Liechtenstein na Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2010

Liechtenstein na Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2010

Czytaj Dalej

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

Rozmieszczenie ludności na świecie - EUROPA

Obszar Europy (bez europejskiej części Rosji) zamieszkuje 578 088 tys. Do największych miast kontynentu europejskiego zaliczają się (liczba mieszkańców w tys.

Reformacja na zachodzie Europy - PRZYCZYNY REFORMACJI

Pojawiło się w Europie zjawisko księży wagabundów - żeby zdobyć środki do życia odprawiali nieskończoną ilość mszy, do 15 dziennie.

Reformacja na zachodzie Europy - PROTESTANTYZM WE FRANCJI

Kiedy w Niemczech reformacja i wystąpienie Marcina Lutra zmierzało w kierunku wojny domowej z radykalnymi hasłami społecznymi wystąpił w Szwajcarii Ulricht Zwingli. W 1522 r. kiedy Luter był już banitą, ogłosił on 67 tez nowego wyznania wiary - apologeticus architrez. Ulricht Zwingli pod względem...

Reformacja na zachodzie Europy - REFORMACJA W INNYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

Niderlandy były jednym z najbogatszych krajów Europy. Ostatecznie wyniki reformacji europejskiej sprowadzały się do: ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego w Europie.

Wpływ Rewolucji Francuskiej na kontynentalną Europę (1789 - 1791)

Także w Europie Środkowej powitano hasła Rewolucji z zapałem (Kant, Fichte, Klopstock, Goethe).

Jak radzono sobie z uwarunkowaniami geograficznymi na przykładzie Europy i Chin?

Niektórzy wyrazili by pogląd, że te niesprzyjające czynniki geograficzne doprowadziły do ubóstwa, a nawet zacofania przemysłowego Europy południowej w porównaniu z północą. Jeśli tak się sprawy mają, to dlaczego Europa rozwinęła się tak późno, tysiące lat po Egipcie i Sumerze.

Pracownie krzemieniarskie - Charakterystyka ogólna, ważniejsze centra pracowniane na terenie Europy Środkowej

Wytworzenie się specjalizacji pracownianej w odrębny facjes pracowniany dokonało się na terenie Europy Środkowej zapewne w starszej fazie paleolitu górnego, w ramach przemysłów szeleckich.

Na,przy, w.... - słówka

in-w,

an-przy,

auf-na,

neben-obok,

zwischen-po-między,

vor-przed,

hunter-za,

über-nad,

unter-pod,

geger-übur-naprzeciwko,

sich befinden-znajdować się,

sein-być,

stehen-stać,

liegen-leżeć,

hängen-wisieć.

dasFenster-okno,

dasFensterbrett-parapet,

dasPoster-plakat,

dieWand-ściana...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

ZIEMNIAKI:Skład chemiczny ziemniaków:sktobia(15-18%),substancje białkowe(1,2%),skł.mieneralne(1%), tłuszcz (0,1%),woda(60-70%),witaminy(C,B1,B2).Najbogatsza w białko,skł.mineralne i wit jest warstwa podskórna. Największa zawartość witaminyCwZiemniakach jest jesienią. Wartość odżywczą ziemniaków...

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Z drugiej jednak strony wolno nam powiedzieć, że pod względem artystycznym literatura polska tego czasu nie ustępuje europejskiej. Mówi się dzisiaj często o przyłączeniu Polski do Europy, tymczasem my w Europie jesteśmy już od wieków.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Bohater wykształcony we wczesnym romantyzmie europejskim to samotny indywidualista, skłócony ze światem, najczęściej nieszczęśliwy kochanek.

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

WSTĘP: Tak postawiony problem zmusza do zastanowienia czy rzeczywiście literatura każdej z epok zawiera zbiorowy portret literacki naszych przodków? Po drugie, o ile jest on rzeczywisty, obiektywny, o ile sprzyja...

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

I.

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów...

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

I.

WSTĘP: Jest to temat bardzo obszerny, bo właściwie w każdej epoce znajdujemy utwory, zawierające ilustrację tezy, w których ojczyzna jest traktowana jako dobro najwyższe. Stówa: Polska, Rzeczpospolita, ojczyzna...

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

ROZWINIĘCIE  

1. Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica...

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

 

Oświecenie i pozytywizm to dwie epoki, w których dostrzegamy ogromny wpływ literatury i sztuki na człowieka. Wartościowa stała się jedynie sztuka reagująca na wydarzenia - tzw. sztuka na usługach. Przewodnim terminem...

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

W “Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” zawarte zostało mesjanistyczna postawa, iż naród polski wywiedzie narody europejskie z niewoli spełniając analogiczną rolę jak Chrystus w stosunku do narodu żydowskiego.

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

W “Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” zawarte zostało mesjanistyczna postawa, iż naród polski wywiedzie narody europejskie z niewoli spełniając analogiczną rolę jak Chrystus w stosunku do narodu żydowskiego.