Liebe ist für alle da

Czytaj Dalej

DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

Analizując postawy bohaterów literackich XX wieku zauważamy iż nie wszyscy „ dali się zwilczyć”, wielu pozostało ludźmi. Nie wolno nam „dać się zwilczyć”, nie wolno uczynić z siebie maszyny pozbawionej uczuć, która co gorsze może pozbawić uczuć innych.

Co renesans karoliński dał Europie?

Przede wszystkim był on pierwszą próbą powrotu do kultury antycznej ( później podobne próby wznawiane były podczas panowania niemieckiej dynastii Ottonów, renesansu dwunastowiecznego, a także wtedy gdy po średniowieczu nastała epoka renesansu właściwego ). Dzięki temu, iż przepisywano dzieła twórców...

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

c) Vasco da Gamma - żeglarz portugalski, odkrywca morskiej drogi do Indii.

The biography of Salvador Dali

) In 1948 Dalí returned to Spain. There are two museums dedicated to his work: the Teatre-Museu Dalí, established in Figueras in 1974 and the Salvador Dalí Museum in St Petersburg, Ohio, established in 1982.

Bist du für Ausländer in deiner Heimat?

Die Ausländer sind uch die Menschen und wir müssen das beachten.

Das Geld ist das wichtigste Wort

Wir alle wissen, da- das Geld wichtig ist. Wenn man viel Geld hat, dann man sagt, da- dieser Herr reich ist und kann alles haben, was er will. Wenn ein Land viel Geld hat, dann herrscht gute Konjunktur und das Land ist hochentwickelt z.

Diese Nacht war nicht zum Schlafen da

Viele waren wieder auf dem Heimweg, nachdem sie aus Neugier mitten in der Nacht schnell mal zum Ku'Damm gefahren waren. Dann kamen die ersten West-Berliner aus dem Ostteil der Stadt zurück: Sie hatten auf dem Alexanderplatz gefeiert.

Liebe und Freundschaft

Dies hat dazu beigetragen, dass wir uns schon seit etwa zehn Jahren kennen und immer besser uns verstehen, obwohl wir verschiedene Charaktere haben - es scheint kein Zufall zu sein, dass man sagt: "die Gegensätze ziehen sich an" Man sagt, dass dieses Sprichwort auch die Liebe betrifft.

Mein Wissen ist mein einziger Reichtum

Es gibt ein polnisches Sprichwort das sagt, das wenn der Janek es nicht gelernt hat, dann kann es Jan bestimmt auch nicht. Ich glaube, dass das Wissen nicht unserer einziger Reichtum ist.

Rat für die werdende Mutter

Bei der Nahrung ist darauf zu achten, daß sie abwechslungreich und ausgewogen ist. Dazu gehören vor allem die Röteln. Dagegen werden dem Neugeborenen Tropfen verabreicht.

Welche Berufe sind für junge Leute besonders attraktiv? Was möchtest du in Zukunft werden?

Wenn du flei-ig in der Schule bist, sollst du das Studium ohne Probleme fertigen und dann hast du die gute Arbeit. Das ist eine gute Arbeit für junge Leute, welche das Gymnasium beenden.

Leonardo da Vinci

Ważne daty1452Rok urodzin Leonarda da Vinci ok. Anna Samotrzecia (nie na podstawie słynnego szkicu florenckiego) 1516 Wyjazd do Francji 1519Śmierć Leonarda da Vinci w Amboise

AUTO - DA - FE

Port., dosł. 'akt wiary; wyrok sądowy', w XV-XVIII w. w Hiszpanii i Portugalii, ceremoniał procesu publicznego inkwizycji przeciw heretykowi (kacerzowi) i ogłoszenie wyroku; wykonanie wyroku, zwł. przez spalenie na stosie heretyka a. zabronionych książek.

del CARPINE Giovanni da Pian

1182-1252, Podróżnik włoski, franciszkanin: Groźba najazdów Mongołów (zwanych wówczas w Europie Tatarami, choć było to tylko jedno z plemion mong.) skłoniła papieża Innocentego IV po soborze lyońskim do wysłania 4 poselstw do chana mongolskiego dla nawiązania z nim kontaktu, wejścia w układy i...

da CUNHA Tristao

(wym. kunja), ok. 1460-ok. 1540, Żeglarz portugalski; najważniejszą swoją podróż przedsięwziął w 1506, wyruszając w 15 okrętów do Indii; odkrył 3 wyspy wulkaniczne na płd. Atlantyku, z których jedną nazwano jego imieniem.

NABOROWSKI DANIE

NABOROWSKI DANIEL, ur.

„DAJ, AĆ JA POBRUSZĘ, A TY POCZYWAJ"

, 'daj, niech ja pokręcę żarna, a ty odpocznij'. Kronikarz zapisuje słowa day ut ia pobrusa a ti poziwai pewnego Czecha imieniem Boguchwał, który lituje się nad żoną, wieśniaczką grubą i bardzo niezdarną, mielącą zboże na żarnach; por.

EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT

Nm., 'Nasz Bóg jest mocną twierdzą; w Bogu obrona nasza', kantata (nr 80; 1730) Jana Sebastiana Bacha do słów słynnej pieśni Lutra (1529), przekładu nm. biblijnego Psalmu 46, łac. Deus noster refugium et virtus. Pieśń ta upowszechniła określenie diabła jako „księcia tego świata".