Lidia Wysocka

Czytaj Dalej

Interpretacja słów Wysockiego"Nasz naród jak lawa..."

Słowa Wysockiego, scena siódma:

"...;Nasz naród jak lawa

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi..."

 

Lawa symbolizuje zniewolone społeczeństwo polskie. Na zewnątrz jest zimną, zastygłą skorupą - są to...

„Nasz naród jak lawa...” – dokończ myśl Wysockiego i na podstawie III części Dziadów A. Mickiewicza uzasadnij jej trafność

„...Nasz naród jak lawa,

Dama powie : „choć umiem / Po polsku, ale polskich wierszy nie rozumiem”. Wkrótce i Kamerjunkier ukaże swoją ignorancję i niewiedzę : „Ja myśliłem, że w Litwie to wszystko Moskale. / O Litwie, dalibógże! Mniej wiem niż o Chinach”. Otóż i cała polska arystokracja...

Bohater nocy listopadowej - Piotr Wysocki

W 1834r car zamienił Wysockiemu karę śmierci na 20-letnie katorżnicze roboty.

PRAŻMOWSKA TERESA z WYSOCKICH, 2 v. WOŁOWSKA, pseud. Tepa, Wacław Weresz

PRAŻMOWSKA TERESA z WYSOCKICH, 2 v. WOŁOWSKA, pseud. Tepa, Wacław Weresz, ur. 1842 w Czortowicach (Lubelskie), zm. w czerwcu 1912 w Warszawie, powieściopisarka, poetka, tłumaczka, działaczka oświat, i społeczna. Pracowała jako nauczycielka literatury na pensjach żeńskich w Warszawie. W 1893 na 5 L...

PRZETOCKI HLACYNT, krypt. P.H.P.W. (tj. P.H., pleban wysocki)

PRZETOCKI HLACYNT, krypt. P.H.P.W. (tj. P.H., pleban wysocki), ur. w końcu XVI w., zm. po 1655, kaznodzieja i poeta; ksiądz. Pochodził ze szlachty pow. ostrzeszowskiego; 1643-55 wydał 12 utworów, gł. rel. i okolicznościowych, m. in. dwuak-tową komedię mięsopustną Uciechy lepsze i pożyteczniejsze...

WYSOCKI ALFRED

WYSOCKI ALFRED, ur. 26 VIII 1873 w Łańcucie, zm. 3 IX 1959 w Krakowie, dyplomata, publicysta, tłumacz, pamiętnikarz. Ukończył prawo na UJ 1896. Współpracował z „Życiem" krak. 1898 jako recenzent, korektor i sekretarz red., 1900 przeniósł się do Lwowa, 1901-03 i 1906-14 pracował w redakcji „Gazety...

WYSOCKI ANTONI, GODZIEMBA

WYSOCKI ANTONI, GODZIEMBA, ur. 17 I lub VIII 1872 w Hrehorowie pod Stanisławowem, zm. 14 VIII 1944 w Warszawie, powieściopisarz, dramaturg. Studiował na wydz. prawnym i filoz. UJ. Współpracował z pismami „Polski Lud", „Krakus" i in. Założyciel Teatru Niezależnego (1914-17) we Lwowie. Zaprzyjaźniony z...

WYSOCKI WŁODZIMIERZ

WYSOCKI WŁODZIMIERZ, ur. 1846 w Romanowie (Wołyń), zm. 11 VIII 1894 w Kijowie, poeta, satyryk. Mieszkał w Kijowie, gdzie prowadził zakład fotograficzny, przyjaźnił się z E. Orzeszkową i I. Franką; w poł. l. osiemdziesiątych związany był z grupą „ukrainofilów". W. uprawiał satyrę, poemat...

Władimir Wysocki - sługa nieskazitelnego słowa

Он был чистого слога слуга… Братские могилы На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают- К ним кто-то приносит букеты цветов, И Вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче - гранитные плиты. Здесь нет ни одной ...

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.