Lidia Zamkow

Lidia Zamkow

Czytaj Dalej

Funkcje Zamku Królewskiego w Warszawie w okresie międzywojennym

Pochód pogrzebowy swój smutny marsz rozpoczynał w bramie Zamku Królewskiego. Ucierpiał też i Zamek Królewski, który został zbombardowany i częściowo spalony.

Społeczeństwo feudalne - Zamek i władza

Osłabienie władzy królewskiej powodowało, że zamek feudała stał się centrum władztwa terytorialnego.

Co to jest zamek lontowy?

W ten sposób powstał zamek lontowy. Naciśnięcie języka spustowego powodowało odblokowanie mechanizmu zamka i opadnięcie dźwigni z lontem na panewkę z prochem.

Co to jest zamek kołowy?

Zamek koło­wy był urządzeniem precyzyjnym, a przez to kosz­townym, i dlatego większość prostych żołnierzy wciąż musiała posługiwać się bronią z zamkiem lontowym.

Co to jest zamek skałkowy?

Zamek skałkowy był tańszy i bardziej nie­zawodny od kołowego, i na prawie 350 lat stał się podstawą konstrukcji broni strzeleckiej.

Zamek Glamis

Kiedy następnie obeszli zamek dookoła oka­zało się, że w kilku oknach nie ma wstążek. Mimo kolejnych prób wyjaśnienia tajemnicy podejmowanych w naszym stuleciu mroczna tajemnica zamku Glamis pozostaje nie­wyjaśniona do dziś.

ZAMEK KANIOWSKI. Powieść, powieść poetycka S. Goszczyńskiego

W podpalonym przez Szwaczkę zamku ginie Orlika, zabiwszy uprzednio męża, a Nebaba, po przegranej bitwie z pol.

ZAMEK

Schloss 'zamek u drzwi; zamek, pałac', w XVI w. Mikołaja, głoszącej, że potomkowie uzurpatora będą rządzić dopóty, dopóki legalny książę nie stanie się zbyt wielki, aby się, w zamku pomieścić.

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ZAMKI FEUDALNE

Spełniała ona dwojaką rolę: po pierwsze — służyła jako mieszkanie feudała, po drugie — była miejscem ostatniej ucieczki obrońców w razie zdobycia zamku przez wroga. Równocześnie uległo przebudowie wnętrze zamku.

OSAKA, OBLĘŻENIE ZAMKU 1614-1615

Możliwości obro­ny były teraz znacznie mniejsze; armia lyeyasu przypuściła szturm i po zdobyciu zamku spaliła go.

Wieńcowa konstrukcja, blokowa, blok - hauzowa, na węgieł, wieńcówka, na zamek, na zrąb, zrębowa

System drewn. konstrukcji z poziomych bali, ułożonych jeden na drugim, tworzących tzw. zręby, połączonych na narożnikach (—» węgły) w zamknięty wieniec (tzw. izba konstrukcyjna); występuje najpowszechniej w ścianach budynku, w konstrukcjach inżynierskich (np. —> izbice mostów) i obronnych (wczesnohist...

Zamek

1) zamknięty zespół elementów obronnych,jak wały, mury, baszty itp. oraz zabudowań mieszkalnych.

Z. wznoszono najczęściej dla przedstawicieliwładzy centr. - starostów, burgrabiów; na ziemiachpoi. od 2 poi. XIII w. Najczęściej budowano z. z kamienia,cegły, niekiedy też drewn.

W 2 poł. XV w...

Zamek ślusarski

Wyrób kowalsko-ślusarski,wykonywany z żelaza lub stali, czasami w ozdobnejformie z dekoracją mosiężną, brązową lub miedzianą(szczególnie w okresie baroku, służący do zamykaniadrzwi, bram, skrzyń, mebli itp.

Z.ś. stosowano wstarożytności i wczesnym średniowieczu (świadczą otym wykopaliskowe...

Zamek

Popularny motyw baśniowy; zamki często stoją w środku zaczarowanych lasów lub na zaklętych górych; najczęściej zamek symbolizuje (przede wszystkim wtedy, kiedy ukazany jest jako jasny i oświetlony) sumę i spełnienie wszystkich pragnień zwróconych ku rzeczom pozytywnym.

Zanim Papkin dotarł do zamku Cześnika.

Dojechaliśmy do zamku, ale ten niestety był doszczętnie zniszczony, w jego gruzach odnalazłem jednak króla. Dojechaliśmy do zamku niejakiego Cześnika, waszego wujka .

Zamek Karpień

Szczątki zamku zaczęły zarastać zielenią, a zamek powoli stawał się atrakcją turystyczną dla kuracjuszy, którzy przyjeżdżali do pobliskiego Lądka na leczenie.

Zamek

zamek w Malborku, oraz zamki wodne, lokalizowane na wyspach np. Charon mieszka w podobnym zamku, niedostępnym dla żywych(zamek bez powrotu” z opowieści ludowych)[4].

Kaplica Trójcy Św. na zamku Lubelskim

Kościół najpierw zastąpił starszą, skromną świątynię w świeżo rozbudowanym i ufortyfikowanym gotyckim zamku króla Kazimierza.

Opis historii zamku w Dębnie.

Według niektórych, w bezksiężycowe noce duch Tarłówny ukazuje się na zamku; widywano go ponoć jeszcze w ubiegłym stuleciu. Zamek, fascynujący bogactwem detalu architektonicznego już Jana Matejkę i zwracający uwagę swą późnogotycką strukturą, został w latach 70.

Zamek Tarnowski na Górze Św. Marcina

Od strony wschodniej górowały nad nim wieża bramna oraz rampa wjazdu na Zamek Wysoki. Usytuowany był przed zamkiem wysokim w którym znajdowała się część mieszkalno-reprezentacyjna w taki sposób że droga wiodąca na zamek przechodziła najpierw przez Przygródek.