Lietuvos Rytas Wilno

Czytaj Dalej

WILNO i jego związki z literaturą

WILNO (litew. Dobaczewska-Niedziałkowska (wiersze z tomów Wilno, Wilno.

WILNO

przez jezuitów w 1596-1604 na wzór rzymskiego II Gesu, z olbrzymią nawą główną i takimż transeptem, z kopułą na skrzyżowaniu, pierwszy kościół barokowy w Wilnie.

Turystyka sentymentalna w rejonie wschodnim lwów wilno park europy cmentarz orląt lwowskich

Nierozerwalnie związanych jest z Wilnem wiele wybitnych postaci, które przywykliśmy uważać za rodaków, by wspomnieć Mickiewicza i Słowackiego, braci Śniadeckich, Syrokomlę i Kraszewskiego, Bogusławskiego i Moniuszkę. Jest to jedno z najbardziej odwiedzanych muzeów na Litwie położone niedaleko Wilna.

WILNO, historyczna stolica Litwy

Odgrywało istotną rolę w kampanii 1812 jako centrum życia politycznego i działań militarnych. 28 VI zajęte przez Francuzów, od 28 VI do 16 VII przebywał tu Napoleon.

W W. rezydował od 8 VII gub. Litwy gen. Dirk Hogendorp i kolejni gub. W., m.in. gen. Roch Godart. Na rozkaz cesarza 1 VII powołany...