Lier (Norwegia)

Lier (Norwegia)

Czytaj Dalej

NORWEGIA, INWAZJA NIEMIEC HITLEROW­SKICH NA NORWEGIĘ 1940

Na początku ŚWIATOWEJ WOJNY II Norwegia ogłosi­ła neutralność. Niemcy nie respektując tego oświadczenia, 9 kwietnia 1940 wprowadzili okręty wojenne do wszystkich większych portów norweskich, a Luftwaffe zbombardo­wała norweskie lotniska i radiostacje, statki wysadziły na wybrzeża desanty, które...

Nadwyżka budżetowa w Norwegii

Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów świata; jest też siódmym na świecie producentem ropy naftowej (produkuje jej 3.142 tyś baryłek dziennie). To jest jedną z przyczyn olbrzymiej nadwyżki budżetowej tego państwa. Nadwyżka budżetowa wynosi 230 miliardów koron, a wpływy z eksploatacji pól naftowych wynoszą niemal miliard koron dziennie. Kolejną przyczyną są drakońskie podatki pośrednie, dzięki którym Norwegia ma np. najdroższą w Europie benzynę i wysokie ceny ...

Niemiecka kampania w Norwegii i Danii

U źródeł kampanii norweskiej W 1939 roku Dania, Szwecja i Norwegia były państwami neutralnymi, które zdawały sobie sprawę ze swej bezbronności wobec ataku, zarówno ze strony Niemiec jak i ze strony aliantów. Miały jednak nadzieję, że ich położenie z dala od centrum Europy pozwoli im trzymać się również z dala od wojny. Nawet Adolf Hitler rozumiał, że zachowanie neutralności przez państwa skandynawskie leżało w interesie Niemiec. Jednak już 19 września 1939 r.,

CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Norwegia

Po zjednoczeniu tamtejszych plemion przez Haralda Pięknowłosego w drugiej połowie IX wieku, Norwegiaw X wieku stała się terenem walk c władzę i przeżywała wewnętrzne rozbicie, przez co władcyczęsto uchodzili za granicę. Hakon Dobry został wychowany i ochrzczony na dworze króla angielskiego,a gdy w 933...

Dania, Norwegia, Islandia

Władcy, zwolennicy reformacji, wprowadzali ją za pomocą swoich zarządzeń, uzasadniając to istniejącąod najdawniejszych czasów odpowiedzialnością monarchy w państwie za Kościół i jego reformę. Wydawałosię to wielu ludziom czymś tak naturalnym, że nie budziło zastrzeżeń, zwłaszcza w...

NORWEGIA

Od 1449 prowincja Danii, w 1807 uzyskała autonomię, ale na mocy traktatu pokojowego z Kilonii, podpisanego 14 I 1814, została oddana Szwecji. Była to cena za przystąpienie Szwecji w 1813 do koalicji antyfranc., a jednocześnie forma ukarania Danii za jej poparcie dla Napoleona.

Norwegowie nie uznali...