Lidzbark

Lidzbark

Czytaj Dalej

LIDZBARK WARMIŃSKI i literatura

LIDZBARK WARMIŃSKI, miasto w woj.

LIDZBARK WARMIŃSKI

Miasto nad Łyną w woj, olsztyńskim, dawny gród pruski w Pogezanii; w 1241 stał tu już zamek krzyżacki; prawa miejskie w 1308; w systemie murów obronnych 3 kanały; od 1350 siedziba biskupów, przeniesiona z Fromborka, zwana Heilsberg; w XIV w. otoczony murami; w latach 1466-1772 należał do Polski, później...

Lidzbark Warmiński

W II-III 1945 w rejonie Lidzbarka wojska 2. Obecnie w Lidzbarku działa mleczarnia z proszkarnią, rzeźnia, przetwórnia ryb, elewator zbożowy, kaszarnia.

LIDZBARK WARMIŃSKI, m. na Mazurach, nad rz. Łyną

Gdzie 10 VI 1807 doszło do bitwy między kaw. Murata i korpusem Soulta a głównymi siłami ros. pod komendą Bennigsena. Po krótkotrwałej ofensywie w pościgu za korpusem Neya Rosjanie, obawiając się oskrzydlenia, wycofali się do obozu warownego pod L.W., gdzie Bennigsen skoncentrował 90 tys. żoł. 10 VI...