Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry

Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry

Czytaj Dalej

SATYRY I. KRASICKIEGO - RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU

Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Można wyróżnić następujące typy satyr: portretowe, sytuacyjne (zdarzenie jest ilustracją zjawiska), obyczajowe.

SATYRY I. KRASICKIEGO - Sposób ośmieszania wad

„Do króla” Satyra ta to typowy przykład satyry portretowej. W tej satyrze są one skonfrontowane.

Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego

Humor bajek jest delikatny, wynika z zabawnych, zaskakujących sytuacji, czasem wręcz absurdalnych. Często jest to humor gorzki. To nie humor dominuje w bajkach, a pesymizm!

„Świat zepsuty” w satyrach I. Krasickiego

Smutny jest obraz „zepsutego świata” w Satyrach Krasickiego. Ponura prawda o Polakach, choć ukazana w ironicznym, humorystycznym świetle, miała zmusić ich do zastanowienia i opamiętania się.

"Satyry" - streszczenie

Pierwszą księgę satyr otwiera satyra "Do króla".

„Satyra na leniwych chłopów”

 

- napisana przez szlachcica pod koniec XV w. (ok. 1483 r.)

- stronniczy opis nierzetelnej pracy chłopów

- zaczynają pracować dopiero koło południa

- pracują źle, a gdy się na nich nie patrzy, jeszcze gorzej

- nie dbają ani o narzędzia, ani o bydło

- robią to wszystko z...

Wady społeczne krytykowane przez I. Krasickiego w znanych Ci satyrach i dlaczego. "Pijaństwo"

Uważał, że prawo krytykowania posiada satyra, a pośrednio satyryk. Czytelnik mógłby pomyśleć, że satyra "Do króla" jest paszkwilem, ale w rzeczywistości to utwór pochwalny panegiryk (z wyjątkiem prawdziwego oskarżyciela).

Satyry Ignacego Krasickiego wyrazem krytyki społeczeństwa szlacheckiego

Krasicki w satyrze tej nie ocenia działalności króla, chociaż słowa "Zaden się naród księgą w moc nie przysposobił; Mądry przedyskutował, ale głupi pobił" i rada "Porzuć mędrków zabałamuconych" świadczą o trzeźwym spojrzeniu poety na rzeczywistość.

Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego

Satyra "Do Króla" wymierzona jest w konserwatywną szlachtę polską, która atakowała króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Język satyr Krasickiego jest prosty i jasny, a równocześnie pełen wdzięku i elegancji.

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"?

Zupełnie inaczej rzecz się ma z satyrą "Pijaństwo" Ignacego Krasickiego. Satyra Krasickiego "Pijaństwo" stanowi doskonałe studium psychologiczne nałogowego alkoholika (zaglądnij do opracowania tematu nr 33).

LIBERUM VETO, czasopismo poświęcone satyrze polit., lit. i artyst.

zasadniczo różniło się od tradycyjnych czasopism humoryst. Nie dorównywali mu inwencją satyr, inni współpracownicy: L.

MASKI. Literatura, sztuka, satyra, czasopismo lit.-artyst.

Literatura, sztuka, satyra, czasopismo lit.

PROTEUS, albo Odmieniec, bezim. satyra polit.

satyra polit. w Krakowie 1564; utwór z gatunku poematów satyrowych, pobrzmiewających echami —> Satyra J.

REDUTY, satyra A. Naruszewicza

jako świat złudnych pozorów; przesuwający się przez plac Zamkowy pochód „masek" charakteryzuje w serii syntetycznych portrecików satyr, narrator -przejezdny szlachcic z prowincji. Grzeszczuk w: Satyry, Wr.

HUMORY

wersja 1616) charakteryzuje postacie ściśle wg teorii humorów, której punktem wyjścia były prawdop. humor 'wilgoć, płyn; jeden z 4 płynów organicznych*.

SATYRA, satyra w literaturze polskiej

Mniejsze znaczenie miała poezja satyr. Prozę i poezję upowszechniały czasopisma satyr. Niekiedy nad komizmem satyr, przeważał humor, jak np.

SATYRA NA LENIWYCH CHŁOPÓW

utwór satyryczny w języku polskim. - satyrycznie podchodzi do pozorowania przez chłopów pracy na pańskiem, co w sytuacji narzuconej właśnie w XV w.

SATYRA NA MAZURÓW, Pieśń saficka zawierająca Opis i opowieść o naturze Mazowszan

SATYRA NA MAZURÓW, Pieśń saficka zawierająca Opis i opowieść o naturze Mazowszan, bezim.

SATYRY, objęte wspólną nazwą dwa zbiory satyr I. Krasickiego

horacjańskiego (—> satyra); w jej ramach stosował Krasicki różne konstrukcje: sarkastyczne kazanie (Świat zepsuty), przemówienie urozmaicone wizerunkami postaci satyr, i miniaturowymi dialogami, kierowane do ogółu czytelników (Złość ukryta i jawna) lub pewnej grupy (Przestroga młodemu), często ironicznie adresowane do reprezentantów krytykowanych przywar (Sczęśliwość filutów, Palinodia), konstrukcje ...

SATYRY, albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsczcze należące, na pięć ksiąg rozdzielone...

, zbiór 51 gawęd satyrycznych K. satyrze rzym. 1961; tenże Czy Krzysztof Opaliński jest autorem ,,Satyr"?