Rozkład gałęzi t. krezkowej dolnej, ich obszar zaopatrzenia i zespolenia

Wszystkie te gałęzie zespalają się z sobą, jak również z sąsiednimi tętnicami. T. okrężnicza lewa ku górze łączy się z t. okrężniczą środkową, ku dołowi z górną z tt. okrężnicy csowatej. Dolna t. okrężnicy esowatej zespala się. z t. odbytniczą górną, która znowuż licznie się...

Odmiany t. krezkowej dolnej i jej gałęzi

Według obszernej statystyki Adachiego t. krezkowa dolna występuje stale i jest wyłącznie gałęzią aorty. W literaturze znany jest jeden tylko przypadek braku tej tętnicy (Fleischmann, 1815, cyt. wg Adachiego) .

Nieraz t. okrężnicza lewa i tt. okrężnicy esowatej odchodzą wspólnym pniem. W rzadkich...

Tętnica krzyżowa boczna dolna

T. krzyżowa boczna dolna, silniejsza od poprzedniej, odchodzi nieco niżej niż ona w pobliżu t. pośladkowej górnej; tętnica kieruje się z początku poprzecznie i przyśrodkowo, równolegle do górnej, następnie zawraca ku dołowi wzdłuż otworów krzyżowych przednich. W przebiegu swym leży ona do przodu...

Tętnica pośladkowa dolna

Tętnica pośladkowa dolna rozpoczyna się w miednicy małej na różnym poziomie do przodu od m. gruszkowatego i splotu krzyżowego oraz przyśrodkowo i ku tyłowi od t. sromowej wewnętrznej. W znacznej większości przypadków (przeszło 50%) przechodzi ona między drugim a trzecim nerwem krzyżowym...

Tętnica odbytnicza dolna

T. odbytnicza dolna (a. rectalis inferior). T. odbytnicza dolna, przeważnie podwójna lub potrójna, rozpoczyna się w dole kulszowo-odbytniczym ku tyłowi od guza kulszowego. Wraz z nerwami odbytniczymi dolnymi gałęzie tętnicze kierują się poprzecznie ku dołowi i przyśrodkowo do okolicy odbytowej przez...

Tętnica nabrzuszna dolna

Jest ona naczyniem dość grubym (około 3 mm) przeznaczonym dla przedniej ściany brzucha.

Rozpoczyna się ona na przyśrodkowymi obwodzie t. biodrowej zewnętrznej, przeważnie nieznacznie powyżej więzadła pachwinowego.

Przebieg, położenie tętnicy nadbrzusznej dolnej

T. nabrzuszna dolna biegnie wpierw skośnie przyśrodkowo, następnie kieruje się stromo ku górze. Leży ona z początku ku tyłowi od więzadła międzydołkowego, przyśrodkowo od pierścienia pachwinowego głębokiego; w tym miejscu krzyżuje ją od góry nasieniowód (u kobiety więzadło obłe macicy) przed...

Zespolenie tętnicy nabrzusznej dolnej i górnej

W swej części końcowej t. nabrzuszna dolna wstępuje zazwyczaj nieco (około 5—6 cm) powyżej pępka. Zawsze jest bardziej oddalona od powierzchni przedniej niż tylnej; wyjątkowo leży zamięś-niowo między mięśniem a blaszką tylną powięzi.

U swego końca t. nabrzuszna dolna zespala się z t...

Odmiany tętnicy na brzusznej dolnej

W znacznej większości (około 57%) t. na-brzuszna dolna odchodzi z t. biodrowej zewnętrznej nieco powyżej więzadła pachwinowego; często (28%) odchodzi ona ku tyłowi od tego więzadła; czasem natomiast (15%) poniżej z t. udowej. Tętnica może się rozpoczynać aż 6 cm powyżej więzadła pachwinowego...

Tętnica nabrzuszna dolna

T. nabrzuszna dolna (a. epigastrica inferior) biegnie ku górze na powierzchni tylnej 111. prostego brzucha aż powyżej pępka, gdzie zespala się z t. nabrzuszną górną (z (. piersiowej wewnętrznej). Wysyła ona: gałąź łonową (ramus pubicus), która za pośrednictwem gałęzi zasłonowej (ramus...

Tętnica dolna przyśrodkową kolana

T. dolna przyśrodkową kolana (a. genu inferior medialis) odchodzi z przyśrodkowego obwodu t. podkolanowej, przeważnie nieco poniżej linii stawowej. Kieruje się ona skośnie ku dołowi i przyśrodkowo wzdłuż górnego brzegu m. podkolanowego, po czym przykryta głową przyśrodkową m. brzuchatego obejmuje...

Tętnica dolna boczna kolana

T. dolna boczna kolana (a. genu inferior lateralis), nieco słabsza od poprzedniej, odchodzi trochę niżtj niż tamta z bocznego obwodu t. podkolanowej. Kieruje się ona poziomo w stronę boczną, biegnąc na m. podkolanowym, przykryta m. podeszwowym i głową boczną m. brzuchatego; następnie powyżej głowy...

Co to jest dolny kwartyl. Co to jest górny kwartyl

Do najczęściej zaliczanych kwartyli zaliczamy kwartyle:

Kwartyl dolny-  dzieli on zbiorowość uporządkowaną na dwie części, w ten sposób  że 25% jednostek ma wartość   cechy niższe, a 75% wyższe od kwartyla dolnego. 

Kwartyl górny– dzieli zbiorowość uporządkowaną na dwie części w ten sposób, że...

Żyła główna dolna

Ż. główna dolna (v. cava inferior) położona na tylnej ścianie tułowia po prawej stronic aorty brzusznej powstaje z połączenia obu żż. biodrowych wspólnych (w. iliacae comrnunes), które z kolei wytwarzają sie ze zlania ż. biodrowej zewnętrznej (v. Hiaca externa) z ż. biodrową wewnętrzną (v. iliaca...

Zatoka strzałkowa dolna

Zatoka strzałkowa dolna (sinus sagittalis inferior), również nieparzysta, biegnie w dolnym wolnym brzegu sierpa mózgu i uchodzi do zatoki prostej. Jest ona znacznie mniejsza od poprzedniej. Jej brak nie należy do rzadkości.

Zatoka strzałkowa dolna powstaje z kilku żył sierpa mózgu i przyjmuje przeważnie...

Zatoka skalista dolna

Zatoka skalista dolna (sinus petrosus inferior)> większa od poprzedniej, tworzy dolny odpływ zatoki jamistej; biegnie ona wzdłuż tylnej krawędzi części skalistej kości skroniowej w bruździe zatoki skalistej dolnej do części przyśrodkowej otworu szyjnego; następnie poniżej podstawy czaszki skośnie...

Żyła oczna dolna

Ż. oczna dolna (i. ophthalmica inferior). Ż. oczna dolna powstaje z sieci żylnej w przedniej części dna i ściany bocznej oczodołu: biegnie ona w jego dolnej części i dzieli się na dwie gałęzie. Jedna kieruje się do tyłu, przechodzi przez szczelinę oczodołową górną i albo samodzielnie uchodzi do...

Żyły tarczowa dolna

Ż. tarczowa dolna (v. thyreoidea inferior). Ż. tarczowa dolna, przeważnie pojedyncza, nic jest żyłą towarzyszącą odpowiedniej tętnicy. Wychodzi ona ze splotu tarczowego nieparzystego (filexus thyreoideus impar; str. 30żonego na gruczole tarczowym i ku dołowi od niego na powierzchni przedniej tchawicy...

ŻYŁY KOŃCZYNY DOLNEJ

Ogólny układ żył kończyny dolnej podobny jest do tegoż kończyny górnej. I tu rozróżniamy żyły głębokie albo pod po więzi o we, które przeważnie jako żyły towarzyszące w liczbie dwóch lub nieraz trzech biegną razem z tętnicą i objęte są wspólną pochewką naczyniową, oraz żyły...