Liebigs Annalen der Chemie

Czytaj Dalej

Chemia fizjologiczna - Synteza i rola kwasów żółciowych

Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych czynności jak: rozpuszczenie...

Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

Pierwotne:

- kwas cholowy  

- kwas chenowy (chenodezoksycholowy)

Powstają one w wątrobie. Są sprzężone z glicyną i tauryną. Po przejściu do jelita grubego pod wpływem enzymów bakteryjnych zmieniają się na kwasy:

Wtórne:

- dezoksycholowy

- litocholowy

Chemia fizjologiczna - Powstawanie i metabolizm barwników żółciowych

- bilirubina

- biliwerdyna ( u człowieka mało ).

Bilirubina powstaje w wyniku degradacji hemoglobiny uwalnianej z elementów czerwonokrwinkowych, które ulegają rozpadowi w układzie siateczkowo- śródbłonkowym wątroby, śledziony i szpiku kostnego.

Bilirubina pierwotna przekształca się we wtórną w...

Chemia fizjologiczna - Układ renina – angiotensyna – aldosteron. Wazopresyna

Reninę – enzym, syntetyzują komórki przykłębkowe nerki. Działając na substrat białkowy osocza odszczepia z niego mało aktywny dekapeptyd – angiotensynę I, kolejne odszczepienie 2 aminokwasów – przez konwertynę angiotensynę II – zachodzi to głównie w krążeniu płucnym. Produktem degradacji angiotensyny...

Chemia fizjologiczna - Synteza tłuszczu w gruczole mlekowym

Z osocza: octan, B – hydroksymaślan, lipoproteidy, chylomikrony, sterole, fosfolipidy, wolny glicerol, wolne kwasy tłuszczowe.

Glicerol potrzebny do syntezy tłuszczu mleka syntetyzowany jest w wymieniu z glukozy, a tylko w ok. 10% pochodzi z glicerolu osocza.

Kwas octowy jest w połowie utleniony, pozostała...

Chemia fizjologiczna - Synteza laktozy

Prekursorem laktozy w gruczole mlecznym jest w całości glukoza. Ponieważ L – laktoalbumina jest syntetyzowana tylko przez komórki wydzielnicze gruczołu mlecznego, synteza laktozy może odbywać się tylko w gruczole mlecznym. Synteza laktozy zachodzi w ścianach pęcherzyków aparatu Golgiego, a więc w...

Chemia fizjologiczna - Synteza białka

Materiałem do syntezy białka w gruczole mlecznym są aminokwasy dostarczane z krwią. Syntetyzują aminokwasy z glukozy i propionianu: prolina, seryna, alanina, glutaminian, asparaginian.

Z octanu: serynę, prolinę, gluteminian i asparaginian.

Chemia fizjologiczna - Profil biochemiczny mleka i siary

Siara ma 4 razy więcej białka oraz wyższą zawartość lipidów niż mleko. W siarze 6 – 7% tłuszczu. Więcej witamin B12 i żelaza. Dużo wapnia, fosforu, potasu sodu, jonów magnezowych i chlorkowych. Wśród mikroelementów: żelazo, miedź, kobalt, mangan, selen i jod.

W siarze a także w mleku występują...

Chemia fizjologiczna - Białka odpornościowe siary

W większości są to albuminy i globuliny.

Limfocyty T i B. T – warunkują bierną odporność komórkową noworodków. Immunoglobuliny: IgA, IgG, IgM. Najwięcej IgG. Niektóre immunoglobuliny przechodzą z surowicy krwi do siary na drodze tzw. transportu wybiórczego, inne natomiast są wytwarzane w gruczole...

Chemia fizjologiczna - Przestrzenie wodne organizmu (podział, wielkość, metody oznaczania)

Całkowita woda zawarta w organiźmie podzielona przez błony komórkowe na szereg przestrzeni płynowych, do których należą płyny: pozakomórkowy i wewnątrzkomórkowy. Pozakomórkowy jest heterogenny. Dzieli się na fazy: szybkowymienialną (osocze krwi i płyn pozakomórkowy), wolnowymienialny (płyn tkanki...

Chemia nieorganiczna

Dawne teorie o związkach organicznych. To przekonanie, że związków organicznych nie można otrzymać z pierwiastków w pracowni, że mogą one powstać tylko w organizmach żywych w wyniku działania specjalnej siły życiowej. Teorię tę obalił Wahler.

Występowanie węgla w przyrodzie:

a.) położenie...

Chemia organiczna - ogólnie

Czym się zajmuje chemia organiczna ? Terminem ‘’chemia organiczna’’ określa się natomiast gałąź chemii zajmującą się badaniem i otrzymywaniem związków organicznych.

Podstawowe wiadomości z chemii

Dwaj osiemnastowieczni chemicy, niezależnie od siebie, Rosjanin Michaił Łomonosow i Francuz Antoine Lavoisier, badali układy zamknięte i sformułowali jedno z ważniejszych praw chemii - prawo zachowania masy.

Podstawy chemii

Substancja chemiczna to rodzaj materii o określonych włąściwościach chemicznych

Aby określić rodzaj substancji musimy podać jej właściwości fizyczne:

- stan skupienia

- temperatury wrzenia i topnienia

- gęstość

- rozpuszczalność

-zapach, barwa, smak

Oprócz właściwości fizycznych do...

Rozwój chemii w XIX w.

Zaczęły rozwijać się nowe dziedziny chemii: chemia organiczna i badania nad radioaktywnością i strukturą atomów.

Das war der Tag, den ich nie vergessen

Die zweite Prufung auf der Stadt hat um 11 Uhr angefangen. Das war der Tag, den ich nie vergessen.

Der Stoffwechsel

Eine strenge Trennung von Betriebsstoffwechsel (der sich mit dem Umsatz der Nahrungsstoffe zur Betriebserhaltung beschäftigt) und dem Baustoffwechsel (der sich mit der Synthese der Baustoffe des Körpers befasst) ist deshalb nicht möglich.

Die Ursachen der Konflikte

Weltkrieg aus und es began das Masaker der Juden. Napster ist ein Komputerprogramm, der es ermöglicht, dass die Internet Benutzer sich gegenseitig mit Musik austauschen können.

Wie lief der Zeugnistag bei dir ab?

Bei mir war der Zeugnistag immer gut. Der schlechteste Zeugnistag war in dem letzten Jahr: Ich habe das Abitur als der Beste in meiner Klasse bestanden und meine Eltern wurden zur Schule eingeladen.

Auf der Post – dialogi

+ Draussen vor der Post sind Briefkasten und Telefonzellen. + Die Vorwahl nach Polen ist 00-48,danach wählen Sie die Nummer der Stadt.