Liepe (Brandenburgia)

Liepe (Brandenburgia)

Czytaj Dalej

BRANDENBURGIA

Kraina historyczna obejmująca część Niziny Niemieckiej między Odrą a Łabą (środk. część NRD), dawna ziemia Słowian połabskich, zdobyta w 1157 przez Niemców. Brama Brandenburska zob. Brama. Brandenburczycy w Czechach, czes. Branibofi w Cechdch, opera (Praga 1866) Bedricha Smetany; libretto: K...

Wzrost znaczenia Brandenburgii XVII / XVIII wieku

 

W 1637 r. Brandenburgia otrzymała po wygasłej dynastii książąt szczecińskich otrzymała część Pomorza. Absolutyzm jaki wzmacniał się w Brandenburgii pozwolił umocnić się jej politycznie.

Jako jeden z najważniejszych krajów Rzeszy Niemieckiej. Posiadłości elektorów brandenburskich w Prusach...

BRANDENBURGIA, Marchia Brandenburska

Niem. państwoterytorialne utworzone na ziemiach Słowian Zach., dążące do powiększenia obszaru, m.in. kosztem pn.-zach. ziem pol.;od 1701 centr, prowincja Królestwa Prus (Prusy). Dzieliłasię na Starą Marchię (na zach. od Łaby), Środk. (między Łabąi Odrą wraz z Ziemią Lubuską) i Nową (na pn. od...