Lido (basen kąpielowy)

Czytaj Dalej

Baseny termalne i okres?

Jade z rodzicami na baseny termalne na 10 dni i obliczylam sobie ze dostane okres. Nie odpuszcze sobie pływania więc jestem zmuszona na tampony ale jeszcze ich nie nosilam. Skoro będe przez cały dzień sie kąpac to co ile musze zmieniac tampon, jaki rozmiar wybrac to baseny i pierwszy raz wiec nw, ile mam ich...

LIDO

Lido di Veriezia podługowata wyspa piaszczysta zamykająca wejście do Laguny Weneckiej, należąca do zespołu miejskiego Wenecji; pop. Lido Lansbury'ego, ang. Lansbury's Lido, zał.

Formy obecności normańskiej i udział Normanów w polityce w basenie Morza Śródziemnego

-  walki z Arabami i udział w międzycesarskich rozgrywkach w pd. Włoszech

-  synowie normandzkiego rycerza Tankreda d’Hauteville

*  Robert Guiscard  –  zjednoczenie księstw południowowłoskich, wyparcie Arabów i Bizantyjczyków

*  Roger – od 1061 r. – podbój Sycylii

-  Roger II – połączenie normańskich...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - PÓŁWYSEP PIRENEJSKI W XI WIEKU

 

Postępy reconąuisty (wyzwalania) hamował brak jedności wśród chrześcijan hiszpańskich. Warunki geograficzne, powodujące rozbicie ziem Półwyspu na kilka różnych pod względem fizjograficznym krain, sprzyjały rozwojowi partykularyzmu, a rywalizacja miejscowych feudałów i waśnie dynastyczne monarchów...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - ROZDROBNIENIE FEUDALNE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ HISZPANII

 

Istniejące w początkach XI w. państewka chrześcijańskie zachowały na ogół swą niezależność. Zaszły jednak również i pewne zmiany. Tak więc królestwa Leonu i Kastylii, w związku z ambicjami miejscowego możnowładztwa i polityką rządzącej dynastii, w ciągu XI i XII wieku dwukrotnie łączyły...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - PRZEBIEG WALK Z MAURAMI

 

Nacisk wywierany przez chrześcijan na ziemie opanowane przez Maurów (tym mianem zaczęto oznaczać w Hiszpanii zarówno Arabów, jak Berberów), musiał dwukrotnie ulec osłabieniu na skutek zbrojnej interwencji afrykańskich Berberów.

Za pierwszym razem byli to Almorawidzi, którzy w pierwszej połowie XI w...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - HISZPAŃSKIE ZAKONY RYCERSKIE

 

W ciągu XII w. na ziemiach Półwyspu zaczęto tworzyć dla walki z Maurami zakony rycerskie, wzorowane na podobnych organizacjach lewantyńskich. Inicjatorami ich powstania byli w większości wypadków cystersi, którzy też na powstające zakony rycerskie wywierali duży wpływ.

Wśród najbardziej znanych...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - CHARAKTER WALKI Z MAURAMI

 

W walce prowadzonej przez chrześcijan z Maurami stosowano system wypraw łupieskich (tzw. algarad). Ich celem było nękanie przeciwnika drogą jak największego spustoszenia kraju. Na skutek zastosowania tej taktyki, szeroki pas ziem pogranicznych uległ całkowitemu wyludnieniu, ludność bowiem opuściła...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - USTRÓJ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ HISZPANII

 

Stan wielowiekowej wojny zaważył na charakterze ustroju hiszpańskiego. Władza króla, oparta na autorytecie wodza, była wielka, co z kolei wpływało hamująco na rozwój stosunków lennych słabo rozwiniętych na zachodzie kraju, tzn. w Portugalii, Leonie i Kastylii.

Mimo że od czasów wizygockich istniało...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - STOSUNKI ARAGONU Z POŁUDNIOWĄ FRANCJĄ

 

Podczas gdy Kastylia i Portugalia wyładowywały swoją energię ekspansywną wyłącznie w walkach z Maurami, Aragon — drugie z kolei pod względem potęgi państwo chrześcijańskiej Hiszpanii — był żywo zainteresowany stosunkami południowo francuskimi. Obawa przed zaborczością Kapetyngów, myślących o...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - RYWALIZACJA ARAGOŃSKO - ANDEGAWEŃSKA

 

Plany ekspansji śródziemnomorskiej Jakuba I napotkały na zdecydowanego przeciwnika w osobie Karola Andegaweńskiego, brata króla francuskiego, Ludwika IX. Pokrzyżował on próby władcy Aragonu odzyskania Prowansji i przeszkodził w zawładnięciu przezeń Sardynią.

Ale największym ciosem dla dalszych...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - PLANY ŚRÓDZIEMNOMORSKIE KAROLA ANDEGAWEŃSKIEGO

 

Na razie jednak uwagę Karola Andegaweńskiego przyciągały obszary Wschodu. Interesował się on bowiem przede wszystkim Półwyspem Bałkańskim, gdzie — po likwidacji Cesarstwa Łacińskiego — odradzało się Bizancjum pod rządami dynastii Paleologów. Karol, który postarał się o nabycie od ostatniego...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - SKUTKI NIESZPORÓW SYCYLIJSKICH

 

Powstanie, nazwane z czasem Nieszporami Sycylijskimi, pokrzyżowało plany Karola Andegaweńskiego. Zamiast uderzyć na Bałkany, musiał bowiem przygotowane wojska skierować przeciwko Sycylii. Nie powiodło mu się jednak wyprzeć Piotra Aragońskiego z wyspy i z wielkim jedynie trudem ocalił dla siebie...

Basen

Sztuczny zbiornik wody o formie zgeom.,ocembrowany, budowany w ogrodach jako samodzielnyelement dekor. lub też w powiązaniu z fontanną,kaskadą, kanałem; znany od starożytności; rozpowszechnionyod XVI w. w renes. ogrodach wł., wbogatej oprawie arch. i o niewielkich rozmiarach;

najokazalsze b. występują w...

Opis projektu basenu

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY: 1. Dane ogólne o projektowanym obiekcie 2. Architektura i funkcje obiektu 3. Wytyczne branżowe 3.1 Konstrukcja obiektu 3.1.1 Ściany budynku 3.1.2 Konstrukcja dachu 3.1.3 Stolarka otworowa 3.1.4 Posadzki 3.1.5 Wykładziny ścian 3.2 Ogrzewanie 3.3 Wentylacja 4. Opis technologii 4.1 Obieg wody w układzie technologicznym 4.2 Pomiar regulacja parametrów fizyko-chemicznych wody 4.3 Dozowanie reagentów 4.3.1 System dezynfekcji ...

Proteza kąpielowa

proteza kąpielowa; rodzaj protezy kończyny dolnej ułatwiającej wejście do zbiorników wodnych (jezioro, morze, basen) i wykorzystywanej w czasie pływania. Ze względu na przeznaczenie i warunki użytkowania ma lekką, uproszczoną budowę w > protezy kończyny zewnątrzszkieletowej z dużymi otworami...

RZYM PIERWSZYM MOCARSTWEM W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (275 r. p.n.e. -146 r. p.n.e.) - PODBÓJ ŚWIATA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO PRZEZ RZYM

Sytuacja polityczna

Usadowienie się Rzymian w południowej Italii zbliżyło ich do spraw sąsiedniej Sycylii, gdzie od wieków trwała rywalizacja między Kartaginą a Syrakuzami. Podtępne opanowanie przez Rzymian w r. 264 p.n.e. Messany i odrzucenie ultimatum Kartagińczyków domagających się oddania...

RZYM NAJPOTĘŻNIEJSZYM MOCARSTWEM W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (275 r. p.n.e. -146 r. p.n.e.)

Stosunki polityczne

Zdobywszy sobie mocarstwowe stanowisko w basenie Morza Śródziemnego, musiał Rzym zainteresować się kwestią wschodnią. Nie chciał on dopuścić do wzmocnienia się jakiegokolwiek państwa hellenistycznego i do zachwiania równowagi sił. Groźba ta stanęła przed Rzymem w ostatnich...