Lie to Me (utwór)

Czytaj Dalej

Co to jest mapa?

SKALA MAPY(S)-matematyczny stosunek 2liczb:odległości na mapie(d)do odp. GEOGR-kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka zerowego i półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany pkt.

Co to jest produkt?

Cykl życia produktu: okres przebywania produktu na rynku od momentu jego wejścia na rynek do momentu wycofania.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Znajdujemy tu ocenę przeszłości, teraźniejszości i zapowiedź przyszłości narodu.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Protestuje przeciwko temu, żądając zrównania obywateli wobec prawa: za to samo przestępstwo powinien być tak samo karany szlachcic jak i plebejusz. Konopnicka Mendel Gdański - Protest przeciw antysemityzmowi.

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

Albert Camus: “Dżuma” Dr Rieux - nie uważa się za bohatera, jest to jego obowiązek, nie chce pokonać dżumy (Syzyf, Don Kichot), chce ratować ludzi, - to, że nie wierzy w Boga daje mu oparcie (nie ma do kogo mieć pretensji) “może lepiej dla Boga, że się nie wierzy w niego, walczy ze wszystkich sił ze śmiercią, nie wznosząc oczu ku temu niebu, gdzie on milczy” - doktor stawia czoło wyzwaniu, które rzuca mu los Rambert - ...

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Przykłady z twórczości Żeromskiego dowodzą, że wzorową postacią dla niego był człowiek nastawiony na dawanie z siebie wszystkiego, co najwartościowsze, który pozostawał wierny swoim przekonaniom.

Świat OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH i łagrów sowieckich na podstawie poznanych utworów.

Tadek jest typowym człowiekiem wypaczonym przez obóz, człowiekiem który pozbył się wrażliwości wobec śmierci i cierpienia. Kobiety zachodziły w ciąże nie z miłości lecz dlatego, że zwiększano im wtedy racje żywnościowe oraz zwalniano od pracy.

„Powołał mnie Pan na BUNT.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

Leśmian w swoich wierszach, wzorowanych na balladach ludowych, buntuje się przeciwko Bogu, że dotknął on człowieka bólem i cierpieniem niezasłużonym. W Moralności pani Dulskiej autorka ostro krytykuje hipokryzję, obłudę i ciasnotę horyzontów mieszczuchów.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Biblijne dziesięć przykazań wypisanych na kamiennych tablicach, które Bóg wręczył Mojżeszowi na górze Synaj, stanowiły i stanowią nadal trzon moralności chrześcijańskiej, zbiór podstawowych praw, wyznaczników co dobre, a co złe.

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

, aby się nawrócili ci, którzy źle postępują, a pozostałym ku przestrodze.

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

, aby się nawrócili ci, którzy źle postępują, a pozostałym ku przestrodze.

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar.

“ Przerost formy nad treścią”  Okres baroku “dorobił się” takiej etykietki przez to , że artyści skupili się na poszukiwaniu nowych form, dzięki którym można dobrze wyrazić wnętrze człowieka, jego lęki, cierpienia, niepokoje.

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi   Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości.

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

Taką postawą udowodnił swój heroizm moralny, można go nazwać polskim Prometeuszem, gdyż tak samo, jak antyczny bohater, pragnie szczęścia ludzkości, w tym przypadku narodu polskiego, podobnie jak Prometeusz, który wykradł ogień bogom, tak samo on chce sam wywalczyć dla Polaków niepodległość i szczęście.

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

Franciszka z Asyżu: "A moje skrzydła plami krew, która cieknie bez końca z mojego serca. A oko moje zachodzi mgłą, która jest skonemi mego serca, i duszy mej!

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

” Żydzi ukazani są również jako wrogowie chrześcijaństwa, bowiem mówią: „Cieszmy się bracia moi. Mendel ciężko i uczciwie pracuje, nie rozumie więc, dlaczego odmawia się mu prawa bycia pełnoprawnym obywatelem polskim.

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

W moim odczuciu okoliczności nie są jednak usprawiedliwieniem dla braku odpowiedzialności. W swojej pracy starałam się udowodnić, jak poczucie odpowiedzialności za swoje czyny wpływa na wartościowanie ludzi.

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

Jako jeden z pierwszych podkreślał on świadomie w swoich utworach, takich jak Daremne żale czy Do młodych, rolę przeszłości w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości.

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Wokół Mickiewicza skupili się ci najbardziej zdolni i postępowi, jemu podporządkowali swe siły i zdolności. Ciągła troska o losy narodu przyświecała zawsze działalności Mickiewicza.

Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

Z ich grobów wyrastają głogi, które mimo wielokrotnego wycinania ciągle odrastają i splatają się ze sobą, co jest symbolem wielkiej, bezgranicznej miłości obydwojga kochanków.