez (Wandea)

Czytaj Dalej

WANDEA

Fr. Vendee, departament w zach. Francji, wydzielony w 1790 z zach. Poitou. Wojny wandejskie.

Po śmierci Ludwika XVI wybuchły w Wandei powstania chłopskie w obronie religii i monarchii, podsycane przez szlachtę i kler, które doprowadziły do stanu wojny domowej między wojskami republikańskimi (Niebiescy) a...

WANDEA, dep. w zach. Francji

10 III 1793 wybuchło tu ludowe powstanie przeciwko republikańskim władzom w Paryżu na znak protestu wobec dekretu Konwentu o powołaniu 300 tys. rekrutów na wojnę z Austrią.

Powstanie objęło cały dep., tradycyjnie katolicki i rojalistyczny. Pod wodzą Cathelineau powstała Armia Katolicka i Królewska...