Lidzbarskie Biesiady Humoru i Satyry

Czytaj Dalej

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

W Panu Tadeuszu z biesiadą, spotkaniem towarzyskim, we–selem spotykamy się niemal w każdej księdze. Uczta odbywająca się na zamku w I księdze ukazuje staro­polskie tradycje i obyczaje zwią­zane z biesiadowaniem.

SATYRY I. KRASICKIEGO - RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU

Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Można wyróżnić następujące typy satyr: portretowe, sytuacyjne (zdarzenie jest ilustracją zjawiska), obyczajowe.

SATYRY I. KRASICKIEGO - Sposób ośmieszania wad

„Do króla” Satyra ta to typowy przykład satyry portretowej. W tej satyrze są one skonfrontowane.

Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego

Humor bajek jest delikatny, wynika z zabawnych, zaskakujących sytuacji, czasem wręcz absurdalnych. Często jest to humor gorzki. To nie humor dominuje w bajkach, a pesymizm!

„Świat zepsuty” w satyrach I. Krasickiego

Ukoronowaniem przemyśleń Krasickiego na temat polskiego społeczeństwa jest satyra Świat zepsuty, w której już bez ogródek autor odsłania „zepsutą” rzeczywistość tworzoną przez „zepsutych” ludzi.

Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej

W Panu Tadeuszu z biesiadą, spotkaniem towarzyskim, weselem spotykamy się niemal w każdej księdze. Uczta odbywająca się na zamku w I księdze ukazuje staropolskie tradycje i obyczaje związane z biesiadowaniem.

"Satyry" - streszczenie

Pierwszą księgę satyr otwiera satyra "Do króla".

„Satyra na leniwych chłopów”

 

- napisana przez szlachcica pod koniec XV w. (ok. 1483 r.)

- stronniczy opis nierzetelnej pracy chłopów

- zaczynają pracować dopiero koło południa

- pracują źle, a gdy się na nich nie patrzy, jeszcze gorzej

- nie dbają ani o narzędzia, ani o bydło

- robią to wszystko z...

Wady społeczne krytykowane przez I. Krasickiego w znanych Ci satyrach i dlaczego. "Pijaństwo"

Uważał, że prawo krytykowania posiada satyra, a pośrednio satyryk. Czytelnik mógłby pomyśleć, że satyra "Do króla" jest paszkwilem, ale w rzeczywistości to utwór pochwalny panegiryk (z wyjątkiem prawdziwego oskarżyciela).

Satyry Ignacego Krasickiego wyrazem krytyki społeczeństwa szlacheckiego

Krasicki w satyrze tej nie ocenia działalności króla, chociaż słowa "Zaden się naród księgą w moc nie przysposobił; Mądry przedyskutował, ale głupi pobił" i rada "Porzuć mędrków zabałamuconych" świadczą o trzeźwym spojrzeniu poety na rzeczywistość.

Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego

W naszej literaturze autorem pierwszych satyr był Krzysztof Opaliński żyjący w XVII wieku, ale dopiero XVIII wiek przyniósł rozkwit tego gatunku.

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"?

Zupełnie inaczej rzecz się ma z satyrą "Pijaństwo" Ignacego Krasickiego. Satyra Krasickiego "Pijaństwo" stanowi doskonałe studium psychologiczne nałogowego alkoholika (zaglądnij do opracowania tematu nr 33).

BIESIADA LITERACKA

BIESIADA LITERACKA, ilustr.

LIBERUM VETO, czasopismo poświęcone satyrze polit., lit. i artyst.

zasadniczo różniło się od tradycyjnych czasopism humoryst. Nie dorównywali mu inwencją satyr, inni współpracownicy: L.

MASKI. Literatura, sztuka, satyra, czasopismo lit.-artyst.

Literatura, sztuka, satyra, czasopismo lit.

PROTEUS, albo Odmieniec, bezim. satyra polit.

satyra polit. w Krakowie 1564; utwór z gatunku poematów satyrowych, pobrzmiewających echami —> Satyra J.

REDUTY, satyra A. Naruszewicza

jako świat złudnych pozorów; przesuwający się przez plac Zamkowy pochód „masek" charakteryzuje w serii syntetycznych portrecików satyr, narrator -przejezdny szlachcic z prowincji. Grzeszczuk w: Satyry, Wr.

HUMORY

wersja 1616) charakteryzuje postacie ściśle wg teorii humorów, której punktem wyjścia były prawdop. humor 'wilgoć, płyn; jeden z 4 płynów organicznych*.

SATYRA, satyra w literaturze polskiej

Mniejsze znaczenie miała poezja satyr. Prozę i poezję upowszechniały czasopisma satyr. Niekiedy nad komizmem satyr, przeważał humor, jak np.

SATYRA NA LENIWYCH CHŁOPÓW

utwór satyryczny w języku polskim. - satyrycznie podchodzi do pozorowania przez chłopów pracy na pańskiem, co w sytuacji narzuconej właśnie w XV w.