Lie to me

Czytaj Dalej

Co to jest mapa?

SKALA MAPY(S)-matematyczny stosunek 2liczb:odległości na mapie(d)do odp. GEOGR-kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka zerowego i półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany pkt.

Co to jest produkt?

Cykl życia produktu: okres przebywania produktu na rynku od momentu jego wejścia na rynek do momentu wycofania.

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar.

“ Przerost formy nad treścią”  Okres baroku “dorobił się” takiej etykietki przez to , że artyści skupili się na poszukiwaniu nowych form, dzięki którym można dobrze wyrazić wnętrze człowieka, jego lęki, cierpienia, niepokoje.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

” Żydzi ukazani są również jako wrogowie chrześcijaństwa, bowiem mówią: „Cieszmy się bracia moi. Mendel ciężko i uczciwie pracuje, nie rozumie więc, dlaczego odmawia się mu prawa bycia pełnoprawnym obywatelem polskim.

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

W moim odczuciu okoliczności nie są jednak usprawiedliwieniem dla braku odpowiedzialności. W swojej pracy starałam się udowodnić, jak poczucie odpowiedzialności za swoje czyny wpływa na wartościowanie ludzi.

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Tę koncepcję ukazuje nam Witold Gombrowicz w powieści pod tytułem Ferdydurke, za pomocą metaforycznego pojęcia – „gęby”. Gdy moje życie jest pełne smutku i cierpienia, a cały świat wydaje się wrogi, postrzegam świat jak koszmar senny, niczym z twórczości Franza Kafki.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

Każy jest sam ze swoim cierpieniem. Wobec świadomości nieuchronnej śmierci i nieustannego zagrożenia cierpieniem może być samo istnienie, głód, okrutne tortury.

MESSERSCHMITT ME 163 KOMET - samolot

Lądo­wanie było niebezpieczne, gdyż sa­molot osiadał na lotnisku na metalowej płozie z dużą prędkością i pilot nie miał żadnej możliwości naprawienia błędu, jeżeli popełnił taki zniżając się nad pas.

MESSERSCHMITT ME 210 i ME 410 - samoloty

: Me 410A-1 - lekki bom­bowiec, A-l/U-2 - myśliwiec, A-2 -ciężki myśliwiec, A-2 - samolot zwiadu fotograficznego, B-6 - samo­lot torpedowy, B-6 - samolot do zwalczania żeglugi.

MESSERSCHMITT ME 262 - samolot

, gdy Ministerstwo Lotnictwa zwróciło się z taką propozycją do zakładów Messereschmitta.   DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Me 262A-la) silniki 2 x Junkers Jurno 109-004B-I lub 004b-4 o ciągu 2 x 8.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

” Żydzi ukazani są również jako wrogowie chrześcijaństwa, bowiem mówią: „Cieszmy się bracia moi. Mendel ciężko i uczciwie pracuje, nie rozumie więc, dlaczego odmawia się mu prawa bycia pełnoprawnym obywatelem polskim.

„Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia.

W moim odczuciu okoliczności nie są jednak usprawiedliwieniem dla braku odpowiedzialności.   W swojej pracy starałam się udowodnić, jak poczucie odpowiedzialności za swoje czyny wpływa na wartościowanie ludzi.

Czy poświęcić się zdobywaniu pieniędzy, czy też poświęcić się dla idei służebnej wobec ludzkości np. nauce, wynalazkom. W jakim stopniu można odpowiedzieć na to pytanie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa, a w jakim z wiedzy dotyczącej życia

Osobiście odniosłem wrażenie, że nauka, o której jest tu mowa, jest raczej pewną wartością intelektualną, nieskażonym pojęciem, oznaczającym ciągłe dążenie do ideału, poprzez doskonalenie własnego umysłu.

Poezja Adama Mickiewicza to najwyższe osiągnięcie artystyczne polskiego romantyzmu.

Pierwszy jego utwór to „Oda do młodości”, utwór ten zbudowany jest na zasadzie skontrastowania dwóch światów: świat starości to świat obłudny, zastoju, ciemnoty i martwoty natomiast świat młodości jest pełen optymizmu, patriotyzmu oraz dążenia do czegoś nowego.

„Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu”

„Powiastki filozoficzne” były kamieniem milowym na drodze ku „prawdziwej powieści” i chcąc być ścisłym, należałoby powiedzieć, że to właśnie one zapoczątkowały rozwój powieści pojmowanej nowocześnie, czyli utworów będących bliżej „gościńca”, przedstawiających problemy zwykłych ludzi, ich psychikę i zmaganie się ze światem.

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Przykładem okrucieństwa i bezwzględności Nowosilcowa na drodze realizacji chytrych ambicji jest morderstwo młodego Rollisona:/Niech Pan Senator uważy,/Iż mimo czujności i straży/O biciu Rollisona niechętne osoby/Wieść roznoszą, i może wynajdą sposoby /Oczernić przed Cesarzem nasze czyste chęci, /Jeśli się temu śledztwu prędko łeb nie skręci.

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Po pierwsze: zmienia się on w zależności od sytuacji, ludzi, obyczajów, warunków ("Jest się takim, jak miejsce w którym się jest" - Zenon Ziembiewicz).

Co to jest pamflet?

Pamflet - utwór publicystyczny lub literacki, często anonimowy, mający charakter demaskatorskiej i zwykle ośmieszającej krytyki określonej osoby, grupy społecznej, instytucji politycznej.

"Lalka" to powieść o straconych złudzeniach - czy się z tym zgadzasz

Po śmierci księcia Lulu pozbywa się złudzeń, że dynastia Bonaparte powróci do władzy we Francji i zaprowadzi na świecie dobrobyt i szczęście.

Co to jest sentymentalizm?

Konflikty wewnętrzne bohaterów przebiegały najczęściej na płaszczyźnie przeciwstawienia trgo, co pierwotne i naturalne, temu co wtórne i sztuczne.