Lieutenant, junior grade

Czytaj Dalej

GoS (Grade of Service)

GoS (Grade of Service) - jeden z parametrów służących do określania jakości obsługi połączeni GoS dotyczy jakości usługi w warstwie połączenia (connectionlevel) związanej z prawdopodobieństwem wystąpienia blokady zgłoszenia. W systemach z komutacją kanałów centrale) oznacza prawdopodobieństwo...