Lidzki Pułk Strzelców

Czytaj Dalej

KG 200 - pułk lotniczy

Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r. w celu prowadzenia operacji specjalnych. Do listopada 1944 r. w jej łonie utworzono 4 grupy:

I/KG 200 - podporządkowana Głównemu Urzędowi Bezpieczeń­stwa Rzeszy (*RSHA) wyposażona w różne samoloty, w tym zdobycz­ne amerykańskie bombowce, w ce­lu...

27 Pułk Ułanów

27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego - stacjonował w Nieświeżu. Należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk sformowano 27.VII.1920 roku w Kaliszu. Początkowo nosił on nazwę 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Kadra tego pułku początkowo składała się z ochotników (głównie na własnych koniach)...

Strzelec stepowy

Rodzina dusicielowate (Boidae)

Wygląd: uderzająco masywny wąż o głowie nie odzielonej szyją od tułowia, małych oczach i ciągnących się od oczu do kącików pyska ciemnych paskach. Krótki, gruby ogon na końcu tępo zaokrąglony. Pokryta drobną łuską, lekko błyszcząca strona grzbietowa jest szara...

Strzelec

 

Zgodnie z greckim mitem Strzelec miat wynaleźć tuk i strzaty. Gwiazdozbiór znajduje się daleko na południe od równika gwiazdowego, tak że w środkowej Europie jego części południowe nigdy nie pojawiają się nad horyzontem, można go natomiast oglądać w całości w strefie Morza Śródziemnego i dalej...

NOC STRZELCÓW W ANATOLII, poemat K. Brzozowskiego

NOC STRZELCÓW W ANATOLII, poemat K. Brzozowskiego, wyd. w Paryżu 1856, dedykowany „towarzyszom koczowiska". W nastrojowym nocnym pejzażu skalistej Anatolii zebrani przy ognisku myśliwi - emigranci pol., przenoszą się wspomnieniami do kraju, odżywającego w anegdotach i opowieści gawędowej o myśliwskim...

Rembrandt i wymarsz strzelców

Losy Rembrandta Harmenza van Rijna (1606-1669) były równie zmienne jak losy Halsa. Modny i bogaty w latach młodości, umarł w osamotnieniu w wynajętym domku na przedmieściach Amsterdamu. Uważany dziś przez wielu za najwybitniejszego z zachodnioeuropejskich malarzy, Rembrandt był ósmym synem młynarza...

STRZELEC

Dawn. myśliwy, gajowy, człowiek dostarczający zwierzyny do dworu; dawn. służący do różnych posług na dworze, zwł. do stania z tyłu pojazdu; żołnierz wyszkolony w strzelaniu; żołnierz lekkiej piechoty.

Strzelcy oddziały piechoty utworzone w poł. XVI w. przez Iwana IV Groźnego, rozwiązane w końcu...

STRZELCÓW BUNT 1698

Strzelcy, elitarna rosyjska formacja wojskowa, z której rekruto­wała się również straż przyboczna cara, stawali się stopniowo groźną potęgą polityczną. Strzel­cy poparli starania rodu Miłosławskich, wspie­rającego cara Iwana V (1666-1696) i jego siostry-regentki, Zofii Aleksiejewny (1657--1704) w...

DROMADERÓW PUŁK

Najbardziej egzotyczny p. franc. Armii Wschodu, złożony z żoł. dosiadających wielbłądów - dromaderów. Utworzony w IV 1799 z ochotników wywodzących się z komp. grenadierskich. Włączono doń wcześniej istniejącą „piech. wielbłądzią" gen. Desaixa i oddział dromaderów gen. Reyniera. Łącznie...

FLANKIERÓW PUŁK

Utworzony dekretem Napoleona z 4 IX 1811, zaliczony do młodej gwardii, składał się z ochotników - synów, bratanków lub siostrzeńców strażników leśnych. Taka młodzież, najczęściej wychowana w leśnych ostępach, mogła nadawać się do działań rozpoznawczych i akcji bojowych prowadzonych w...

KARABINIERZY, elitarne pułki ciężkiej jazdy franc.

Powstały 1788, a w 1791 otrzymały numery 1 i 2, tworząc jedną bryg. 1792 k. dostali wysokie niedźwiedzie czapy, potęgujące wrażenie ogromu żoł. 1809 czapy te zamieniono na kaski a la Miner-ve, ozdobione grzebieniem z czarnego końskiego włosia. Dopiero w 1809 wprowadzono dwuczęściowe kirysy. K...

KRÓLEWSKI KORPUS STRZELCÓW (Kongens Liyjager Corps)

Ochotniczy oddział lekkiej piech. duń., utworzony 1801 ze średnio zamożnych mieszkańców Kopenhagi do obrony miasta przed flotą ang. W 1807 korpus dzielnie bronił się przed ang. inwazją, potem walczył z hiszp. dyw. gen. La Romany. Włączony do regularnej armii, liczył się na liście starszeństwa...

PRUSKI PUŁK (Regiment de Prusse), regiment piech. franc., złożony z cudzoziemców

Utworzony 13 XI 1806 z jeńców i dezerterów z armii prus., w tym z Polaków. 1811 przekształcony w 4 regiment cudzoziemski. 25 XI 1813 rozwiązany.

RADA ADMINISTRACYJNA PUŁKU

Pojawiła się w armii franc. na mocy królewskiego dekretu z 25 III 1776. Składała się z dow. i pięciu członków.

Zawierała kontrakty na dostawy dla p., sprawdzała ich wykonanie i zatwierdzała je. Oceniała także pracę ofic. ubiorczego, płatnika i prowiantowego, którzy nie zasiadali w radzie...

STRZELCY BRYTYJSCY (Chasseurs Britanniques), formacja armii ang., złożona z franc. emigrantów-rojalistów i dezerterów

Utworzona 1801, brała udział w walkach na Płw. Iberyjskim. Służyło w niej wielu Polaków, Włochów i Szwajcarów, rekrutujących się z jeńców wojennych.

Ofic. byli jednak franc. rojaliści. Formacja ta biła się dzielnie pod Fuentes de Onoro, ale podczas szturmu Badajoz porzuciła drabiny i uciekła z...

STRZELCY GÓRSCY (Chasseurs de Montagne), franc. formacja wojsk.

Utworzona z 34 komp. oddziałów górskich, jakie powstały w VIII 1808 do patrolowania Pirenejów. Żoł. rekrutowali się z gwardii narodowej z dep. Ariege, Hautes-Pyre-nees, Basses-Pyrenees, Pyrenees-Orientales i Haute-Garonne. Ze względu na niewielki napływ ochotników, utworzono tylko 3 spośród 8...

STRZELCY KONNI, rodzaj lekkiej kaw. istniejący w armii franc. od 1788

Utworzono wówczas 12 pułków jazdy uzbrojonej w karabinki, przeznaczonej do działań rozpoznawczych i osłonowych. Nosiły one nazwy prowincji, w których teoretycznie miały być formowane i uzupełniane.

Regimenty takie liczyły 36 ofic. i 632 żoł. 1 I 1791 pułki otrzymały kolejne numery od 1 do 12...

STRZELCY KONNI GWARDII (Chasseursa cheval de la gardę), najstarszy p. konnej gwardii cesarskiej

Wywodzący się z komp. pieszych gidów, która istniała 1795 w Armii Alp i została w następnym roku włączona do Annii Italii. Bonaparte przekształcił ją w komp. konnych gidów, traktując jako osobistą ochronę. Komp. uczestniczyła w wyprawie do Egiptu.

1800 powstał oddział strz. konnych gwardii...

SZTAB PUŁKU

Zespół ofic. wyższych stopni pełniących funkcje dowódcze, a więc dow. p., jeden lub dwóch zastępców w stopniach mjr. (gros.-mjr.), szefowie bat. lub szwadronów oraz ofic. funkcyjni: kwatermistrz instruktor, co najmniej dwóch starszych adiutantów (tzw. adiutantów-mjr.), trzech lub czterech oficerów...

TOWARZYSZÓW PUŁK

Regiment lekkiej kaw. utworzony w armii prus. pod koniec XVIII w. z drobnej szlachty poi. Brał udział w kampanii 1806-1807 przeciwko Francji. Wielu żoł. i ofic. weszło następnie do 6 p. ułanów Ks. Warszawskiego, sformowanego przez płk. Dominika Dziewanowskiego.