Żyły pośladkowe dolne

Żż. pośladkowe dolne (w. gluteae inferiores)9 częściowo podwójne, towarzyszą t. pośladkowej dolnej. Otrzymują one silny dopływ biegnący wzdłuż n. kulszowego i zespalają się grubymi gałęziami z żż. pośladkowymi górnymi, z ż. przyśrodkową okalającą udo oraz z ż. przeszywającą pierwszą i...

Żyły kończyny dolnej

Kończyna dolna, podobnie jak górna, ma dwa zasadnicze prądy krwi żylnej, dwie drogi żylne: 1) jedną powierzchowną, która skupia się w żyłach odpiszczelowej i odstrzalkowej (v. saphena magna et v. saphena pana); 2) drugą głęboką, która odprowadza krew z kończyny przez ż. udow ą oraz żż...

Żyła główna dolna

Ż. główna dolna (u. cava injerior) jest wielkim pniem zbiorczym, do którego uchodzą żyły kończyn dolnych oraz żyły brzucha i miednicy: do niej więc spływa krew z wszystkich żył pod przeponowej połowy ciała.

Od swego początku żyła wstępuje pionowo ku górze wzdłuż prawego obwodu kręgosłupa...

Krążenie poboczne ż. głównej dolnej

Chociaż główna dolna jest wielkim pniem żylnym o dużym znaczeniu czynnościowym, niemniej podwiązanie jej może być wykonane z wynikiem dodatnim.

Wznowienie krążenia żylnego może nastąpić licznymi drogami pobocznymi, wytwarzają je: żż. nieparzyste, żż. lędźwiowe i krzyżowe, żż...

Żyła pośladkowe dolne

 Żż. pośladkowe dolne (<w. gluUae inferiores). O żyłach pośladkowych mowa była poprzednio w związku z układem żylnym komory tylnej uda; wiemy, że towarzyszą one odpowiednim tętnicom, odprowadzają krew z pośladków i zespalają się z sobą, a dolna poza tym z żyłami przeszywając, dopływami ż...

Żyła krezkowa dolna

Ż. krezkowa dolna (u. mesenterica inferior) jest najsłabszym z trzech korzeni ż. wrotnej. Odprowadza ona krew z odbytnicy oraz okrężnicy esowatej i zstępującej. Rozpoczyna się ona w przedłużeniu ż. odbytniczej górnej, wstępuje ku górze wzdłuż lewego obwodu t. krezkowej dolnej i razem z nią...

U MŁYNARZA DOLNEGO

Popularna ballada ludowa o młynarzu, który nie chciał panu oddać swej córki, ślicznej Kasi, mimo próśb, gróźb i prób przekupienia. Pan każe się więc zanieść w worku do młyna, do komory Kasi; gdy usiłuje się nocą z zamknięcia wydostać, a Kasia wpada w popłoch na widok poruszającego się worka, pan...

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - UWOLNIENIE SAKSONII OD GROZY NAJAZDÓW WĘGIERSKICH

 

Wzmocnienie dzięki tym zabiegom potencjału obronnego państwa pozwoliło Henrykowi pokusić się o podjęcie zbrojnej rozprawy z Węgrami.

Odmówił mianowicie dalszego uiszczania na ich rzecz daniny, prowokując w ten sposób najazd węgierski na rfaksonię. Wprawdzie wywołał on powstanie Słowian i...

BĄCZAL DOLNY

Parafia w dekanacie jasielskim w diecezjiprzemyskiej, powstała w XV w.

Kościół par. św. Mikołaja, wzniesiony 1667 na miejscu poprzedniego,modrzewiowy, o konstrukcji zrębowej (od 1974w skansenie w Sanoku);

we wnętrzu na uwagę zasługują: krucyfiksz XVII w. z późnogot. figurami MB z Dzieciątkiemi św...

Historia regionalna Dolnego Śląska - Lubań Śląski.

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech na przykładzie Saksonii i Hesji

Informacje ogólne Usługami doradczymi dla rolnictwa na terenie Niemiec zajmuje się wiele instytucji i organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych. Są to biura doradcze, izby rolnicze, koła doradcze, doradztwo prywatne, związki rolników, spółdzielnie produkcyjne, specjalistyczne doradztwo prywatne. Na terenie landów zachodnich oraz "nowych landów" tj. Turyngii i Saksonii dominują publiczne usługi doradcze administrowane przez biura doradcze i izby rolnicze. Świadczone ...

Mięśnie głowy i kończyny dolnej

MIĘŚNIE GŁOWY I KOŃCZYNY DOLNEJ MIĘŚNIE GŁOWY ? dzielimy na 2 grupy : 1. mięśnie twarzowe ? inaczej wyrazowe, mimiczne 2. mięśnie żwacze MIĘŚNIE TWARZOWE Mają co najmniej 1 przyczep posiadają go w skórze (musi być 1), nie posiadają powięzi z wyjątkiem mięśnia policzkowego. Grupują się wokół naturalnych otworów, służą do wyrażania uczuć. Mięsień potyliczno ? czołowy ? posiada 2 brzuśce, połączone są po środku czepcem ścięgnistym - jest on silnie ...

Żylaki kończyn dolnych - program edukacyjny

Żylaki to trwałe rozszerzenia żyły lub żył powierzchownych, najczęściej podudzia lub uda, Są jedną z najczęściej spotykanych chorób. Choroba występuje u około 20% dorosłych osób. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Choroba ta dotyka prawie cztery razy częściej kobiety niż mężczyzn. Żylaki są powodem dolegliwości typowych dla początkowych okresów przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Chorzy przeważnie skarżą się na niewielkie ...

Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawów kończyn dolnych.

CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWU BIODROWEGO (coxarthrosis) Staw biodrowy jest oprócz kolanowego najczęstszą lokalizacją choroby zwyrodnieniowej. W pewnym stopniu wiąże się to z dużą częstością występowania pierwotnych schorzeń tego stawu, które zaniedbane lub nieprawidłowo leczone przyczyniają się do powstania wtórnych zmian zwyrodnieniowych. Etiologia: Najczęstszą przyczyną zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego są: a) zaburzenia rozwojowe powodujące ...

Opis Dolnego Śląska.

DOLNOŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO, województwo (od 1999) w pd. -zach. części Polski; graniczy z Czechami na pd., z Niemcami na zach., z woj.: lubuskim i wielkopol. na pn. oraz opol. na wsch.; utworzone z byłych woj.: wrocł., jeleniogór., wałb. i legn. oraz niewielkich części kal. i leszcz.; pow. 19 948 km2 (7. miejsce w kraju); 3,0 mln mieszk. (1997); stolica Wrocław, inne większe miasta: Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra ; dzieli się na 4 powiaty grodzkie, 26 powiatów ziemskich i ...

Zabytki Dolnego Śląska

Zabytki Dolnego Śląska 1. Zamek Grodno w Zagórzu Śl. z XIII wieku - obecnie muzeum Zamek Grodno jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków śląskich. Powstał w XIII wieku jako jedno z ogniw systemu ochronnego na południowej granicy księstwa Świdnicko - Jaworskiego. Początkowo w rękach Piastów, potem czechów, mocno związanej z Polską rodziny panów z Łagowa - którzy przebudowują gotycki zamek w stylu renesansowym. Kolejnym właścicielem jest feudał ...

Walory turystyczne Dolnego Śląska

Szybko o Dolnym ŚląskuPojęcie Śląska wywodzi się od nazwy terytorium plemiennego Ślężan. Kraina ta była jednym z głównych ośrodków kształtowania się państwa polskiego. Granica Śląska pokrywała się wówczas z granicami ustanowionej w roku 1000 diecezji wrocławskiej. Podział na Śląsk dolny i górny pojawiło się wraz z rozbiciem dzielnicowym w XII wieku. Dolny Śląsk (województwo dolnośląskie) obecnie zajmuje obszar prawie 20 000 km2. Krainy geograficzne· Nizina ...

Description of a place - Kazimierz Dolny

When I think about places where I left a huge load of memories, I usually think about one - Kazimierz Dolny. It is a small town by Vistula River on south-east of Poland, 47 km away from Lublin. There are about nine thousand people living there. However, this number is usually completed by numerous groups of tourists, especially in summer. The town life gets more calm not before late autumn. Kazimierz Dolny becomes then an usual place like many other ones in Poland. The central part of the ...

Limfoscyntygrafia kończyn dolnych

Badanie wykonuje się po podskórnym podaniu radioznacznika (monokoloidu znakowanego technetem-99m). Iniekcji dokonuje się w grzbiet stopy. Po iniekcji pacjent udaje się na dwugo­dzinny spacer celem umożliwienia właściwego spływu znacznika, po czym rejestruje się (po 1 i 2 godzinach) zdjęcia w projekcji...